Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Behajthatatlan követelés a különadóban
2007.07.23.
[2006. évi LIX. törvény]

Archív: 2008.12.31.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 65. § (7) bekezdése szerint a mérlegben behajthatatlan követelést nem lehet kimutatni. A részben vagy egészében behajthatatlan követelést legkésőbb a mérlegkészítéskor - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - az üzleti év hitelezési veszteségeként le kell írni. A behajthatatlan követelésnek az üzleti évben leírt összegét az egyéb ráfordítások között kell kimutatni [Sztv. 81. § (3) bekezdés b) pont].
A követelések hitelezési veszteségként történő elszámolásának nincs adózási vonzata, mivel ezzel a ráfordítással – kivéve, ha a követelés behajthatatlanná válásának oka, hogy elévült vagy, hogy bíróság előtt nem érvényesíthető – nem kell megnövelni az adózás előtti eredményt a társasági adóalap megállapításához. A kivételként említett korrekciót, mint a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordításként el nem ismert tételt [Tao. tv. 3. melléklet A) fejezet 10. pont] a társasági adóalap megállapításához kell alkalmazni.

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvényben azonban nem szerepel behajthatatlan követelés [Sztv. 3. § (4) bekezdés 10. pont] címén korrekciós előírás, így annak – egyéb ráfordításként elszámolt – összegével a különadó alapjának meghatározásánál nem kell az adózás előtti eredményt módosítani.

[PM Jövedelemadók főosztálya 11687/2007. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 3302537058/2007.]