Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépekre kifizetett előleg (vételár) támogatás formájában történő kifizetéséről. Kiegészítés azon adózók részére, akiknek az eBEV-en történő nyilatkozattételre 2014. február 10-ig nem volt lehetősége
2014.02.11.

 Archív: 2014.08.08.

I.

Adózói jelzések alapján több esetben előfordult, hogy az adózó annak ellenére nem tudott nyilatkozatot tenni a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépekre kifizetett előleg (vételár) támogatás formájában történő kifizetéséről, hogy érvényes megrendeléssel rendelkezett visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépre. Ennek oka, hogy az adott megrendelésről nem érkezett adatszolgáltatás a forgalmazótól, illetve azt nem az eBEV felületen adták le, így ezekről a megrendelésekről az adóhatóság információval nem rendelkezik.

A támogatás érvényesítése érdekében a fenti adózók az állami adóhatóság részére személyesen a NAV ügyfélszolgálatain keresztül, vagy postai úton az adózó illetékessége szerinti adóigazgatóság központi címére megküldve juttathatják el az állami adóhatósághoz támogatási igényük érvényesítése érdekében az alábbiakat:

  1. Jelen tájékoztatás mellékletét képező, cégszerűen aláírt nyilatkozatot az állami támogatás igénybe vételéről, továbbá ennek mellékleteként másolatban

  2. a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépre megkötött szerződést (amennyiben a szerződés módosítására sor került, úgy az eredeti szerződést és a módosítást egyaránt), továbbá

  3. a szerződés alapján teljesített kifizetés alapjául szolgáló számlát, és

  4. a kifizetés teljesítését igazoló dokumentumot (kifizetés átutalással történt teljesítése esetén az átutalást igazoló kivonatot, készpénzben történő teljesítés esetén az erről szóló nyilatkozatot).

A másolatban megküldött iratokon fel kell tüntetni az „eredetivel mindenben megegyező” szöveget és minden oldalon cégszerű aláírást kell elhelyezni. Kérjük, hogy a fenti iratokat tartalmazó borítékon minden esetben tüntessék fel, hogy „Online pénztárgéphez kapcsolódó állami támogatás” annak érdekében, hogy a NAV ügyintézését elősegítsék. A fentiekben meghatározott nyilatkozat, illetve annak mellékletei hiányában a támogatási igény érvényesítésére – ha az adott megrendelésről nem érkezett adatszolgáltatás a forgalmazótól, illetve azt nem az eBEV felületen adták le – nincs lehetőség.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az adózó a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép helyett új, érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgépet rendeljen meg az eBEV-en keresztül a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépre leadott megrendelésnél felhasznált üzembe helyezési kód felhasználásával, vagy – külön megrendelés nélkül – ezen üzembe helyezési kód felhasználásával üzembe helyezett új, érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgéppel rendelkezzen.

A nyilatkozat kitöltéséhez további hasznos információkat tartalmaz a NAV honlapján 2014. február 6-án megjelent „Tájékoztató a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépekre kifizetett előleg (vételár) támogatás formájában történő kifizetéséről”

II.

Azon adózók, akik/amelyek részére a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépek üzembe helyezésre kerültek, az eBEV felületen, a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép üzembe helyezéséhez felhasznált üzembe helyezési kódra leadott nyilatkozattal igényelhetik a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépekre kifizetett előleg (vételár) támogatás formájában történő kifizetését.

A támogatás feltétele ebben az esetben is, hogy az adózó a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép helyett új, érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgépet rendeljen meg az eBEV-en keresztül, vagy – külön megrendelés nélkül – új, érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgép beszerzése iránt intézkedjen az alábbiak figyelembe vételével.

Az új pénztárgép beszerzéséhez az adózónak a PTGREG adatlap beadásával új üzembe helyezési kódot kell igényelnie, amely üzembe helyezési kód felhasználásával kell a fentiek szerint a megrendelés/beszerzés iránt intézkedni.

A nyilatkozat leadása időben megelőzheti az új megrendelés eBEV felületen történő leadását, illetve az eBEV felületen történő megrendelés leadása nélkül beszerzett pénztárgép üzembe helyezését, de a támogatást az állami adóhatóság csak azt követően ítéli meg, hogy megtörtént a megrendelés eBEV-en keresztül történő leadása, vagy – külön megrendelés nélkül – új, érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgép beszerzése és üzembe helyezése.

III.

Azon adózók, akik/amelyek a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépek helyett új, érvényes forgalmazási engedélyű és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgép beszerzése iránt az eBEV-en történő megrendelés nélkül intézkedtek és már az újonnan beszerzett pénztárgép üzembe helyezésére is sor került, ebben az esetben az eBEV-en, a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép üzembe helyezéséhez felhasznált üzembe helyezési kódra leadott nyilatkozattal igényelhetik a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépekre kifizetett előleg (vételár) támogatás formájában történő kifizetését.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti esetben a nyilatkozat eBEV felületen keresztül történő megküldésére csak azt követően nyílik lehetőség, hogy az újonnan beszerzett pénztárgép üzembe helyezése megtörtént. Az üzembe helyezés megtörténtéig az adózó csak az eBEV felületen keresztül történő megrendeléssel egyidejűleg tudja leadni nyilatkozatát.

A jelen Tájékoztatóban foglalt eltéréssel a fenti esetek tekintetében is irányadó a NAV honlapján 2014. február 6-án megjelent „Tájékoztató a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépekre kifizetett előleg (vételár) támogatás formájában történő kifizetéséről”

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy minden érintett adózó tekintetében az állami támogatás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő 2014. február 17., mely határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. Mindezek alapján 2014. február 18-án 0.00 órát követően a nyilatkozat kitöltésére nincs lehetőség, az ezt követően előterjesztett kérelmeket az adóhatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal