Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Közlemény
2009.12.22.

a számla, egyszerűsített számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 7. § (5) bekezdése szerinti év végi adómemória kiíratásról

Archív: 2010.12.22

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) a következőkre hívja fel az APEH elnöke által engedélyezett pénztárgépeket használó (üzemeltető) egyéni és társas vállalkozások figyelmét.

A számla, egyszerűsített számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 7. § (5) bekezdésének harmadik mondata szerint “Év végén a pénztárgép adómemóriájának teljes kiíratását - a bevétellel való egyeztetés érdekében - el kell végezni és azt az ellenőrzés céljára megőrizni”.

Eszerint minden érintett vállalkozásnak ki kell íratnia a tulajdonában (használatában) álló valamennyi (üzemben lévő, vagy abból bármilyen ok – pl. tartalék, javítás - miatt kivont), APEH azonosító jellel és számmal ellátott pénztárgép memóriaegységében tárolt adatokat, a 2009. december 31-i állapotnak megfelelően.

A kötelezettség egységes végrehajtása érdekében a kiíratásról szóló listának - gépenként - a következő adatokat célszerű tartalmaznia:

I. Azonosító adatok:

 • a tulajdonos (használó) neve,
 • a tulajdonos (használó) címe,
 • a tulajdonos (használó) adóigazgatási azonosító száma (adószáma),
 • a stilizált AP jel és a pénztárgép 9 jegyű azonosítószáma,

II. Az adómemória kiíratás adatai:

 • a kiíratás időszaka, melynek
  • kezdő időpontja: 2009. január 1. (egyes régebbi típusoknál: 2008. december 31.)
  • záró időpontja: 2009. december 31., vagy
  • amennyiben a pénztárgéppel az előző két dátum nem íratható ki, úgy:
   • kezdő sorszámként az adóügyi zárás sorszáma 2008. december 31-én
   • záró sorszámként az adóügyi zárás sorszáma 2009. december 31-én,
 • a RAM törlések száma (azon gépeknél, amelyek programjába beépítésre került),
 • a göngyölített forgalom (GRAND TOTAL) összege (az adómemória napi forgalmi összegei együttesen),
 • az áfa göngyölített összege (azon gépeknél, amelyeknél az adómemória az áfa összegét kulcsonként tartalmazza).

Az adómemória kiíratását a vállalkozásnak önmagának vagy az APEH által jóváhagyott szerviz közreműködésével kell elvégeznie, a listát pedig az adó megállapításához való jog elévüléséig meg kell őriznie.