Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Hibrid gépjárművek regisztrációs adó szerinti minősítése
2009.11.04.
Archív: 2016.01.07.

Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleket, hogy a 35/2009. (VII. 10.) KHEM rendelet 2009. július 20-i hatállyal módosította a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) 5. számú mellékletének II. fejezetétben meghatározott, a gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolásakor alkalmazandó szabályokat.

A módosítás lényege az, hogy a hibrid hajtású gépjárművet közlekedés-műszaki szempontból az 5. környezetvédelmi osztálynál magasabb – a belsőégésű motor által meghatározott – környezetvédelmi osztályba kell besorolni, amennyiben a meghajtó belsőégésű motor legalább EURO-III. jóváhagyású.

A KöHÉM rendelet módosítása azonban nem jár azzal a következménnyel, hogy a hibrid meghajtású gépjárművet magasabb regisztrációs adó terhelné. A KöHÉM rendelet kizárólag a közlekedés-műszaki besorolást érinti, az adójogi minősítést nem.

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rat.) 15.§-a arról rendelkezik, hogy – a regisztrációs adó szempontjából – „a környezetvédelmi osztályba sorolás a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. fejezetének 2007. február 5. napján hatályos állapota szerint történik”.

Ebből következik, hogy ha a hibrid meghajtású gépjármű műszaki adatlapján a közlekedési hatóság a 2009. július 20. után hatályos szabályok szerint az 5. környezetvédelmi osztálytól eltérő (magasabb) besorolást rögzít, azt a regisztrációs adó szempontjából nem lehet figyelembe venni. A regisztrációs adó megállapítása szempontjából a környezetvédelmi osztály szerinti besorolást továbbra is a KöHÉM rendelet 2007. február 5-i állapotát kell irányadónak tekinteni. A KöHÉM rendelet a hivatkozott időállapotban minden hibrid meghajtású gépjárművet az 5. környezetvédelmi osztályba sorol, melyhez a Rat. a 9. adókategóriában egységesen 190.000 forint regisztrációs adót ír elő.

Regisztrációs adó szempontjából tehát ebben az esetben is a 2007. február 5-én hatályos állapot szerinti besorolás (5. környezetvédelmi osztály) és az ahhoz tartozó adótétel (190.000 forint) az irányadó. A Rat. mellékletének II. részében meghatározott adómérték csökkentést (ún. avultatást) az általános szabályok szerint kell a 190.000 forintos adómértékre alkalmazni.

A KÖHÉM RENDELET MÓDOSÍTÁSA A FENT ÍRTAKNAK MEGFELELŐEN NEM JÁR EGYÜTT A REGISZTRÁCIÓS ADÓ EMELÉSÉVEL.

A regisztrációs adó adatlap formanyomtatványon – tekintettel arra, hogy az az adóigazgatási eljárás alapját képezi – a hibrid meghajtású gépjárművek esetében az 5. környezetvédelmi osztályt és ez ennek megfelelő TARIC nemzeti kiegészítő kódot (**R2) kell feltüntetni.


VPOP Vámigazgatóság