Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
APEH közlemény a számla, egyszerűsített számla és nyugta
2010.12.22.

adóigazgatási azonosításáról szóló többször módosított 24/1995. (XI.22.) PM rendelet 7. § (5) bekezdésének harmadik mondata alapján a pénztárgépek adómemória-tartalmának kiíratásáról 

Archív: 2012.03.19.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) a következőkre hívja fel az APEH elnöke által engedélyezett pénztárgépeket használó (üzemeltető) egyéni és társas vállalkozások figyelmét.

A számla, egyszerűsített számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 7. § (5) bekezdésének harmadik mondata szerint “Év végén a pénztárgép adómemóriájának teljes kiíratását - a bevétellel való egyeztetés érdekében - el kell végezni és azt az ellenőrzés céljára megőrizni”.

Eszerint minden érintett vállalkozásnak ki kell íratnia a tulajdonában (használatában) álló valamennyi (üzemben lévő, vagy abból bármilyen ok - tartalék, javítás – miatt kivont) APEH azonosító jellel és számmal ellátott pénztárgép memóriaegységében tárolt adatokat a 2010. december 31-i állapotnak megfelelően.

A kötelezettség egységes végrehajtása érdekében a kiíratásról szóló listának – gépenként - a következő adatokat kell tartalmaznia:

I. Azonosító adatok:

 • a tulajdonos (használó) neve,

 • a tulajdonos (használó) címe,

 • a tulajdonos (használó) adóigazgatási azonosító száma (adószáma),

 • a stilizált AP jel és a pénztárgép 9 jegyű azonosítószáma.

II. Az adómemória kiíratás adatai:

 • a kiíratás időszaka, melynek:

  • kezdő időpontja: 2010. január 1.

  • záró időpontja 2010. december 31.

  • (amennyiben a pénztárgéppel az előző két dátum nem iratható ki, úgy:
   • kezdő sorszámként az adóügyi zárás sorszáma 2009. december 31.

   • záró sorszámként az adóügyi zárás sorszáma 2010. december 31.

 • a RAM törlések száma (azon gépeknél, amelyek programjába beépítésre került),

 • a göngyölített forgalom (GRAND TOTAL) összege (az adómemória napi forgalmi összegei együttesen),
 • az áfa göngyölített összege azon gépeknél, amelyeknél az adómemória az áfa összegét kulcsonként tartalmazza.

Az adómemória kiíratását a vállalkozásnak önmagának vagy az APEH által jóváhagyott szerviz közreműködésével kell elvégeznie, a listát pedig az adó megállapításához való jog elévüléséig meg kell őrizni.