Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A köztisztviselőket megillető étkezési juttatás és ruházati költségtérítés
2003.06.02.

[Szja törvény 1. számú melléklet 5.5. és 8.17. pontja]

Archív: 2009.10.01.

A köztisztviselő a Szja tv. szerint adható legnagyobb mértékű adómentes természetben nyújtott étkezésre (4000Ft/hó), vagy étkezési utalványra (2000Ft/hó) jogosult [Ktv. 49/F. § (1), (2) bek.].
A természetbeni étkeztetést a munkáltató - a munkahelyen, vagy a munkahely elérhető körzetében meleg étkeztetést biztosító szolgáltatónál - utalvány, bón, kupon közbeiktatásával is megvalósíthatja.
Ha a természetbeni étkezés törvényi feltételei teljesülnek, - tiltó rendelkezés hiányában - a köztisztviselő választhat, hogy igénybe veszi azt, vagy a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalványt kéri. Ha a természetben nyújtott étkezés törvényi feltételei nem teljesíthetők, a köztisztviselő részére a kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító 2000 Ft értékű utalványt kell biztosítani.
A köztisztviselők ruházati költségtérítéséről a Ktv. 49/G. §-a rendelkezik, továbbá 2003. január 1-jétől hatályos a Szja tv. azon rendelkezése, hogy a ruházati költségtérítés adómentes juttatás.
Mivel a ruházati költségtérítés jogcímen megszerzett bevétel adómentes, ezzel összefüggésben a magánszemélynek elszámolási kötelezettsége -legalábbis az Szja törvényből következően - nincs, ugyanakkor a Ktv. (49/G. § (5) bek.) lehetőséget biztosít az intézmény vezetőjének a költségtérítés fizetésének és elszámolásának szabályozására.
Természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni a számviteli törvénynek a bizonylatolással kapcsolatos előírásait, tehát a ruházati költségtérítés kifizetéséről - kiadási pénztárbizonylat - bizonylattal rendelkeznie kell a juttatónak.