Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a személyi jövedelemadó és az egészségügyi hozzájárulás pótlékmentes részletfizetési szabályairól
2015.12.30.

 Archív: 2018. 07. 16.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény 2016. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései a személyi jövedelemadó pótlékmentes részletfizetési szabályait is érintette. A vonatkozó szabályokat továbbra is az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 133/A. §-ban találhatjuk.

Ezt a könnyítést változatlanul azok a magánszemélyek választhatják, akik nem folytatnak vállalkozási tevékenységet, és nem kötelezettek általános forgalmi adó fizetésére. Annak érdekében, hogy ezzel a kedvezménnyel élhessenek, a személyi jövedelemadó bevallás C lapján az (A) mezőben kell nyilatkozniuk. Tehát a nyilatkozat megtételére előírt határidő is 2016. május 20., amely jogvesztő, azaz elmulasztása esetén a késedelem igazolására vonatkozó kérelem előterjesztésének nincs helye, és a részletfizetési kedvezmény ezen a címen nem vehető igénybe.

A életbe lépő változása lényege az, hogy a korábbi 150 ezer forintról 200 ezer forintra emelkedik a pótlékmentes részletfizetés maximálisan engedélyezhető összeghatára, illetve hogy már nem csak a személyi jövedelemadóra, hanem az egészségügyi hozzájárulásra is kérhető.

A magánszemély a jövőben is a megfizetés esedékességétől számított legfeljebb 6 hónapra igényelheti, de ennél rövidebb időtartamra (2-5 hónapra) is kérelmezheti a pótlékmentes részletfizetést. A kérelmezett időtartamot a 81. sornál kell megjelölni.

Az állami adóhatóság a fizetési kedvezmény engedélyezéséről nem küld külön értesítést, arra csak akkor kerül sor, ha a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek nem felel meg a magánszemély.

Amennyiben a magánszemély a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek nem felel meg, de tartozását sem tudja egy összegben vagy az előírt határidőre megfizetni, akkor részletfizetés, illetve fizetési halasztás engedélyezését kérheti az állami adóhatóságtól. A fizetési kedvezmények részletesebb szabályai a NAV honlapján is megtalálható 30. számú információs füzetben találhatóak.

Az első részlet megfizetésének határideje a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség esedékességének határideje, azaz 2016. május 20-a. Az egyes részletek összege a jelölt részletek számától függően a teljes fizetendő adó 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 vagy 1/6 része, a részletek befizetésének határideje pedig 2016. május 20, június 20., július 20, augusztus 22., szeptember 20., október 20.

Ha a magánszemély nem teljesíti az esedékes részlet megfizetését, akkor a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ekkor az állami adóhatóság a tartozás fennmaradt részére az eredeti esedékesség napjától (azaz 2016. május 20-ától) késedelmi pótlékot számít fel.