Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Behajthatatlan követelés az adóalapnál
2007.07.05.
[Tao.-tv. 7.§ (1) bekezdés n) pont]

Archív: 2008.12.31.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 8. § (1) bekezdésének gy) pontja alapján az adóévben a követelésre elszámolt értékvesztés összegével az adózás előtti eredményt meg kell növelni. Amennyiben ezen értékvesztett követelésnek egy része, vagy egésze eleget tesz a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (4) bekezdésének 10. pontja a)-g) alpontjaiban foglalt feltételeknek, akkor azt behajthatatlanná lehet minősíteni.

A Tao. tv. 7. § (1) bekezdésének n) pontja ugyanakkor rögzíti, hogy az adózás előtti eredményt csökkenti – többek között – a követelés bekerülési értékéből az Sztv. alapján behajthatatlanná vált rész.

Így például, ha az adózó a 2007. adóévben behajthatatlanná vált vevőköveteléseire a 2006. adóévben 100%-os értékvesztést számolt el – amely értékvesztés összegével megnövelte a 2006. adóévi adózás előtti eredményét –, akkor a behajthatatlan követelés könyv szerinti értéke a 100%-os értékvesztés elszámolását követően nulla, ezért annak 2007. adóévi kivezetése a számviteli eredményt nem érinti. A Tao. tv. 7. § (1) bekezdésének n) pontja alapján pedig az adózás előtti eredmény csökkenthető a behajthatatlan követelésből korábban értékvesztésként elszámolt összeggel, amely ebben az esetben a behajthatatlan követelésre eső teljes bekerülési értékkel egyezik meg.

[PM Jövedelemadók főosztálya 10900/2007. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 3302489803/2007.]