Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás a különadó-alap meghatározása során
2007.02.20.
[Különadó tv. 3. § (3) bekezdés b) pontja]

Archív: 2008.12.31.

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Különadó tv.) 3. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti csökkentő tételek körében jelöli az adózás előtti eredmény javára elszámolt visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás értékét.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 77. § (3) bekezdés b) pontja értelmében az egyéb bevételek között kell kimutatni a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – az adóhatóságtól, jogszabály által meghatározott szervezettől megkapott, illetve az üzleti évhez kapcsolódóan a mérlegkészítés időpontjáig – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően – igényelt (járó) támogatás, juttatás összegét.

Tekintettel arra, hogy az igényelt (járó) támogatás, juttatás egyéb bevételként való elszámolása esetében is teljesül a Különadó tv. azon kritériuma, hogy az adózás előtti eredmény javára történt az elszámolás, ezért ezzel az összeggel – az egyéb bevételként történő elszámolás adóévében – csökkenthető a különadó alapja.

[PM Jövedelemadók főosztálya 16.271/2006. – APEH Adójogi főosztály 8990568887/2006.]