Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Szociális hozzájárulási adókedvezmény továbbérvényesítése egyéni vállalkozó halála esetén
2014.06.19.

 Archív: 2018. 07. 17.

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezet (továbbiakban: Szocho tv.) 462/B. § (1) bekezdése alapján a huszonöt év alatti vagy ötvenöt év feletti természetes személyt adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe.

A hivatkozott jogszabályhely (2) bekezdése szerint a legfeljebb 180 nap - biztosítási kötelezettséggel járó - munkaviszonnyal rendelkező, huszonöt év alatti, pályakezdő munkavállaló esetében a részkedvezmény egyenlő a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával a foglalkoztatás első két évében.

A Szocho tv. 462/B. § (6) bekezdése értelmében a fentiek szerint meghatározott kedvezmény érvényesítéséhez szükséges, hogy a munkavállaló az állami adóhatóság által kiállított, 15 napnál nem régebbi igazolással (egy alkalommal) a munkáltató részére igazolja, hogy legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik.

Az elhunyt egyéni vállalkozó örököse által folytatott tevékenység esetén a tevékenységet folyamatosnak kell tekinteni. Ebből következően az említett kedvezményt az egyéni vállalkozói tevékenységet folytató örökös változatlan feltételek mellett érvényesítheti, mint az elhunyt egyéni vállalkozó jogutódja.