Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztatás támogatás iránti kérelemhez
2013.08.15.

Archiválás időpontja: 2014. 05. 30.

Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet 4. § (4) bekezdése értelmében a támogatásra az üzemeltető abban az esetben jogosult, ha

a) a 2011. adóévben legfeljebb 500 millió forint nettó árbevételt ért el, vagy tevékenységét 2012. január 1-jét követően kezdte meg, és

b) a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában

ba) rendelkezik adószámmal és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt,

bb) nem áll végelszámolási-, felszámolási-, csőd- vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,

bc) nem rendelkezik az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott túlfizetés összegével csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 1 millió forintot meghaladó adó- és vámtartozással kivéve, ha arra az állami adó- és vámhatóság részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett, és

bd) nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében 10 ezer forintot meghaladó adótartozással.

A beérkezett kérelmek kapcsán a legtöbb elutasító határozat a rendelet 4.§ (4) bekezdés bd) pontjában megfogalmazott feltétel nem teljesülése miatt születik,  ezért javasoljuk, a kérelem benyújtásával egyidejűleg az adófolyószámla áttekintését, különös figyelmet fordítva a levont járulék fizetési kötelezettség teljesítésre.

Amennyiben az adófolyószámlán a támogatás iránti igény benyújtásának időpontjában 10 ezer forintot meghaladó munkáltatóként, kifizetőként levont adótartozás áll fenn, az a fenti jogszabályhely alapján a kérelem elutasítását vonja maga után.