Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Különadó alapjának meghatározása kapcsolt vállalkozások esetén
2006.10.31.

[Különadó tv. 1. § (3) bekezdés, Art. 1. § (8) bekezdés]

Archív: 2010.01.01.

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Különadó tv.) nem tartalmaz előírást arra, hogy a különadó alapját módosítani kell, ha a szerződést egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő felek a szokásos piaci ártól eltérő áron kötötték. Ugyanakkor a Különadó tv. 1. §-ának (3) bekezdése arról rendelkezik, hogy a törvényben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) előírásai az irányadók. Az Art. 1. §-ának (8) bekezdése szerint "A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások ügyleteit adózási szempontból a szokásos piaci ár alapulvételével kell minősíteni. Nem alkalmazható e rendelkezés, ha a kapcsolt vállalkozások magatartása megfelel a független felektől az adott esetben elvárható piaci magatartásnak." Az Art. ezen előírása alapján - ha az itt megfogalmazott feltételek fennállnak - a különadó alapjául szolgáló adózás előtti eredményt is módosítani indokolt oly módon, hogy az a szokásos piaci áron kötött szerződésnek megfelelő eredménynek feleljen meg.
A módosításhoz szükséges piaci ár meghatározására vonatkozó, a 18/2003. (VII. 16. ) PM rendelet alapján vezetett nyilvántartás alapján megállapított ár, vagy ártartomány az adott szerződésben szokásos piaci árnak (ártartománynak) tekintendő, így minden olyan adójogviszonyban, amely az adott szerződéshez kapcsolódik, indokolt elfogadni szokásos piaci árként. Ennek alapján a nyilvántartásban levezetett szokásos piaci ár alapján lehet a Különadó tv. alkalmazásakor is az adózás előtti eredményt a szokásos piaci árnak megfelelően meghatározni, amennyiben szükséges módosítani.

(PM Jövedelemadók főosztálya 15560/2006. - APEH Adójogi főosztály 8990452232/2006.)