Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Nem számlázott engedmény a különadó-alap meghatározása során
2007.05.22.

[Kjtv. 3. § (2) bekezdés b) pont]

Archív: 2010.01.01.

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti növelő tételek között az adózás előtti eredmény terhére elszámolt véglegesen átadott pénzeszköz szerepel.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) különbséget tesz a nem számlázott engedmény és a végleges pénzeszközátadás között. Tekintettel arra, hogy a Kjtv. a növelő tételek között csak a véglegesen átadott pénzeszközt nevesíti, ezért a nem számlázott engedmény – az Sztv. 81. § (2) bekezdés g) pontja szerint az egyéb ráfordítások, illetve az Sztv. 85. § (3) bekezdés o) pontja alapján a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között elszámolt – összegével nem kell a különadó alapját növelni.

(PM Jövedelemadók főosztálya 18.524/2007. – APEH Ügyfélkapcsolati és tájékoztatási 1228251953/2007.)