Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az elhatárolt veszteség nem értelmezhető a különadó-kötelezettség megállapítása során
2006.10.03.

[Különadó tv. 3. §]

Archív: 2010.01.01.

A 2006. szeptember 1-jén hatályba lépett, az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban Különadó tv.) 3. §-a szerint a társas vállalkozás - az előtársaság kivételével - 4% különadót állapít meg és fizet az adóévi beszámolóban kimutatott adózás előtti eredményének a (2) bekezdésben felsorolt tételekkel növelt, a (3) bekezdésben felsorolt tételekkel csökkentett pozitív összege után.
A Különadó tv. sem a korrekciós tételek körében, sem egyéb vonatkozásban nem rendelkezik veszteségelhatárolásról, elhatárolt veszteség leírásáról. Így a különadó-alap meghatározásának kiindulási pontját képező adózás előtti eredmény - amely egyébként a társasági adókötelezettség levezetéséhez is irányadó - korábbi évek elhatárolt veszteségével való csökkentése, illetve veszteségelhatárolás nem alkalmazható.

Amennyiben az adózó Különadó tv. 3. § szerint meghatározott adóalapja negatív, különadó fizetési kötelezettség nem keletkezik.

(PM Jövedelemadók főosztálya 13276/2006. - APEH Adójogi főosztály 8990446710/2006.)