Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Közlemény a taxaméterek átállításáról a 2004. január 1-től érvényes új általános forgalmi adó mértékekre
2004.03.05.

Archív: 2013.02.18.

 Az APEH az Adó és Ellenőrzési Értesítő 2003. évi 13-14. számában, valamint az interneten két közleményt jelentetett meg, amelyek a 2004. évre vonatkozóan szabályozzák az adómemória kiíratással és az áfa kulcs változással összefüggő feladatokat. A közlemények egységes értelmezése, valamint a megjelenést követően a taxaméterekkel kapcsolatosan felmerült kérdések tisztázása érdekében a következőkről tájékoztatjuk a taxaméter felhasználókat és szervizeket.

  • Az első közlemény – a számla, egyszerűsített számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról szóló, többször módosított 24/1995. (XI.22.) PM rendelet 7. § (5) bekezdésének végrehajtásáról – a pénztárgépeket érintő adómemória kiíratási előírásokat tartalmazza, tehát nem vonatkozik a taxaméterekre.

  • A második közlemény – a pénztárgépek és taxaméterek átállításáról az új általános forgalmi adó mértékekre – a 2004. január 1-től érvényes áfa kulcsok beállításának feladatait határozza meg mind a pénztárgépekre mind a taxaméterekre.

Ez utóbbi közlemény taxaméterekre vonatkozó előírásai – tekintettel arra, hogy a személytaxi-szolgáltatás a 12 %-os áfa mértékből a 15 %-os áfa mértékbe került átsorolásra, és mivel a taxaméterek csak egy forgalmi gyűjtővel rendelkeznek – nem érintik az alanyi adómentes körbe tartozó taxis vállalkozásokat (kivéve, ha a taxaméter típus működtető programja megváltozott), mert nincs áfa felszámítás, így nincs átállítási feladat sem. Ezek a taxaméterek 2004. január 1-től változatlanul használhatók nyugta kibocsátására. (Amennyiben tarifát változtatnak, úgy a tarifa átállítás előírásainak megfelelően kell eljárniuk.)

Annál a taxaméter típusnál, amelynél az áfa kulcs változás miatti átállítás csak program módosítással valósítható meg, a módosítást a forgalmazónak engedélyeztetni kell. A módosítás kizárólag az áfa kulcs változások miatt végezhető el. Ebben az esetben – tekintettel arra, hogy egy taxaméter engedélyszámhoz csak egy hardver felépítés és egy működtető program tartozhat -, a korábban már üzembe helyezett és jelenleg is üzemelő valamennyi taxaméter szoftverét a módosított programmal le kell cserélni, függetlenül felhasználójának áfa köri besorolásától.

A közlemény adómemória kiíratással foglakozó rendelkezései azokra a készülékekre vonatkoznak, amelyeknél áfa átállítást kellett végrehajtani. Ezeknél a taxamétereknél kell a szerviznek az adómemóriát kiíratni és erről a jelentéseket elküldeni az APEH-nak ill. a forgalmazónak.