Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az elengedett kötelezettség, az elengedett követelés a különadó alapját nem módosítja
2007.05.22.

[Kjtv. 3. § (2) bekezdés c) pont, (3) bekezdés c) pont]

Archív: 2010.01.01.

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 3. § (2) bekezdés c) pontja szerint a különadó alapjának meghatározása során növeli az adózás előtti eredményt az ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, illetve a 3. § (3) bekezdés c) pontja alapján csökkentő tétel az ellenérték nélkül átvállalt tartozásnak az adóévi adózás előtti eredmény javára elszámolt összege.

A Kjtv. az adózás előtti eredményt módosító tételei között nem nevesíti azokat a jogcímeket, amelyek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés ly) pontjában – elengedett kötelezettség –, illetve a 8. § (1) bekezdés h) pontjában – elengedett követelés – szerepelnek. Erre figyelemmel a hitelező által elengedett kötelezettség rendkívüli bevételként elszámolt összege – függetlenül attól, hogy a kötelezettséget az eredeti jogosult engedte el, vagy az adózóval szemben kimutatott követelést az eredeti jogosult például engedményezte – nem csökkenti, illetve a behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés rendkívüli ráfordításként elszámolt összege nem növeli a különadó alapját.

(PM Jövedelemadók főosztálya 8771/2007. – APEH Ügyfélkapcsolati és tájékoztatási 1228244951/2007.)