Társasági adó
Kapcsolt felek közötti készfizető kezesi szerződés2013.04.08.

[Tao. tv. 18. § (1), (2) bekezdés]

Archív: 2018.04.08.


Terv szerinti értékcsökkenési leírás2012.02.20.

[Tao. tv. 1. számú mellékletének 5/a. pontja]

Archív: 2017.12.31.


Önálló vállalkozás2012.02.20.

[2004. évi XXXIV. törvény 4. § (1) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.


Az evaalanynak az Áfa tv. 58. §-a szerinti ügyletekkel kapcsolatos adókötelezettsége2011.12.23.

[Eva tv. 8. § (7) bekezdés, 16. § (7) bekezdés, Áfa tv. 58. §, 275. § (3), (4) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.


A látvány-csapatsport támogatása alapján érvényesíthető adókedvezmény2011.12.19.

[Tao. tv. 22/C. § (2) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.


Térítésmentesen kapott eszközök miatti adóalap-korrekció2011.11.07.

[Tao. tv. 29/I. §]

Archív: 2017.12.31.


Felsőoktatási intézménnyel közösen végzett K+F tevékenység és az ahhoz megrendelt K+F közvetlen költségek kedvezménye2011.09.15.

[Tao. tv. 7. § (1) bekezdés t) pont, 7. § (17) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.


Jóváhagyott, ki nem fizetett osztalék elengedése2011.09.15.

Archiv: 2012.03.13.

[Tao. tv. 1. § (3) bekezdés]


Ágazati különadó-kötelezettség végelszámolás esetén2011.08.25.

[2010. évi XCIV. törvény]

Archív: 2017.12.31.