Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Figyelemfelhívás
2014.02.13.

Archív: 2014.06.05.

Adózói jelzések alapján – a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépekre kifizetett előleg (vételár) támogatás formájában történő kifizetéséhez kapcsolódóan – a következőkre hívjuk fel figyelmüket:

A „Nyilatkozat a 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet 13/A. § szerinti állami támogatás igénybevételéhez” 1./A pontját abban az esetben kell kitölteni, amennyiben az új (vagyis a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép helyett megrendelt, beszerzett) pénztárgép teljes vételárának kifizetésére még nem került sor. Minden más esetben a nyilatkozat 1./B pontja töltendő ki.

A nyilatkozat, illetve annak mellékletei hiányában a támogatási igény érvényesítésére nincs lehetőség. Tehát a nyilatkozat megtétele önmagában nem elegendő, a szükséges dokumentációt (visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépre megkötött szerződés/szerződésmódosítás, szerződés alapján teljesített kifizetés alapjául szolgáló számla, kifizetés teljesítését igazoló dokumentum másolata) is el kell juttatni az állami adóhatóság részére.

Fenti dokumentumokat az eBEV felületen tett nyilatkozat esetén a nyilatkozat megtételét követő 15 napon belül, papír alapon küldött nyilatkozat esetén pedig a nyilatkozattal egyidejűleg kell benyújtani.