1. Az alábbi ügyben kérném szíves állásfoglalásukat a 2012. évi CXXXIV., illetve a JÖT. értelmezésében (7) Azok a kiskereskedők, akik a 2. § hatálybalépését megelőzően dohánytermékek értékesítésére jogosultak voltak, a 2. § hatálybalépését követően dohányterméket a dohánytermék-nagykereskedőktől már nem vásárolhatnak, és a meglévő dohánytermék-készletük értékesítését legfeljebb a 2. § hatálybalépését követő 15 napig folytathatják...
2013.07.04.

A kérdés folytatása: ... A dohánytermék-nagykereskedő köteles az általa értékesített és az e bekezdés rendelkezései miatt a kiskereskedőknél megmaradt - sértetlen csomagolású - dohánytermékeket a kiskereskedő kérelmére 30 napon belül azon az áron visszavásárolni, amelyen a dohánytermék a kiskereskedő részére értékesítésre került.
A fentiek alapján az alábbi kérdések megválaszolásában kérnénk a segítségüket!

 1. A visszavásárlási 30 napos határidő mely időponttól számítandó? (július 1, július 15, vagy a kiskereskedő kérelmétől számítva (akár több hónap is)?)

 2. A korábbi, már nem hatályos adójegyes készleteket is kötelező a dohánytermék nagykereskedőnek visszavásárolnia?

 3. Szükséges-e szállítólevélen kívül bármely más dokumentum kiállítása? A dohánytermék kiskereskedőnek- amennyiben ki kell állítania- milyen speciális adattartalmú számlát kell kibocsátania?

 4. Mit takar a "sértetlen csomagolású"? Amennyiben az adójegy sértetlen köteles a dohány nagykereskedő visszavásárolni?

 5. A visszaszállítás költsége kit terhel? A dohánytermék nagykereskedőt, vagy a kiskereskedőt, esetleg megállapodás kérdése?

 6. Lehetőség van-e Nemzeti Dohánybolt üzemeltetőjének egyszeri alkalommal átadni a jelenlegi kiskereskedelmi készletet? Amennyiben igen, milyen dokumentumok szükségesek?

VÁLASZ:

 1. Azok a kiskereskedők, akik működési engedélyük birtokában 2013. július 1-jét megelőzően dohánytermékek értékesítésére jogosultak voltak, a meglévő dohánytermék-készletük értékesítését legfeljebb 2013. július 1-jét követő 15 napig, azaz 2013. július 16-a 24:00 óráig folytathatják, azonban 2013. július 1-jét követően dohányterméket a dohánytermék-nagykereskedőktől már nem vásárolhatnak. Az értékesítésre nyitva álló 15 napos határidő számításánál első napként az Fdvtv. 2. §-ának 2013. július 1-jei hatálybelépést követő napot, vagyis 2013. július 2-át kell számítani.
  Tekintettel arra, hogy a vámhatósági engedéllyel nem rendelkezők 2013. július 16-ig jogosultak a készletükön lévő dohánytermékek értékesítésére, így a 30 napos határidő legkorábban e határnaptól számítható..

 2. A már nem hatályos adójegyes készleteket is köteles a dohánytermék-nagykereskedő az általa értékesített áron visszavásárolni. Egyetlen kritériumként a sértetlen csomagolást határozza meg a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.).

 3. A szállítólevélen kívül a jövedéki termék korábbi értékesítése során kiállított számla is szükséges. Azonban szállítólevélként elfogadható az olyan számla is, amely az áfatörvényben meghatározott adatokon kívül a jövedéki termék vámtarifaszámát, a jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki engedélye számát, a vevő adóigazgatási számát, a jövedéki termék mennyiségi adatait, a kiszállítás és az átvétel időpontját, a szállítás célját (áttárolás, értékesítés, terítőjárat) is tartalmazza.

 4. A sértetlen csomagolású dohánytermék alatt a bontatlan csomagolású, sértetlen állapotú adójeggyel ellátott terméket kell érteni.

 5. Mivel jogszabály nem határozza meg azt, hogy a visszaszállítás költsége kit terhel, ezért az a kis- és nagykereskedő közötti megállapodás kérdése.

 6. Igen, a jövedéki adótörvény kivételes esetekben megteremti annak is a lehetőségét, hogy a dohánytermék-kiskereskedő dohányterméket más dohánytermék-kiskereskedő részére átadja. Ennek feltétele, hogy

  • az átadást, értékesítést megelőzően az átadás-átvétel tervezett időpontját az üzlet fekvése szerint illetékes vám- és pénzügyőri igazgatóság részére be kell jelenteni;

  • átadás-átvétel a vám- és pénzügyőri igazgatósággal a bejelentés alapján egyeztetett időpontban, annak jelenlétében történhet (kivéve, ha az átadás-átvétel tervezett időpontját 2 héttel megelőzően tett bejelentés alapján a vám- és pénzügyőri igazgatóság nem ajánlott fel időpontot az esemény lebonyolítására);

  • termékkészlet átadás-átvételéről részletes kimutatást (leltárt) és jegyzőkönyvet kell

Vissza a tartalomjegyzékhez
2. A vállalkozásomat 1999.08.26-óta egyéni vállalkozóként működtetem. Dohánytermékeket is vállalkozásom kezdete óta árusítok. Első körben pályázatot nem adtam be. Az első körben a faluban senki sem adott be pályázatot. Jelenleg a második körben új pályázat kiírásra pályázatot adok be. A faluban 2013. július közepétől jelenleg nem lesz dohány árusítás. Kérdésem: Árulhatnék-e dohányterméket, amíg a második körben beadott trafikpályázat kihirdetésre, megnyitásra nem kerül?
2013.06.21.

Nem, tekintettel arra, hogy 2013. július 1-jétől dohányterméket kizárólag vámhatósági engedély birtokában lehet értékesíteni, amelynek előfeltétele a koncesszió elnyerése és a koncessziós szerződés megkötése. E feltételek hiányában, azok a kiskereskedők, akik működési engedélyük birtokában 2013. július 1-jét megelőzően dohánytermékek értékesítésére jogosultak voltak, a meglévő dohánytermék-készletük értékesítését legfeljebb 2013. július 1-jét követő 15 napig, azaz 2013. július 16-a 24:00 óráig folytathatják, azonban 2013. július 1-jét követően dohányterméket a dohánytermék-nagykereskedőktől már nem vásárolhatnak. Az értékesítésre nyitva álló 15 napos határidő számításánál első napként az Fdvtv. 2. §-ának 2013. július 1-jei hatálybelépést követő napot, vagyis 2013. július 2-át kell számítani.

Vissza a tartalomjegyzékhez
3. Valóban visszavonhatja a kormányhivatal az egyéni vállalkozásomat, abban az esetben, ha trafikomat a 30 napos jövedéki ügyintézés, pénztárgépbeszerzés miatt nem tudom megnyitni az engedély kiadását követő 15-30 napon belül?
2013.07.04.

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendeletet alapján a kérelmezőnek lehetősége van arra, hogy a vámhatósági engedély megadását soron kívüli eljárás keretében kérje, amely esetén a vámhatóság a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül hozza meg és adja postára érdemi döntését a kérelem megadásáról vagy annak elutasításáról, a főszabályként megállapított harminc napon belüli döntés helyett.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.) rendelkezései értelmében a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság többek között akkor szűnik meg, ha a koncesszió jogosultja nem kezdi meg tevékenységét a koncessziós szerződés aláírásától számított hat hónapon belül.

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet a vámhatósági engedély megszerzését követően 90 napon belül meg kell kezdeni. Amennyiben ez nem történik meg vagy a tevékenység engedély nélkül kerül szüneteltetésre, a vámhatóság a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó engedélyt visszavonhatja.

Ha az engedély visszavonásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedik, akkor a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszűnik és új koncessziós pályázatot kell kiírni, azaz a tevékenységet végző nem végezheti tovább a tevékenységet, mert nem rendelkezik sem koncessziós szerződéssel, sem vámhatósági engedéllyel.

A 1315/2013. (VI. 12.) Korm. határozat módosította a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről szóló 1059/2013. (II. 13.) Korm. határozatot. A módosított kormányhatározat értelmében az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgépek 2013. augusztus 31-ig való használatát az állami adóhatóság nem szankcionálja. A fentiek alapján, amennyiben a nemzeti dohányboltot üzemeltető adóalany rendelkezik már pénztárgéppel, és az elektronikus naplóval nem rendelkezik, úgy azt tovább használhatja 2013. augusztus 31-ig (amennyiben elektronikus naplóval rendelkezik a pénztárgép, az 2013. december 31-ig használható). Vagyis a meglévő pénztárgéppel megnyitható a nemzeti dohánybolt.

A nyitással kapcsolatosan a koncessziós szerződésben vállalt egyéb kötelezettségek a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. kompetenciájába tartoznak.

Vissza a tartalomjegyzékhez
4. Tisztelt cím! Arról érdeklődnék, hogy a Nemzeti Dohány Kereskedelmi Zrt. kijelölt Nemzeti Dohányboltnak. Meglévő Italboltom van, 2007 óta van működési engedélyem, a többi engedéllyel is rendelkezem. Önöktől a kijelölt Nemzeti Dohánybolt működéséhez kell e vámhatósági engedély, és ha kell pontosan milyen?
2013.07.26.

Nem kell vámhatósági engedély, tekintettel arra, hogy a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 10. § (1) b) pontja alapján, az ott meghatározott esetekben a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. jelöl ki gazdálkodókat a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására. Kijelölés esetén a vámhatóságnak engedélyezési jogköre nincs.

Vissza a tartalomjegyzékhez
5. Kérdésem lenne, hogy árusíthatok-e szeszesitalt nemzeti dohányboltomban, ha koncessziós szerződéssel nem rendelkezem, mert pályázatot nem nyertem, de a régi trafikosoknak szóló felhívásra jelentkeztem, ahol méltányossági alapon kijelölt személy lettem a Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. jóváhagyásával és miniszteri engedéllyel. Továbbá érdeklődnék, hogy a kijelölésről szóló dokumentumon kívül (3 példányos) szükségem van-e egyéb engedélyre a NAV-tól vagy más hatóságtól és ha igen, melyekre?
2013.08.09.

Igen, Kijelölési Okirat alapján működtetett üzletében árusíthat szeszesitalt, akár a dohánytermék értékesítése céljából az üzleten belül kialakított elkülönített helyen, akár az üzlet többi részében, figyelemmel a szeszesital értékesítésére vonatkozó törvényi és önkormányzati rendelkezésekre. Kijelölés esetén az üzletnek a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.) elkülönített helyre vonatkozó követelményeinek kell megfelelnie, tehát a dohánytermék értékesítésére csak az üzleten belül elkülönített helyen kerülhet sor.

Az Fdvtv. 10. § (1) b) pontja alapján, kijelölés esetén a vámhatóságnak nincs engedélyezési jogköre, vámhatósági engedély nem szükséges.

Vissza a tartalomjegyzékhez
6. Kérném szíves tájékoztatásukat, hogy a 40 dobozt meghaladó cigaretta értékesítése esetén mi az eladó kötelezettsége? köteles-e számlát kiállítani, vagy amennyiben a vevő nem kér számlát elég-e beütni a pénztárgépbe és a nyugtát átadni részére?
2013.09.05.

A dohánytermék-kiskereskedőt az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései értelmében – amennyiben a vevő számla kibocsátását nem kéri – kizárólag nyugtaadási kötelezettség terheli. Amennyiben az értékesített dohánygyártmány a kereskedelmi mennyiséget eléri (cigaretta esetében 800 darab), úgy a vevő kérésére olyan számlát vagy egyszerűsített számlát kell kiállítani, amely az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adatokon kívül a „Továbbértékesítés esetén a jövedéki termékek származásának igazolására nem alkalmas” szöveget is tartalmazza.

Vissza a tartalomjegyzékhez
7. Ügyfelemet kijelölték, mint dohányterméket értékesítő bolt. Az értékesített dohánytermék nyilvántartására kell-e valamilyen külön nyilvántartó program, vagy történjen úgy, mint eddig: egyszerűen beüti a pénztárgépbe? Kérem tájékoztatásukat, hogy van-e valamilyen külön teendője ügyfelemnek a dohányértékesítéssel kapcsolatban!
2013.09.05.

A kijelölt üzlettel kapcsolatos elvárásokat a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 11. § (2) a) pontja, valamint ezzel összefüggésben a 12. § (3) bekezdése tartalmazza, amelyek alapján elegendő az elkülönített helyre vonatkozó követelményeknek megfelelnie a Kijelölési Okirat alapján működtetett üzletnek.

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklet 1.5. pontjában foglaltak alapján dohánytermék értékesítésére elkülönített hely esetében kizárólag az üzlet térben leválasztott helyiségrészén belül kerülhet sor. Az elkülönített hely akkor minősül térben leválasztott helyiségrésznek, ha az az üzlet más részeitől legalább mozgatható vagy rögzített, nem átlátszó térelválasztóval, így különösen paravánnal, vagy függönnyel elkülönül.

Az elkülönített helyen meg kell jeleníteni a „Nemzeti Dohánybolt” feliratot és a „18”-as kör alakú jelzést.

A Korm. rendelet 1. melléklet 1.7. pontjában foglaltak alapján elkülönített hely esetében lehetőség van arra, hogy egy pénztárgépben történjen a dohánytermék értékesítésének rögzítése az egyéb termékekével az üzlethelyiség más részében. A dohánytermék fizikai átadására azonban ebben az esetben is kizárólag az elkülönített helyen kerülhet sor.

A kijelölés nem tartozik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe, ezért az arra vonatkozó követelmények és kötelezettségek kapcsán javasolt a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-t megkeresni, valamint a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására jogosító Kijelölési Okiratban foglaltakat figyelembe venni.

A nyilvántartás-vezetési, illetve adatszolgáltatatási kötelezettség tartalmát, formáját és módját a dohánytermék-kiskereskedők által vezetendő nyilvántartásokról, valamint a dohányboltban forgalmazott egyes termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló 244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet határozza meg részletesen, teljesítésére a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. készletnyilvántartó minősítési rendszert működtet. A rendszer által alkalmasnak talált és igénybe vehető rendszerek és eszközök listáját a Zrt. közzéteszi a honlapján. Javasolt ezzel kapcsolatosan a Zrt.-t megkeresni.

[A dohánytermékek értékesítésére vonatkozó általános szabályok megtalálhatók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes oldalán, a Trafik / Közérdekű információk / Tájekoztatók / Tájékoztató a pályázatot elnyertek részére (pdf) menüpont alatt.]

Vissza a tartalomjegyzékhez