Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató
2011.01.21.

Archív: 2012.01.01.

az egyes ágazati különadó és a pénzügyi szervezetek különadójának 2011. évre vonatkozó bevallási kötelezettségeiről

I. Egyes ágazati különadó bevallásának szabályai

  1. Az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény rendelkezései alapján az adóévet megelőző évben változatlan szervezeti formában működő adóalanyok esetén 2011. évre az adóév 150. napjáig  kell  előleget megállapítani, bevallani és két egyenlő részletben  – az adóév hetedik hónapjának 20. napjáig, illetve a tizedik hónapjának 20. napjáig – megfizetni. Az adóelőleg bevallása az előző adóévi adó bevallásával egyidejűleg a 1091. számú bevallás 01., 02., vagy 03-as lapján a D) blokkban történik.

  2. Abban az esetben, ha az adóalany az adóévben jogelőd nélkül kezdte meg tevékenységét, vagy az adóévben átalakulással jött létre, akkor a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül – a 1191. számú bevallás benyújtásával egyidejűleg – kell bevallani az adóelőleget két egyenlő részletben a jelzett bevallás 01., 02., vagy 03-as lapjának A) blokkjában.
    Az első részletet a bejelentkezéssel egyidejűleg (a 1191. számú bevallás benyújtásakor), a második részletet az adóév utolsó napjáig kell megfizetni.

Az egyes ágazatokat terhelő különadóval kapcsolatos részletes tájékoztató megtalálható az állami adóhatóság internetes honlapján az alábbi elérési útvonalon: http://nav.gov.hu APEH/Adózási információk/Információs füzetek 2010/48. füzet Tájékoztató az ágazati különadó szabályairól

II. Pénzügyi szervezetek különadójának bevallása

  1. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény rendelkezései szerint a pénzügyi szervezet a 2011. évben fizetendő különadót 2011. március 10. napjáig megállapítja és esedékességének megfelelő részletezettségben bevallja. Az állami adóhatóság a pénzügyi szervezetek 2011. évi különadójának bevallására a 11P90. számú nyomtatványt rendszeresítette.
    A különadót főszabályként négy egyenlő részletben, a negyedév utolsó hónapjának 10.    napjáig kell megfizetni. Ebben az esetben a 11P90. számú bevallás 01-es lap B)          blokkjának minden sorát ki kell tölteni.

  2. A 2010. évben jogelőd nélkül létrejött pénzügyi szervezet, valamint a naptári évtől eltérő üzleti év választása miatt a különadó bevallás benyújtására csak 2010. szeptember 30-a után kötelezett pénzügyi szervezet a különadót 2011. szeptember 10. napjáig megállapítja és esedékességének megfelelő részletezettségben bevallja (11P90. számú bevallás 01-es lap B) blokkjának 23.-24. sorában), valamint két egyenlő részletben – szeptember 10-éig és december 10-éig – megfizeti.

  3. Abban az esetben, ha a pénzügyi szervezet megszűnik, vagy a különadó hatály alól bármely más okból kikerül, a különadóval összefüggő minden olyan adókötelezettségét, amelynek teljesítésére előírt határidő még nem telt le, a megszűnést, illetve a különadó hatálya alól történő kikerülést követő 30. napig teljesíti (11P90. számú bevallás 01-es lap B) blokk 20. sora).