Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye
2010.07.23.

az új szabályozás szerint egyéni cégként továbbműködő adózók pénztárgépeinek és/vagy    taxamétereinek használatával kapcsolatos feladatokról

Archív: 2012.03.19.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: új Evtv.) alapján 2010. január 1-jétől az egyéni cégekre vonatkozóan új jogi szabályozás lépett hatályba.

Az új Evtv. 38. § (1) bekezdése szerint a cégjegyzékbe egyéni cégként már bejegyzett egyéni vállalkozók e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül kötelesek a létesítő okiratuk új Evtv-nek megfelelő módosításával az egyéni cég - az új Evtv. rendelkezéseinek - megfelelő működését megvalósítani, vagy az egyéni cég megszűnéséről határozni és azt a cégbíróságnak bejelenteni. A határidő eredménytelen elteltét követően a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja.

Az új Evtv. szerinti egyéni cég bejegyzésével az adózó egyéni vállalkozói adószámon történő adóhatósági nyilvántartása megszűnt, és az adóhatóság az egyéni cégként továbbműködő adózók részére a társas vállalkozásokkal azonos új adószámot állapított meg, amiről írásos tájékoztatót is küldött számukra.

Felhívjuk az egyéni cégek figyelmét, hogy az adóköteles tevékenységük bizonylatolásához használt pénztárgépeik és/vagy taxamétereik új adószámra való átprogramozását haladéktalanul el kell végeztetniük a géptípus szervizelésére APEH - engedéllyel rendelkező szakszervizzel.

Mivel az új adószám megállapítása nem jelent a használó személyében történő változást, ezért az egyéni cégek által használt pénztárgépekben és /vagy taxaméterekben a szakszerviznek az új adószámra történő átprogramozáshoz nem kell adómemória-cserét végrehajtania.

A szakszerviznek az adószám átprogramozást be kell jegyeznie a pénztárgép/taxaméter naplóba, valamint arról 15 napon belül „Adatközlő lap”-ot kell kiállítania („85. Változás a használatban egyéb okból” jellegkóddal) és be kell küldenie a használó székhelye szerinti területileg illetékes APEH igazgatósághoz.