Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Közlemény a számla, egyszerűsített számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról szóló, többször módosított 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 7. § (5) bekezdésének végrehajtásáról
2005.12.05.

Archív: 2010.12.22.

A számla, egyszerűsített számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról szóló, többször módosított 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 7. § (5) bekezdésének harmadik mondata szerint "Év végén a pénztárgép adómemóriájának teljes kiíratását - a bevétellel való egyeztetés érdekében - el kell végezni és azt az ellenőrzés céljára megőrizni".
E rendelkezés egységes végrehajtása érdekében az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) a következőkre hívja fel az APEH elnöke által engedélyezett pénztárgépeket használó (üzemeltető) egyéni és társas vállalkozások figyelmét.
Minden - a fentiekben érintett - vállalkozás a 2005. december 31-i állapotnak megfelelően kizárólag az APEH által jóváhagyott szerviz közreműködésével írassa ki a tulajdonában (használatában) álló valamennyi üzemben lévő, vagy abból bármilyen oknál fogva kivont (tartalék, javítás alatt lévő stb.) APEH azonosító jellel és számmal ellátott pénztárgép memóriaegységében tárolt adatokat.

A listának gépenként a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • a tulajdonos (használó) neve,

 • a tulajdonos (használó) címe,

 • a tulajdonos (használó) adóigazgatási azonosító száma (adószám),

 • az adómemória kiíratás időszakának:

  • kezdő időpontjaként 2005. január 1-i dátum

  • záró időpontjaként 2005. december 31-i dátum
   amennyiben a pénztárgéppel az előző két dátum nem iratható ki, úgy:
   az adóügyi zárás sorszáma:
   • 2005. január 1-én és

   • 2005. december 31-én),

 • a RAM törlések száma (azon gépeknél, amelyek programjába beépítésre került),

 • a göngyölített forgalom (GRAND TOTAL) összege 2005. január 1-től december 31-ig (az adómemória napi forgalmi összegei együttesen),

 • az áfa göngyölített összege azon gépeknél, amelyeknél az adómemória az áfa összegét kulcsonként tartalmazza,

 • a stilizált AP jel és a pénztárgép 9 jegyű azonosítószáma.

  Az adómemória kiíratását 2005. december 31-i fordulónappal 2006. március 31-ig kell elvégezni a pénztárgépeknek a 2006. január 1-től érvényes új általános forgalmi adó mértékekre történő átállításával egyidejűleg.
  Az adómemória kiíratás tényét a pénztárgép naplójában rögzíteni kell, a listát pedig a pénztárgép naplójához mellékelten az adó megállapításához való jog elévüléséig meg kell őrizni.
  A hivatkozott rendeletben foglaltak végrehajtását az adóhatóság ellenőrizheti és mulasztás esetén a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el.