Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Igénybevett beruházási adóalap kedvezmény tárgyi eszköz kiselejtezésekor
2005.02.10.

Archív: 2017.12.31.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 7. § (1) bekezdés zs) pontja alapján korábban még használatba nem vett tárgyi eszköz beszerzésével, illetve üzembe helyezésével kapcsolatban igénybevett adóalap-kedvezmény jogalkotó által támogatni nem kívánt eseteit a Tao. tv. 8. § (1) bekezdés u) pontja tartalmazza. A hivatkozott jogszabályhely alpontjai tételesen felsorolják azokat az eseteket, amikor az érvényesített kedvezmény jogosulatlan igénybevételnek minősül, és melynek következményeként az adózónak adózás előtti eredmény növelési kötelezettsége van.
Amennyiben a társaság a karambolozás miatt totálkárosnak minősített tehergépkocsit (tekintettel arra, hogy az tovább nem használható) kiselejtezi - és a nyilvántartásból kivezeti - nincs adóalap növelési kötelezettség, mivel erre az esetre a Tao. tv. nem tartalmaz szabályt, s így szankciót sem.