Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye
2009.01.13.

a számla, egyszerűsített számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról szóló, többször módosított 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 7. § (5) bekezdésének végrehajtásáról

Archív: 2010.12.22

A számla, egyszerűsített számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról szóló, többször módosított 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 7. § (5) bekezdésének harmadik mondata szerint “Év végén a pénztárgép adómemóriájának teljes kiíratását - a bevétellel való egyeztetés érdekében - el kell végezni és azt az ellenőrzés céljára megőrizni”.

E rendelkezés egységes végrehajtása érdekében az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) a következőkre hívja fel az APEH elnöke által engedélyezett pénztárgépeket használó (üzemeltető) egyéni és társas vállalkozások figyelmét.

Minden - a fentiekben érintett - vállalkozás a 2008. december 31-i állapotnak megfelelően önmaga vagy az APEH által jóváhagyott szerviz közreműködésével írassa ki a tulajdonában (használatában) álló valamennyi üzemben lévő, vagy abból bármilyen oknál fogva kivont (tartalék, javítás alatt lévő stb.) APEH azonosító jellel és számmal ellátott pénztárgép memóriaegységében tárolt adatokat.

A listának gépenként a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • a tulajdonos (használó) neve,

 • a tulajdonos (használó) címe,

 • a tulajdonos (használó) adóigazgatási azonosító száma (adószám),

 • az adómemória kiíratás időszakának:

  • kezdő időpontjaként 2008. január 1-i dátum
   (egyes régebbi típusoknál 2007. december 31-i dátum)

  • záró időpontjaként 2008. december 31-i dátum

(amennyiben a pénztárgéppel az előző két dátum nem iratható ki, úgy:

  • kezdő sorszámként az adóügyi zárás sorszáma 2007. december 31-én

  • záró sorszámként az adóügyi zárás sorszáma 2008. december 31-én),

 • a RAM törlések száma (azon gépeknél, amelyek programjába beépítésre került),

 • a göngyölített forgalom (GRAND TOTAL) összege (az adómemória napi forgalmi összegei együttesen),

 • az áfa göngyölített összege azon gépeknél, amelyeknél az adómemória az áfa összegét kulcsonként tartalmazza,

 • a stilizált AP jel és a pénztárgép 9 jegyű azonosítószáma.

Az adómemória kiíratását 2008. december 31-i fordulónappal 2009. március 2-ig kell elvégezni.

Az adómemória kiíratás tényét a pénztárgép naplójában rögzíteni kell, a listát pedig az adó megállapításához való jog elévüléséig meg kell őrizni.

A hivatkozott rendeletben foglaltak végrehajtását az adóhatóság ellenőrizheti és mulasztás esetén a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el.