Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Fejlesztési támogatás nyújtásával teljesített szakképzési hozzájárulás a különadó-alapnál
2008.02.27.

[Kjtv. 3. § (2) bekezdés b) pont]

Archív: 2010.01.01.

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 3. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a különadó-alap megállapítása során növelő tételként kell figyelembe venni az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét.

A szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés megszervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 4. § (5) bekezdése alapján – ha a szakképzési hozzájárulási kötelezettségének a 4. § (2)-(4) bekezdések alapján nem teljes egészében tett eleget –, a még fennmaradó kötelezettségét – fejlesztési megállapodás alapján – szakképző iskola számára a gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés – az 1. § (1) bekezdésének e) pontjában foglaltak kivételével –, a térségi integrált szakképző központ keretében működő központi képzőhely számára szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzése, valamint felsőoktatási intézmény számára a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését közvetlenül szolgáló felhalmozási támogatás (a továbbiakban: fejlesztési támogatás) nyújtásával is teljesítheti. A fejlesztési támogatást szakképzési hozzájárulásként a bérjárulékok között kell elszámolni.

Tekintettel arra, hogy a hivatkozott fejlesztési támogatás nyújtása esetén annak összegét a számviteli elszámolás során nem az adott támogatások, hanem a személyi jellegű ráfordítások – azon belül a bérjárulékok – között kell kimutatni, ezért ez az összeg nem képez a Kjtv. hivatkozott rendelkezése szerinti növelő tételt.

[PM Jövedelemadók főosztálya 3291/2008. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 1559845272/2008.]