Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Online pénztárgép támogatás egyedi kiutalási kérelem nyomtatvány
2017.04.06.

Archív: 2017.05.15.

A nyomtatvány pdf formátumban innen tölthető le:

Online pénztárgép támogatás egyedi kiutalási kérelem

A nyomtatvány kizárólag az alábbi esetekben használható:

  •  Támogatás igénybevétele a támogatás igénybevételére nem jogosító egyedi kóddal üzembe helyezett pénztárgépek esetén

A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról szóló 39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. § alapján a támogatás igénybevételére nem jogosító egyedi kóddal üzembe helyezett pénztárgépek esetén, ha a pénztárgép üzembe helyezésére nem támogatás igénybevételére jogosító egyedi kóddal került sor, a támogatást az üzemeltető az üzembe helyezett pénztárgép után, az állami adó- és vámhatósághoz benyújtott „Online pénztárgép támogatás egyedi kiutalási kérelem” nyomtatványon igényelheti.

A kérelem benyújtására csak a 2016. november 24-ét megelőzően benyújtott PTGREG adatlap alapján kiadott üzembe helyezési kóddal üzembe helyezett pénztárgép esetén van lehetőség.

A kérelmet az állami adó- és vámhatóság annak beérkezésétől számított 21 napon belül határozattal bírálja el, és az eljárás során vizsgálja a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek fennállását, továbbá a kérelmezőt felhívhatja a számla eredeti példányának bemutatására.

Az állami adó- és vámhatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha annak előterjesztésére 2017. május 15-ét követően került sor, vagy az érintett pénztárgép üzembe helyezésére 2017. április 30-át követően került sor.

  •  A támogatás igénylésekor elkövetett hiba orvoslása

A Rendelet 20. § alapján, amennyiben a támogatásra jogosító üzembe helyezési kóddal rendelkező üzemeltető a pénztárgép üzembe helyezésekor tévedésből nem a támogatásra jogosító üzembe helyezési kódot adta át az eladó részére vagy az eladó tévedésből nem a támogatásra jogosító üzembe helyezési kódot használta fel a pénztárgép üzembe helyezésekor, úgy az állami adó- és vámhatóság „Online pénztárgép támogatás egyedi kiutalási kérelem” nyomtatványon benyújtott külön kérelemre utalja ki a támogatás összegét.

  • Amennyiben az üzemeltető részére az eladó a fentiekben meghatározott okból a pénztárgépet támogatással nem csökkentett, teljes vételáron értékesítette, úgy az üzemeltető a támogatás összegének kiutalását az állami adó- és vámhatósághoz benyújtott kérelemmel igényelheti. A kérelemhez csatolni kell a támogatásra jogosító, fel nem használt üzembe helyezési kódról kiadott igazolást, a felhasznált üzembe helyezési kódról kiadott igazolást, valamint az értékesítésről kibocsátott számla másolatát.
  • Amennyiben az üzemeltető részére az eladó annak ellenére, hogy a pénztárgép üzembe helyezésekor nem a támogatásra jogosító üzembe helyezési kódot használta fel, a pénztárgépet támogatással csökkentett vételáron értékesítette, úgy a támogatás összegének kiutalását az eladó az állami adó- és vámhatósághoz benyújtott kérelemmel igényelheti. A kérelemhez csatolni kell a támogatásra jogosító, fel nem használt üzembe helyezési kódról kiadott igazolást, a felhasznált üzembe helyezési kódról kiadott igazolást, valamint az értékesítésről kibocsátott számla másolatát.

Fenti kérelmeket az állami adó- és vámhatóság a kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül határozattal bírálja el, és a kérelem elbírálása során vizsgálja a támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását, illetve a kérelmezőt a számla eredeti példányának bemutatására felhívhatja.

Az állami adó- és vámhatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha annak előterjesztésére 2017. május 15-ét követően került sor, vagy az érintett pénztárgép üzembe helyezésére 2017. április 30-át követően került sor.

Az állami adó- és vámhatóság a támogatás összegét a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül utalja ki a kérelmező részére.