Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az energiaellátói tevékenységét megszüntető adózó ágazati különadó kötelezettsége
2011.06.29.

[Áktv. 2. §, 5. §, 6. §, 9. § (1) bekezdés]

Archív: 2018.01.01.

Az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény (Áktv.) 2. §-a szerint adóköteles a bolti kiskereskedelmi tevékenység, a távközlési tevékenység folytatása, illetve az energiaellátó vállalkozási tevékenysége.

Az Áktv. 2 § c) pontja értelmében az adókötelezettség az energiaellátó teljes vállalkozási tevékenységére kiterjed, feltéve, hogy az energiaellátói minőségében végzett tevékenységéből származó nettó árbevétele az adóévet megelőző évben eléri az összes nettó árbevétel legalább 5 %-át.

Ha az energiaellátó bolti kiskereskedelmi és/vagy távközlési tevékenységet egyaránt folytat, akkor ez utóbbi tevékenysége(i) vonatkozásában kétszeresen is az adó hatálya alá tartozhatna, tekintettel arra, hogy az Áktv. 2. § a) és/vagy b) pontja alapján önállóan, emellett pedig energiaellátóként az Áktv. 2. § c) pontja alapján a teljes vállalkozási tevékenysége is adóköteles. A kétszeres adóztatás elkerüléséről rendelkező Áktv. 6. §-a alapján azonban ilyen esetben az adott tevékenység után azon a jogcímen kell megfizetni az adót, amely az adózó terhére magasabb adófizetési kötelezettséget eredményez. Ez nem azt jelenti, hogy az az adózó, amely egyidejűleg két jogcímen (az Áktv. 2. § a) és/vagy b) pontja, valamint c) pontja alapján) is adóköteles lenne, csak az egyik tevékenysége után fizet adót, hanem a kettős adóztatás elkerülésére irányuló szabály azt rendezi, hogy a bolti kiskereskedelmi és/vagy a távközlési tevékenységből származó nettó árbevétel ne viseljen kétszeres adóterhet.

Amennyiben a bolti kiskereskedelmi és/vagy távközlési tevékenységet is folytató energiaellátó az adóév során megszünteti az energiaellátói tevékenységét, de az előbb említett tevékenység(ek)et tovább folytatja, akkor az adóév első napjától az energiaellátói tevékenység megszűnése előtti napig terjedő időszak teljes nettó árbevétele különadó-alapot képez. Ezen tört adóévi árbevétel bolti kiskereskedelmi és/vagy távközlési tevékenységből származó része vonatkozásában meg kell vizsgálni, hogy az adott tevékenységre vagy az energiaellátóra irányadó adómérték eredményez-e magasabb fizetési kötelezettséget; e tekintetben a magasabb adó összegét kell figyelembe venni.

Az energiaellátói tevékenység megszüntetésének napjától kezdve pedig az adózó csak a bolti kiskereskedelmi és/vagy a távközlési tevékenység folytatása okán minősül az ágazati különadó alanyának, így az adóév további részében csak az e tevékenység(ek)ből származó nettó árbevételre vetített, az Áktv. 5. § a) és/vagy b) pontja szerinti adómértékkel meghatározott adó fizetésére kötelezett.

Például:

A bolti kiskereskedelmi tevékenységet is folytató, naptári év szerint működő energiaellátó 2011. augusztus 15-én megszünteti energiaellátói tevékenységét. 2011. január 1 – 2011. augusztus 14-ig terjedő időszakban a teljes nettó árbevétele 990 M Ft, amelyből 620 M Ft származik bolti kiskereskedelmi tevékenységből. Az év hátra lévő részében a bolti kiskereskedelmi tevékenységéből származó nettó árbevétele 540 M Ft.

 

Tevékenység a 2011. adóévben

Árbevétel (M Ft)

Bolti kiskereskedelmi tevékenységre irányadó adómértékkel meghatározott adó (M Ft)

Energiaellátói tevékenységre irányadó adómértékkel maghatározott adó (M Ft)

Fizetendő adó (M Ft)

Bolti kiskereskedelmi tevékenység (2011. aug. 14-ig)

620

500 x 0% +

120 x 0,1% = 0,12

620 x 0,3% = 1,86

1,86

Energiaellátói tevékenység (2011. aug. 14-ig)

370

 

370 x 0,3% = 1,11

1,11

Bolti kiskereskedelmi tevékenység (2011. aug. 15 – 2011. dec. 31. között)

540

500 x 0 % +

40 x 0,1% = 0,04

 

0,04

Az adózó által a 2011. adóévre fizetendő adó a három számítás összege, azaz 3,01 M Ft.

Más esetben, amennyiben a bolti kiskereskedelmi és/vagy távközlési tevékenységet is folytató adózó energiaellátói tevékenységét a 2010. évben szüntette meg, úgy az Áktv. 9. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel adófizetési kötelezettsége a következők szerint alakul.

Amennyiben az adózó 2010. október 1-jén, vagy azt megelőzően szüntette meg energiaellátói tevékenységét, akkor a 2010. év egészében csak a bolti kiskereskedelmi és/vagy a távközlési tevékenység tekintetében minősül adóalanynak, ez esetben a kettős adóztatás elkerülése fel sem merülhet.

Amennyiben pedig az adózó 2010. október 1-jét követően szüntette meg energiaellátói tevékenységét, akkor a 2010. évi adókötelezettségének a meghatározása a fenti számítással azonos módon történik.

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 5227447827/2010.]