Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Egyéni vállalkozó halála esetén a tevékenység folytatására elsősorban az özvegy jogosult
2003.06.02.

 Archív: 2018.01.01.

Az 1990. évi V. törvény 10. §-ának (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevékenység folytatásában.

Tekintettel a vállalkozás személyhez kötöttségéhez a Törvény nem rendelkezik az egyéni vállalkozás átruházásának lehetőségéről. A Törvény 13. §-a (1) bekezdésének c) pontja részletesen felsorolja azokat az eseteket, amikor az egyéni vállalkozó halála, illetve cselekvőképességének elvesztése esetén mód van a vállalkozói tevékenység más személy általi folytatására.

A vállalkozás folytatására – a Törvény 13. §-ának (2) bekezdése alapján – elsősorban a vállalkozó özvegye, továbbá özvegy hiányában vagy annak egyetértésével az örököse jogosult.

Amennyiben az özvegy már folytatta az elhunyt vállalkozását, már nincs lehetőség arra, hogy a vállalkozást az örökösre átruházza.