Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A felszámolás alatt álló adózó nem alanya a különadónak
2007.05.25.

[Kjtv. 7. § 3. pont; Tao.-tv. 5. számú melléklet]

Archív: 2010.01.01.

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 3. §-a rendelkezik a társas vállalkozások különadó kötelezettségéről. A társas vállalkozás fogalma, vagyis a különadó alanyi köre a Kjtv. 7. §-ának 3. pontja szerint – az itt nevesített kivételekre figyelemmel – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.-tv.) hatálya alá tartozó adózókkal azonos.

Tekintettel arra, hogy a Tao.-tv. 5. számú mellékletében felsorolt adózók – köztük a felszámolási eljárás alatt állók – nem alanyai a társasági adónak, ezért a felszámolási eljárás kezdő napjától a felszámolás alatt álló adózó nem minősül a Kjtv. szerinti társas vállalkozásnak, így nem terheli különadó fizetési kötelezettség.

[PM Jövedelemadók főosztálya 9025/2007. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 3302482310/2007.]