Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Külföldi telephely jövedelme a különadó szempontjából
2007.08.10.

[Kjtv. 1. § (3) bekezdés, 3. § (1) bekezdés]

Archív: 2010.01.01.

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (továbbiakban: Kjtv.) 1. § (3) bekezdése értelmében az e törvényben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) rendelkezései az irányadóak. Az Art. 5. § (4) bekezdése szerint pedig e törvénytől eltérni az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Európai Unió kötelező jogi aktusa, törvénnyel, kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján lehet. Ezek alapján amennyiben a belföldi illetőségű adózó külföldi telephelye olyan államban található, amellyel Magyarország kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött, akkor az egyezmény előírásai határozzák meg, hogy e telephely jövedelme melyik államban adóztatható. A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények a telephelynek betudható jövedelmet abban az államban teszik adóztathatóvá, amelyik államban a telephely található, így a külföldi telephely jövedelme – a Kjtv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakkal is összhangban – nem képezi részét a különadó-alapnak.

(PM Jövedelemadók főosztálya 12816/2007. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 1559230036/2007.)