Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Közlemény a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő különadóval kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségről
2011.03.04.

Archív: 2011.03.12.

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló – a 2010. évi CXXIV. törvény által módosított – 2010. évi XC. törvény rendelkezései szerint, az előírások hatályba lépése előtt (azaz a magánszemély által 2005. január 1-jétől 2010. december 29-éig terjedő időszakon belül) megszerzett 98%-os különadó alapját képező bevételről adatszolgáltatásra kötelezett adózó 2011. március 31-éig adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak.
Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a magánszemélyek munkavégzésre irányuló jogviszonyának megszűnésével összefüggésben, magánszemélyenként a jövedelem juttatásának éve (évei) szerinti bontásban, a 2005. január 1. és 2010. december 29. napja közötti időszakban, az adatszolgáltatásra kötelezett által kifizetett különadó-alapot képező összeget, valamint jogcímenként megbontva, az abból levont, a különadó fizetésére kötelezett magánszemélyt terhelő közterheket, járulékokat (ideértve a magánnyugdíjpénztári tagdíjat is) és egyéb adatokat.
Az adatszolgáltatás az 53K számú adatlapnak megfelelő tartalommal, csak elektronikus úton teljesíthető!

Az adatszolgáltatást teljesítésére az alábbi szervezetek kötelezettek:

  • a költségvetési szerv,

  • az állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból alapított szervezet,

  • az állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból fenntartott szervezet,

  • az állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból működési támogatásban részesített szervezet,

  • a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV. törvény vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatók.