Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Bejelentés tagi részesedés ingyenes megszerzéséről
2017.10.03.

Archív: 2017.07.01.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Gst.) 39/E.§ (1) bekezdésének da) pontja szerint a jogi személy, az egyéb szervezet által kibocsátott részvény vagy más forgalomképes tagi részesedés (a továbbiakban együtt: tagi részesedés) megszerzését az azt megszerző személy az alábbi nyomtatványon jelenti be 2017. június 30-ig az illetékes állami adó- és vámhatósághoz, ha a tagi részesedésének megszerzése ingyenesen történt.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal