Különadó
Tájékoztatás2011.06.30.

Archív: 2012.01.01.

a 2011. május 14-étől hatályos 2010. évi XC. törvény különadóval összefüggő előírásainak alkalmazásával kapcsolatosan felvetődő egyes gyakorlati kérdésekről


Az energiaellátói tevékenységét megszüntető adózó ágazati különadó kötelezettsége2011.06.29.

[Áktv. 2. §, 5. §, 6. §, 9. § (1) bekezdés]

Archív: 2018.01.01.


Tájékoztató2011.01.21.

Archív: 2012.01.01.

az egyes ágazati különadó és a pénzügyi szervezetek különadójának 2011. évre vonatkozó bevallási kötelezettségeiről


A visszaigényelt jövedéki adó a különadó alapjának meghatározásánál2008.07.23.

[Különadó tv. 3. § (3) bekezdés b) pont]

Archív: 2010.01.01.


Fejlesztési támogatás nyújtásával teljesített szakképzési hozzájárulás a különadó-alapnál2008.02.27.

[Kjtv. 3. § (2) bekezdés b) pont]

Archív: 2010.01.01.


Külföldi telephely jövedelme a különadó szempontjából2007.08.10.

[Kjtv. 1. § (3) bekezdés, 3. § (1) bekezdés]

Archív: 2010.01.01.


Behajthatatlan követelés a különadóban2007.07.23.

Archív: 2008.12.31.


A felszámolás alatt álló adózó nem alanya a különadónak2007.05.25.

[Kjtv. 7. § 3. pont; Tao.-tv. 5. számú melléklet]

Archív: 2010.01.01.


Nem számlázott engedmény a különadó-alap meghatározása során2007.05.22.

[Kjtv. 3. § (2) bekezdés b) pont]

Archív: 2010.01.01.


Az elengedett kötelezettség, az elengedett követelés a különadó alapját nem módosítja2007.05.22.

[Kjtv. 3. § (2) bekezdés c) pont, (3) bekezdés c) pont]

Archív: 2010.01.01.


Különadó alapjának meghatározása kapcsolt vállalkozások esetén2006.10.31.

[Különadó tv. 1. § (3) bekezdés, Art. 1. § (8) bekezdés]

Archív: 2010.01.01.