Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató az online pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó támogatás igénybe vételének végső határidejéről
2014.01.23.

Archív: 2014.08.08.

Az egyes pénztárgéphasználattal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2014. (I. 22.) NGM rendelet 2014. január 23-i hatállyal módosította a pénztárgépek cseréjéhez nyújtott támogatásról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet egyes rendelkezéseit.

A módosítás következtében – fő szabály szerint – az állami támogatást az az üzemeltető veheti igénybe, aki az online pénztárgépet 2014. január 31-ig üzembe helyezi.

Támogatás a 2014. február 28-ig üzembe helyezett online pénztárgép után abban az esetben nyújtható, ha az üzemeltető

  1. támogatás iránti kérelmét 2013. december 15-ig az állami adóhatósághoz benyújtotta, és

  2. online pénztárgépét

a)elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgépet használóként 2013. október 1. előtt,

b)elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépet használóként 2013. december 31-ig megrendelte, és

3.         az online pénztárgép üzembe helyezését semmilyen módon nem késleltette.

A 2. pont szerinti határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha ezen határidőig leadott megrendelést módosították vagy megszüntették, és helyette új rendelést adtak le.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az üzemeltető köteles az üzembe helyezés napjáig az eladónak írásban nyilatkozni a 2. és 3. pontban meghatározott feltételek fennállásáról. Amennyiben az állami adóhatóság megállapítja, hogy az üzemeltető a támogatás feltételeinek nem felelt meg, illetve nyilatkozata valótlan, és a részére kiadott igazolás alapján az eladó támogatás kiutalását kérte, abban az esetben az adóhatóság a támogatás jogosulatlan igénybevételét és annak jogkövetkezményeit az üzemeltető terhére fogja megállapítani.

Amennyiben az üzemeltető az online pénztárgépet a 2. pont szerinti határidőig nem rendelte meg, támogatást kizárólag akkor kaphat, ha az online pénztárgépet 2014. január 31-ig üzembe helyezi.

Az online pénztárgép eladója az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalását az érvényes kóddal rendelkező üzemeltető részére értékesített és üzembe helyezett pénztárgépek után, legkésőbb 2014. április 30-ig a következő módon kérheti:

  • a 2013. december 31-ig értékesített, illetve üzembe helyezett online pénztárgépek esetében a 1311-es – az államháztartással szembeni egyes juttatások igénylésére szolgáló 2013. évi – nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával,

  • a 2014. január 1-jétől 2014. január 31-ig, illetve 2014. február 28-ig (2. pont szerint) értékesített és üzembe helyezett pénztárgépek után a 1411-es – az államháztartással szembeni egyes juttatások igénylésére szolgáló 2014. évi – nyomtatványon.

(A 1411-es nyomtatvány letölthető innen)

A kérelemben az eladó adatain (neve/elnevezése, székhelye, adószáma) túl fel kell tüntetni az eladónál érvényesített, a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot és az igényelt támogatás összegét, valamint – 2014. február 28-ig üzembe helyezett online pénztárgépek esetén – azt a tényt, hogy az üzemeltető a 2. és 3. pontban meghatározott feltételek fennállására vonatkozó nyilatkozatát megtette.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal