Archív: 2019.07.26.

 Az Európai Bizottság elfogadta azokat az állami támogatásokkal kapcsolatos rendeleteket, amelyek érintik a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben [Tao. tv.] foglalt egyes rendelkezéseket.


Archív: 2019.06.25.

[Tao. tv. 7. § (1) bekezdés f) pont, (15) bekezdés, 1. számú melléklet 12. pont]


Archív: 2019.06.22.

[Tao. tv. 4. § 5. pont, 7. § (1) bekezdés dz) pont]


Archív: 2019.06.22.

[Tao. tv. 4. § 5/a. pont, 7. § (1) bekezdés c), e) pont, 8. § (1) bekezdés n) pont]


Archív: 2019.06.22.

[Tao. tv. 22/C. § (2) bekezdés]


[Tao. tv. 18. § (1), (2) bekezdés]

Archív: 2018.04.08.


[Tao. tv. 1. számú mellékletének 5/a. pontja]

Archív: 2017.12.31.


[2004. évi XXXIV. törvény 4. § (1) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.