Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A 2015-ben szerzett jövedelem bevallásának módozatai és fontos határidők
2016.03.22.
Archív: 2017.01.12.

A személyijövedelemadó-bevallásnak több módja lehetséges a jövedelem típusa, a kedvezmények és egyéb feltételek függvényében. Az összeállítás célja, hogy mindenki dönteni tudjon, melyik bevallási módot választhatja, és melyik jár a legkevesebb adminisztrációval.

Adónyilatkozat


Az adózó által önállón készített, összesen három sorból álló szja-bevallás. Annak ajánlható, akinek év közben az adóelőlegét a munkáltató pontosan levonta, és a kifizetői igazoláson szerepel, hogy adónyilatkozat választására jogosult.

Milyen nyomtatványon? 1553ADO
Kapcsolódó határidő: 2016. május 20.

Adónyilatkozatot az tehet, aki 2015-ben

 • kizárólag adóelőleget megállapító munkáltatótól, kifizetőtől szerzett jövedelmet vagy más kifizetők az adót hiánytalanul levonták;

 • az adóelőleget megállapító munkáltató(k) által év közben levont adó, adóelőleg, és a ténylegesen fizetendő adó különbözete az adóévben az 1 000 forintot nem haladja meg;

 • költséget (kivéve a 10% költséghányadot) az adóelőleg megállapításakor nem számolt el;

 • nem szerzett olyan jövedelmet, amely után az egészségügyi hozzájárulást saját magának kell, kellett megfizetnie

 • nem szerzett olyan jövedelmet, amely után az adót adóbevallásban kell megállapítania, így különösen nem szerzett ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó vagy ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet;

 • a közterhek teljesítéséhez nem választotta az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti közteherfizetést;

 • nem kapott osztalékelőleget, továbbá a jóváhagyott osztalék adójával szemben a 2015 előtt felvett osztalékelőlegből levont adót nem számol el;

 • az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot nem ad;

 • az adóelőleg megállapításakor az összevont adóalapjából családi kedvezményt – megosztás nélkül – (15M30-as igazolás 610. sora), az adóból súlyos fogyatékosság miatti adókedvezményt (15M30-as igazolás 49. sora)

  • egyáltalán nem érvényesített vagy

  • csak egy adóelőleget megállapító munkáltatónál érvényesített, vagy

  • több adóelőleget megállapító munkáltatónál érvényesített, de ezekkel nem állt fent párhuzamosan munkaviszonya, és a korábbi munkaviszony megszűnésekor, a munkáltatójától kapott adatlapot a következő munkáltató számára átadta, aki azt figyelembe vette vagy

  • úgy érvényesít, hogy annak összege megegyezik az adóelőleg levonásánál figyelembe vett összeggel.


Az adónyilatkozatot nem választhatja az, aki egyébként a NAV közreműködése nélküli bevallás benyújtására köteles.


Bevallás


Milyen nyomtatványon? 1553
Kapcsolódó határidő:

 • egyéni vállalkozók, áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek:
  2016. február 25.

 • magánszemélyek: 2016. május 20.

A NAV közreműködése nélkül, az adózó maga készíti el szja-bevallását, ha az adóévben:

 • egyéni vállalkozó volt, kivéve, ha az adóév egészében szüneteltette vállalkozói tevékenységét;

 • mezőgazdasági őstermelő volt, és ebből adóköteles bevétele származott, kivéve, ha jövedelméről egyszerűsített bevallásban, munkáltatói elszámolásban nemleges nyilatkozatot adott vagy egyébként a bevételből nem kellett jövedelmet megállapítani;

 • fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;

 • bármely bevétele adóelőlegének megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását kérte, ide nem értve az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség levonására vonatkozó nyilatkozatot;

 • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből, csereügyletből származó jövedelmet szerzett;

 • az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti bírság fizetésére köteles;

 • nem kifizetőtől származó vagy egyébként olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó vagy az adóelőleg megállapítására maga köteles (ide nem értve az ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételt, ha a magánszemély egyszerűsített bevallásra ad nyilatkozatot);

 • a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult;

 • olyan adóköteles bevétele volt, amely alapján a jövedelem külföldön (is) adóztatható vagy amely a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről származott;

 • nem belföldi illetőségű magánszemély;

 • a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el;

 • valamely bevételével összefüggésben az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szabályai szerint különadót köteles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta;

 • valamely bevételével összefüggésben egészségügyi hozzájárulásra előleg-fizetési kötelezettsége keletkezett;

 • adóját e törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani;

valamint, ha nem tett bevallási nyilatkozatot vagy egyszerűsített bevallásra, munkáltatói elszámolásra vonatkozó nyilatkozatot.

A 2015-ös jövedelmekről a bevallási kötelezettség teljesíthető volt bevallási nyilatkozattal is. Ez a megoldás annak volt előnyös, akinek csak munkáltatótól volt jövedelme, kedvezményt nem vett igénybe, és a lehető legkevesebb adminisztrációra törekedett. A nyilatkozat benyújtására 2016. február 1-jéig volt lehetőség. Azok helyett, akik ezt jogszerűen választották, a NAV készíti el az adóbevallást.

A munkáltató, a munkáltatói adómegállapítással vállalhatja, hogy elkészítheti munkavállalója számára az elszámolást. A választást 2016. január 31-ig lehetett a munkáltatónak jelezni.

Február 25-ig kérhették a magánszemélyek az egyszerűsített bevallást. Egyszerűsített bevallás esetében az adóhatóság az adózó nyilatkozata és a rendelkezésére álló adatok alapján elkészíti a bevallási ajánlatot, amelyet április 30-ig küld ki az érintetteknek.

Tekintettel arra, hogy a határidő mindhárom esetben lejárt, így ezek a bevallási lehetőségek már nem választhatóak.