Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Alultőkésítés a beruházás időtartama alatt
2010.07.15.

[Tao. tv. 8. § (1) bekezdés j) pont]

Archív: 2017.12.31.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 8. § (1) bekezdésének j) pontja értelmében meg kell növelni az adózás előtti eredményt a – nem pénzügyi intézménnyel szemben fennálló – kötelezettség (kapott kölcsön) adóévi kamatának (kamatráfordításnak), vagy az eszköz bekerülési értéke részeként elszámolt kamatnak az adózó saját tőkéje háromszorosát meghaladó kötelezettségrészre jutó arányos részével; a túllépés megállapításához mind a kötelezettség, mind a saját tőke adóévi napi átlagos állományával kell számolni (a továbbiakban: alultőkésítési szabály).

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47. § (4) bekezdés ad) pontja szerint az eszköz bekerülési értékének részét képezi az eszköz beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitel, kölcsön felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történő beszállításáig terjedő időszakra elszámolt (időszakot terhelő) kamat, azaz például egy beruházás megvalósításához felvett hitelre fizetett kamat összegét a beruházás bekerülési értékében aktiválni kell.

A szabályozás alapulvételével tehát az alultőkésítési szabályt alkalmazni kell a beruházási időszakban is, azaz arra a kamatra is, amely a beruházási számlán kerül elszámolásra, függetlenül attól, hogy a beruházás még nem került aktiválásra; a Tao. tv. szerinti alultőkésítés tényét – az előzőek szerinti beruházási időszak alatt – a kapott kölcsön és a saját tőke aktuális adóévi napi átlagos állománya alapján kell meghatározni.

 

[PM Jövedelemadók főosztálya 18352/2009. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 5227225452/2009.]