1. A dohányboltban lehet értékesíteni más terméket szeszes és szeszmentes italokat. Ezen termékek értékesítését a 210/2009. Korm. rendelet értelmében a jegyzőnek be kell jelenteni, majd nyilvántartásba vételt követően lehetett a jövedéki törvény értelmében vásárolni, forgalmazni. Ilyen esetben kettős "engedélyezés" lesz? Vagy a vámhatóság felé történő bejelentés elegendő lesz?
2013.05.02.

A dohányterméken kívüli – az Fdvtv-ben felsorolt – termékek forgalmazására az egyéb jogszabályok az irányadók, speciális követelményként az Fdvtv. külön bejelentési kötelezettséget ír elő.

Az egyéb termékekre vonatkozóan tehát nincs külön, kettős engedélyezés, csupán bejelentési kötelezettség terheli a dohánytermék kiskereskedőt a vámhatóság felé.

A bejelentéshez szükséges elektronikus nyomtatvány a vámhatóság internetes oldalán elérhető. A bejelentés elektronikus, illetve postai úton, vagy személyesen nyújtható be az engedélyt kiadó megyei igazgatósághoz. A bejelentés történhet az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg, az engedélyezési eljárás folytatása alatt, vagy az engedély kiadását követően is.

Vissza a tartalomjegyzékhez
2. A Dohányboltban szeretnék szeszes italt is értékesíteni, ehhez elegendő bejelentést tennem vagy engedélyt kell ez ügyben kérni?
2013.05.02.

Amennyiben a dohányboltban a dohánytermékeken kívül egyéb, az Fdvtv.-ben meghatározott terméket is kíván forgalmazni, azt a vámhatósághoz be kell jelenteni. A bejelentéshez szükséges elektronikus nyomtatvány a vámhatóság internetes oldalán elérhető.

A bejelentés elektronikus, illetve postai úton, vagy személyesen nyújtható be az engedélyt kiadó megyei igazgatósághoz. A bejelentés történhet az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg, az engedélyezési eljárás folytatása alatt, vagy az engedély kiadását követően is.

Vissza a tartalomjegyzékhez
3. Az üzletem jelenleg is rendelkezik dohány kereskedelemre működési engedéllyel, amit kft formában működtetek. Kérdésem az lenne, hogy jelenlegi engedélyemet elegendő lenne e csak módosítani vagy új engedélyt kell kérnem?(Az üzlet címe megegyezik a kialakítandó Dohányboltéval)
2013.05.02.

Új, vámhatósági engedélyt kell kérnie, mivel 2013. július 1-jétől a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység kizárólag a vámhatóság által kiadott engedély birtokában folytatható. A korábban kiadott működési engedély 2013. július 1-jét követően már nem feltétele a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásának.

Az Fdvtv. meghatározza a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásának személyi feltételeit, amelynek értelmében azt kizárólag egyéni vállalkozó, illetve olyan gazdasági társaság folytathatja, amelynek legalább egy természetes személy tagja korlátlan felelősséggel tartozik a társaság kötelezettségeiért. A Kft. ezeknek a feltételeknek nem felel meg, ezért a gazdasági társaság megalapítása és cégbírósági bejegyzése vagy a vállalkozói engedély kiváltása iránt intézkedni szükséges, mert vámhatósági engedély iránti kérelmét csak ennek megléte esetén tudja benyújtani.

Vissza a tartalomjegyzékhez
4. A Nemzeti Dohány Zrt. pályázatának nyertese szeretném kérni Önöktől, hogy a vámhatósági engedély megkéréséhez legyenek szívesek írni egy elérhetőséget, hogy fel tudjam venni velük a kapcsolatot.
2013.05.02.

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. által közzétett eredmények alapján: Budapest XX. kerülete közigazgatási területén a NAV Dél-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága (1107 Budapest, Száva u. 7.; Tel.: 432-21-00; Fax.: 432-21-99) rendelkezik illetékességgel.

Kérjük, mielőtt kollégáinkkal személyesen felveszi a kapcsolatot, szíveskedjen áttanulmányozni a NAV honlapján található, a téma kapcsán keletkezett tájékoztató dokumentumokat.

Vissza a tartalomjegyzékhez
5. Kérem szíves tájékoztatásukat arra, vonatkozóan, hogy koncessziós jogot szerzett, most alakult társaságnak van e lehetősége a szerződés megkötéséhez papír alapon ügyfélszolgálatuknál igényelni a nemleges adóigazolást, tekintettel arra, hogy elektronikus úton a T180-as bejelentés feldolgozása után, van erre lehetőség, ami akár több hétig is eltarthat. A szerződés kötés késedelme veszélyeztetheti vállalt nyitási idő betartását.
2013.05.02.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (9) bekezdése értelmében kizárólag az köteles az adóhatósági igazolás iránti kérelmét elektronikus úton benyújtani, aki a 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás, a 31/B. § szerinti általános forgalmi adó összesítő jelentés, illetőleg a 8. számú melléklet szerint összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett. Amennyiben tehát az újonnan alakult társaság ezek bármelyikének benyújtására kötelezett, úgy az együttes adóigazolás iránti kérelmét kizárólag elektronikus úton tudja benyújtani. A T180-as adatlapok feldolgozására a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt figyelmet fordít annak érdekében, hogy adózók regisztrált képviselői adókötelezettségeiket teljesíteni, illetve adózói jogaikat gyakorolni tudják. Természetesen csak abban az esetben lehet az adatlapokat rövid időn belül feldolgozni, ha azoknak kitöltése maradéktalanul és hibátlanul megtörtént.

Vissza a tartalomjegyzékhez
6. A férjem egyéni vállalkozói működési engedélyével 3 éve üzemeltetünk egy ital-dohányáru kiskereskedést. Eddig is azokat az árucikkeket forgalmaztuk, amit a dohánytörvény is megenged (dohányáru, szeszesital, üdítőital, energiaital, kávé-félék) ...
2013.05.02.

A kérdés folytatása: ... Úgy tervezzük, hogy az üzletet - amit határozatlan idejű szerződés alapján bérlünk - 2013. július 1-től változatlan formában, Nemzeti Dohánybolt néven üzemeltetnénk tovább az én egyéni vállalkozásomban, a koncessziós szerződésem alapján (férjem ugyanakkor megszünteti az egyéni vállalkozását). Azt szeretném kérdezni, hogy ez esetben - elsősorban az üzlethelyiség tekintetében - elegendő-e a változásbejelentés, vagy teljesen új eljárást kell lefolytatni, vagy esetleg más a teendőnk?

VÁLASZ:

A változás bejelentés nem elegendő, teljesen új engedélyezési eljárást kell lefolytatni. A vámhatósági engedélyezési eljárás eredményes lefolytatása érdekében a kérelemhez kötelező csatolni a telephely használati jogcímének megállapítására alkalmas okiratot, jelen esetben a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági társaság (egyéni vállalkozó) nevére szóló bérleti szerződést. Tehát a vámhatósági engedély iránti kérelmet a saját (vállalkozás) nevében kell benyújtania, amelyhez a saját (vállalkozás) nevére szóló bérleti szerződést is csatolni kell. 

Amennyiben a dohányboltban a dohánytermékeken kívül egyéb, az Fdvtv.-ben meghatározott terméket is kíván forgalmazni, azt a vámhatósághoz be kell jelenteni. A bejelentéshez szükséges elektronikus nyomtatvány a vámhatóság internetes oldalán elérhető.

A bejelentés elektronikus, illetve postai úton, vagy személyesen nyújtható be az engedélyt kiadó megyei igazgatósághoz. A bejelentés történhet az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg, az engedélyezési eljárás folytatása alatt, vagy az engedély kiadását követően is.

Vissza a tartalomjegyzékhez
7. A koncessziót a novemberben alakult (2012), ... Bt. keretein belül kívánjuk megvalósítani. A kezdeti nehézségek miatt a BT járulékfizetése kicsit döcögős volt (de végre találtam olyan könyvelőt, aki tisztában van határidőkkel és számlaszámokkal), ezért előfordult, hogy néhány napos csúszás keletkezett a befizetésben. Érdeklődnék, hogy ettől a cég még alkalmas-e a vámhatósági engedély megszerzésére, vagy új, teljesen tiszta lappal induló vállalkozást kell indítanunk.
2013.05.02.

Amennyiben a cégnek (kérelmezőnek) nincs 30 napon túli lejáratú, állami adóhatóság által behajtandó köztartozása vagy állami adóhatóság által nyilvántartott adótartozása, illetve a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül ilyen köztartozása vagy adótartozása nem volt – és az egyéb személyi, tárgyi és gazdasági feltételeknek megfelel –, akkor a vámhatósági engedély részére kiadható. Amennyiben azonban a cég a 30 napos fizetési határidőn túlcsúszott, a vámhatósági engedélyezési feltételeknek nem felel meg.

Figyelem! Nem elegendő annak igazolása, hogy a kérelem benyújtásakor a vállalkozásnak nincs adó- vagy köztartozása (pályázati kiírás III. 2.4 pontja szerinti együttes nemleges adóigazolás). A nemleges együttes adóigazolás nem hordoz megfelelő adattartalmat a dohánytermék-kiskereskedelmi engedély iránti kérelem elbírálásának várható kimeneteléről, így – szélsőséges esetben csekély összegű – köztartozás vagy adótartozás esetén a koncessziós pályázat nyertesének vámhatósági engedély iránti kérelmét el kell utasítani.

A válasz a 2013. április 29-én érvényes jogszabályi rendelkezések alapján került kialakításra.

Vissza a tartalomjegyzékhez
8. Érdeklődnék vagyis kérdéssel fordulnék önökhöz. A sikeres pályázatok elbírálása után, ha valaki nem tudja megnyitni a Nemzeti dohányboltot, vagyis nem teljesíti a szerződési feltételeket, akkor elveszik az ő jogosultságuk?Vagyis akkor arra lehet pályázni másnak? Ha igen akkor hol és milyen formában?
2013.05.09.

A Nemzeti Dohánybolt megnyitásához, vagyis a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység megkezdéséhez vámhatósági engedély is szükséges, amelyet a koncessziós pályázat elnyerése és a koncessziós szerződés megkötése után kell igényelni. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet a vámhatósági engedély megszerzését követően 90 napon belül meg kell kezdeni. Amennyiben ez nem történik meg vagy a tevékenység engedély nélkül kerül szüneteltetésre, a vámhatóság a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó engedélyt visszavonhatja.
Ha az engedély visszavonásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedik, akkor a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszűnik és új koncessziós pályázatot kell kiírni, azaz a tevékenységet végző nem végezheti tovább a tevékenységet, mert nem rendelkezik sem koncessziós szerződéssel, sem vámhatósági engedéllyel. Tehát ebben az esetben pályázni a koncessziós pályázat újbóli kiírást követően lehet.

Vissza a tartalomjegyzékhez
9. Helytálló-e az az állítás, hogy Nemzeti Dohányboltot kizárólag egyéni vállalkozás keretein belül lehet működtetni. Holott a pályázatban, a működtetés formájánál, előzetesen (korábban bejegyzett) betéti társaság lett megjelölve. Ilyen esetekben milyen plusz okirat szükséges? Illetve kérdésem, amennyiben képviseleti változás történik, önállóról- együttesre, az hatással lehet-e dohány koncessziós jogra?
2013.05.09.

Az állítás nem helytálló a következőkre tekintettel. Az Fdvtv. meghatározza a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásának személyi feltételeit, amelynek értelmében azt kizárólag egyéni vállalkozó, illetve olyan gazdasági társaság folytathatja, amelynek legalább egy természetes személy tagja korlátlan felelősséggel tartozik a társaság kötelezettségeiért. Utóbbi feltételnek a betéti társaság megfelel.
A vámhatósági engedély iránti kérelemhez többek között mellékelni kell a gazdasági társaság társasági szerződését (alapító okirat, alapszabály) is. A gazdasági társaságra vonatkozó körülményeket a vámhatóság a rendelkezésére álló cégtár adatai alapján vagy cégkivonat beszerzésével vizsgálja.
A képviseleti forma változás a koncessziós jogosultságra nincs hatással.

Vissza a tartalomjegyzékhez
10. Az üzlethelység, melyet kibérelni tervezek egy osztatlan közös tulajdonban van. Ezzel kapcsolatban a kérdésem az lenne, hogy a működési engedély kérvényeztetéséhez szükséges-e az osztatlan közös tulajdon többi tulajdonosának írásbeli hozzájárulása?
2013.05.15.

2013. július 1-jétől a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásához nem működési engedély, hanem vámhatósági engedély megléte szükséges.

 

A vámhatósági engedélyezési eljárás eredményes lefolytatásához a telephely használati jogcímének megállapítására van szükség, amelyre jelen esetben a bérleti szerződés szolgál, amelynek egy példányát (amely lehet másolat is) kell csatolni a vámhatósági engedély iránti kérelemhez.

 

Amennyiben a bérleti szerződésben a bérbe adó nem a tulajdonosok közössége, úgy abban érdemes megemlíteni, hogy a többi tulajdonostárs a használati jogáról a bérbeadó javára lemondott. Természetesen ennek hiánya nem akadálya az engedély kiadásának, csak a későbbi esetleges jogviták elkerülése szempontjából javasolt.

 

[Fentiekkel kapcsolatos részletesebb tájékoztatás található a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes oldalán, a Trafik / Közérdekű információk / Tájekoztatók / Tájékoztató a pályázatot elnyertek részére (pdf)]

Vissza a tartalomjegyzékhez
11. A közel 10 éve létező, dohány-kiskereskedelemmel főtevékenységként foglalkozó betéti társaságunkat csak azért nem tudtuk megjelölni a koncessziós tevékenység folytatására, mert egy kitételt éppen 2012 folyamán nem tudott teljesíteni. ...
2013.05.15.

A kérdés folytatása: ... Éppen 2012-ben derült ki egy helyi adó tartozás (a folyamatos adófizetésünk ellenére), amit ugyan azonnal rendeztünk, de a "visszamenőleges egy éves adótartozásmentesség" feltételt nem tudtuk emiatt teljesíteni. A NAV egyenlegünk is évek óta folyamatosan túlfizetésben van, és azóta a helyi adó folyószámlánk is rendezett.
Egy friss törvénymódosítási javaslat épp ezt a tételt tervezi módosítani... azaz megszüntetné a visszamenőleges követelményt ebben a törvényben.
Amennyiben a törvényhozás valóban elfogadja ezt a módosítási javaslatot, tudjuk-e a tevékenységünket tovább folytatni a meglévő betéti társaságunk keretén belül? (A pályázatban új betéti társaság alapítását jelöltük meg a fenti előzmények miatt.)
Akár feltételes (a törvénymódosítást feltételező) válaszuk is fontos lenne számunkra, hiszen még kivárunk az új betéti társaság alapításával, mely jelentős (óriási...!!!) plusz pénz és időterhet jelentene.

VÁLASZ:
A vámhatósági engedélyezési eljárás során a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles eljárni.

Amennyiben a vámhatósági engedély iránti kérelem benyújtásakor, illetve elbírálásakor a 2013. május 14-én érvényes jogszabályi rendelkezések lesznek hatályban, a vámhatósági engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelmezőnek nincs 30 napon túli lejáratú, állami adóhatóság által behajtandó köztartozása vagy állami adóhatóság által nyilvántartott adótartozása, illetve a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül ilyen köztartozása vagy adótartozása nem volt és az egyéb személyi, tárgyi és gazdasági feltételeknek megfelel. Ebben az esetben tehát új betéti társaság alapítása szükséges az engedély kiadásához.

Amennyiben azonban a kérdésben hivatkozott (T/10881. számú) törvénymódosító javaslat elfogadásra kerül és a kérelem elbírálásakor már hatályos lesz, úgy a kiadás feltétele ebben a tekintetben kizárólag annyi, hogy a kérelmezőnek nincs 30 napon túli lejáratú, állami adóhatóság által behajtandó köztartozása vagy állami adóhatóság által nyilvántartott adótartozása. Ebben az esetben tehát a meglévő betéti társaság is megfelel a feltételeknek.

A válasz a 2013. május 14-én érvényes jogszabályi rendelkezések alapján került kialakításra.

Vissza a tartalomjegyzékhez
12. Amíg nem rendelkezem ev. igazolással, beadhatom-e a vámhatósági engedély iránti kérelmet dohány termékek árusításához. Az ÁNYK programban melyik adatlapon tudom az ügyfélkapun intézni.
2013.05.24.

A vámhatósági engedély iránti kérelem benyújtható ev. igazolás hiányában is, ez esetben az illetékes vámhatóság a saját nyilvántartásában fogja ellenőrizni, hogy a megadott adatok szerinti egyéni vállalkozó valóban létezik-e. Ha a nyilvántartásból azt állapítja meg, hogy a kérelemben feltüntetett egyéni vállalkozó nem létezik a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívást fog kiküldeni. Ha a hiánypótlásban foglaltakat nem teljesíti , akkor az  engedély iránti kérelmet a vámhatóság el fogja utasítani.

Mind a „Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem” elnevezésű VPOP_DK01 jelű, mind a „Bejelentés dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység keretében forgalmazni kívánt egyéb termékek köréről” elnevezésű VPOP_DK02 jelű nyomtatvány benyújtható ügyfélkapun keresztül.

Az elektronikus benyújtás előfeltételeiről részletesen olvashat a nyomtatványok súgójában.

[Fentiekkel kapcsolatos részletesebb tájékoztatás található a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes oldalán, a Trafik / Közérdekű információk / Tájekoztatók / Tájékoztató a pályázatot elnyertek részére (pdf)]

Vissza a tartalomjegyzékhez
13. A vámhatósági engedély kiadásához szükségeltetik a gazdasági társaság alapító okirata. Egy meglévő bt formát választotta a pályázó. Azonban van olyan, aki szerint magát az alapító okiratot is módosítani kell ügyvédnél, és már magába az alapító okiratba is bele kell tenni a TEAOR számot, és ezt a módosított alapító okiratot kell elküldeni. ...
2013.05.31.

A kérdés folytatása: ... Van, aki szerint viszont a gazdasági társaságra vonatkozó feltételeket a vámhatóság a cégtár adatai alapján a cégkivonat alapján adja meg, vagyis nem kell az alapító okiratba is felvenni a TEAOR számot, elég a meglévő aktuális a dohánykereskedelem nélkül is. A könyvelő már felvette a szükséges TEAOR számot, és benne is van az aktuális cégkivonatban a dohány-kiskereskedelemre vonatkozó TEAOR.

VÁLASZ:

A dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységhez nem kell TEAOR számot bejelenteni, azonban a vámhatósági engedély iránti kérelemhez többek között mellékelni kell a gazdasági társaság aktuális, a dohánytermék-kereskedelmi tevékenységét is tartalmazó társasági szerződését (alapító okirat, alapszabály) is. A gazdasági társaságra vonatkozó körülményeket a vámhatóság a rendelkezésére álló cégtár adatai alapján vagy cégkivonat beszerzésével vizsgálja.

Vissza a tartalomjegyzékhez
14. Érdeklődöm, hogy dohányboltosoknak az engedélykérelmükhöz szükséges adószámot csak a 12VBT nyomtatványon igényelhetik vagy lehet a 13T201T nyomtatványon is elektronikusan?
2013.05.31.

A vámhatósági engedély iránti kérelem postán keresztül vagy személyesen történő benyújtása esetén, ha a kérelmező nem rendelkezik VPID számmal, akkor azt legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell igényelni a „12VBT” Adatlap belföldi gazdálkodó és az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő vállalkozók részére elnevezésű nyomtatvány benyújtásával, mivel annak hiányában a vámhatóság nem tudja lefolytatni ez engedélyezési eljárást. A VPID szám természetesen igényelhető a kérelem benyújtását megelőzően is. A „12VBT” adatlap letölthető és kinyomtatható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Internetes honlapjáról az alábbi linken:

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/vam/vpid_eori.html.

Ugyanitt letölthető és kinyomtatható a „12VBT” adatlap kitöltési útmutatója is. A kitöltött adatlapot a dohánytermék-kiskereskedelmi engedély iránti kérelemmel együtt kell a tevékenység végzésének helye szerint illetékes vám- és pénzügyőr igazgatósághoz benyújtani. Amennyiben az engedélykérelem benyújtása előtt kérelmezik a VPID számot, azt bármely vám- és pénzügyőri igazgatósághoz be lehet nyújtani. 

Vissza a tartalomjegyzékhez
15. A Vámhatósági vagy egyéb engedélyhez szüksége-e (és ha igen, mi a hátáridő) a boltról küldő fényképet készíteni?
2013.05.31.

okmányokat kötelező benyújtani:

  • koncessziós szerződés eredeti példánya,

  • a telephely használati jogcímének megállapítására alkalmas okirat

  • helyszínrajz

  • az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat,(készpénz-átutalási megbízás esetén a feladóvevény eredeti példánya)

  • a gazdasági társaság társasági szerződése (alapító okirat, alapszabály)

A jogszabály fénykép csatolását kötelezően nem írja elő, ugyanakkor a vámhatósági engedélyezési eljárás megkönnyítése céljából célszerű azt csatolni.

[Fentiekkel kapcsolatos részletesebb tájékoztatás található a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes oldalán, a Trafik / Közérdekű információk / Tájekoztatók / Tájékoztató a pályázatot elnyertek részére (pdf)]

Vissza a tartalomjegyzékhez
16. Az üzletre kihelyezett tába, illetve cégér esetében kell-e a helyi önkormányzattól (Bp. XI. ker) engedély. Az üzlet egy társasház földszinti üzlethelyisége, bérlemény, a társasház a kihelyezéshez hozzájárul
2013.05.31.

A Nemzeti Dohánybolt külső felületén megjelenítendő elemeket a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.) határozza meg, amelyekhez külön engedélyt nem ír elő. A helyi jogszabályoknak való maradéktalan megfelelés érdekében azonban a Nemzeti Dohánybolt fekvése szerint illetékes önkormányzatot javasolt megkeresni.

Vissza a tartalomjegyzékhez
17. Nem dohánytermék esetén a helyi önkormányzattól az értékesítésre vonatkozóan kell-e engedély, pl. jégkrém, üdítő, stb.?
2013.05.31.

A dohányterméken kívüli – a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben (Fdvtv.) felsorolt – termékek forgalmazására az egyéb jogszabályok az irányadók, speciális követelményként az Fdvtv. külön bejelentési kötelezettséget ír elő. Az egyéb termékekre vonatkozóan tehát nincs vámhatósági engedélyezés, csupán bejelentési kötelezettség terheli a dohánytermék kiskereskedőt a vámhatóság felé.

 

A bejelentéshez szükséges elektronikus nyomtatvány a vámhatóság internetes oldalán elérhető. A bejelentés elektronikus, illetve postai úton, vagy személyesen nyújtható be az engedélyt kiadó megyei igazgatósághoz. A bejelentés történhet az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg, az engedélyezési eljárás folytatása alatt, vagy az engedély kiadását követően is. A bejelentést a vámhatóság továbbítja a dohánybolt fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzője részére.

Vissza a tartalomjegyzékhez
18. Van e bejelentési kötelezettsége az egyéni vállalkozónak az okmányiroda (mint a vállalkozói igazolvány kiadója) felé ha: - korábban is egyéni vállalkozó volt a cég? - korábban is értékesített dohány terméket és ez szerepelt is a tevékenységei között? Most megkapta a vámhatósági engedélyt, 2013.07.01.-től készen áll a forgalmazásra. Új telephely nem keletkezett, mert kis településen értékesít, az eddigi üzletét folytatja tovább a tárgyi feltételek biztosításával.
2013.07.04.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.) a kérdésben foglalt bejelentési kötelezettséget nem ír elő.  Javasolt az illetékes okmányiroda megkeresése.

Vissza a tartalomjegyzékhez
19. Italnagykereskedéstől szeretnék érdeklődni, hogy milyen papírt szükséges bemutatni azoknak a cigis trafikoknak akik italárut szeretnének vásárolni, valamint, hogy hol találunk erről állásfoglalást.
2013.07.04.

Dohányboltban a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben (Fdvtv.) meghatározott egyéb termék (többek között szeszes ital) forgalmazására vámhatósági engedély birtokában akkor van lehetősége a dohánytermék-kiskereskedőknek, ha ezt a vámhatósághoz bejelentik. A bejelentést az ún. DK02-es nyomtatványon teszik meg a dohánytermék-kiskereskedők a vámhatóság felé. A bejelentés történhet az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg, az engedélyezési eljárás folytatása alatt, vagy az engedély kiadását követően is.
A bejelentést befogadó vámhatóság a bejelentést a vámhatósági engedély kiadását követően küldi meg a dohánybolt fekvése szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező település jegyzője részére. A vámhatóság a bejelentés tudomásul vételéről és a jegyző részére történő továbbításról a kérelmezőt értesítőlevélben tájékoztatja.
A dohánytermék-kiskereskedő dohánygyártmány beszerzésére való jogosultságát a vámhatósági engedélyével, egyéb termék beszerzésére való jogosultságát pedig a vámhatósági engedélyével és a vámhatóság értesítőlevelével tudja igazolni az eladó felé. Az igazolás tekintetében az Fdvtv. nem határoz meg kötelező formai és tartalmi elemeket.

Vissza a tartalomjegyzékhez
20. A honlapon közzétett információk alapján megkértem a dohánytermék kiskereskedelméhez szükséges jövedéki engedélyt, valamint bejelentettem, hogy szeretném tevékenységem megkezdeni az engedély kiadását követően, ezen kívül van-e szükséges a helyi Önkormányzattól működési engedélyre vagy bejelentés köteles tevékenység megkezdésére, ha igen mely jogszabály alapján milyen nyomtatványon milyen határidőn belül? ...
2013.07.04.

A kérdés folytatása: ... Sajnos elvesztem a jogszabályok és ügyintézők „tengerében” kérem segítségüket, a NAV által közzétett http://www.nav.gov.hu/nav/trafik tájékoztatóban szereplő bejelentési kötelezettségemen kívül -  a jövedéki engedély forgalmazásán kívül, termék forgalmazását is végeznék (energia ital, alkoholos és alkoholmentes ital) - van e szükség ezen termékek miatt működési engedély megkérésére.

Válasz:
2013. július 1-jétől a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásához nem működési engedély, hanem vámhatósági engedély megléte szükséges.

A dohányterméken kívüli – a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben (Fdvtv.) felsorolt – termékek forgalmazására az egyéb jogszabályok az irányadók, speciális követelményként az Fdvtv. külön bejelentési kötelezettséget ír elő.

Az egyéb termékekre vonatkozóan tehát nincs vámhatósági engedélyezés, csupán bejelentési kötelezettség terheli a dohánytermék kiskereskedőt a vámhatóság felé.

A bejelentéshez szükséges elektronikus nyomtatvány a vámhatóság internetes oldalán elérhető. A bejelentés elektronikus, illetve postai úton, vagy személyesen nyújtható be az engedélyt kiadó megyei igazgatósághoz. A bejelentés történhet az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg, az engedélyezési eljárás folytatása alatt, vagy az engedély kiadását követően is. A bejelentést a vámhatóság továbbítja a dohánybolt fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzője részére.

Vissza a tartalomjegyzékhez
21. Ha jégkrémet/fagylaltot is szeretnék értékesíteni azt hogy kell bejelentenem, a DK01, DK02 nyomtatványon nem volt ilyen bejelölhető opció?
2013.07.04.

Az elektronikus nyomtatvány módosítása megtörtént, így a dohányterméken kívüli – a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben felsorolt – termékek forgalmazását a „Bejelentés dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység keretében forgalmazni kívánt egyéb termékek köréről” elnevezésű VPOP_DK02 jelű nyomtatványon lehet benyújtani.

A bejelentés elektronikus, illetve postai úton, vagy személyesen nyújtható be az engedélyt kiadó megyei igazgatósághoz. A bejelentés történhet az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg, az engedélyezési eljárás folytatása alatt, vagy az engedély kiadását követően is.

Vissza a tartalomjegyzékhez
22. Az Fdvtv. 13/A. (1)-(2) bekezdései értelmében a dohány-kiskereskedelemi tevékenységre jogosult az e törvényben megengedett egyéb termékek forgalmazására irányuló szándékát a vámhatóság felé köteles bejelenteni, forgalmazásukat a bejelentést követően megkezdheti....
2013.07.19.

A kérdés folytatása: ... A jövedéki termékekre vonatkozó speciális szabályozás ( Jöt. 110. (1) bekezdés ) és ennek megfelelően a koncesszió-nyertesek számára kiadott NAV-tájékoztató szerint e termékek beszerzését ( és így forgalmazását ) a Kertv. szerinti bejelentésről kapott igazolás birtokában végezheti. Mivel a szóban forgó igazolás az a dokumentum, amivel a dohány-kiskereskedelemi tevékenységre jogosult az Fdvtv-ben megengedett egyéb termékek forgalmazására való jogosultságát harmadik fél ( nagykereskedő ) felé igazolni tudja, a következők megválaszolását kérném:

a)      2013.07.01 után a szóban forgó bejelentésről szóló igazolást

  • ­bejelentést befogadó vámhatóság

  • ­a bejelentést befogadó vámhatóság Fdvtv. 13/A (3) szerinti értesítése alapján  a területileg illetékes önkormányzati szerv, mint kereskedelmi hatóság

  • ­külön bejelentés alapján a területileg illetékes önkormányzati szerv, mint kereskedelmi hatóság adja-e ki dohány-kiskereskedelemi tevékenységre jogosult számára?

b)      A szóban forgó igazolásnak a Nemzeti Dohányboltok tekintetében milyen formai és tartalmi elemei vannak?

VÁLASZ:

a) Az igazolást a bejelentést befogadó vámhatóság állítja ki értesítőlevél formájában a következők szerint. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendeletet 11. §-a alapján a vámhatóság a bejelentést megküldi a dohánybolt fekvése szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező település jegyzője részére. A vámhatóság a bejelentés tudomásul vételéről és a jegyző részére történő továbbításról a kérelmezőt értesítőlevélben tájékoztatja.
A dohánytermék-kiskereskedő dohánygyártmány beszerzésére való jogosultságát a vámhatósági engedélyével, egyéb termék beszerzésére való jogosultságát pedig a vámhatósági engedélyével és a vámhatóság értesítőlevelével tudja igazolni az eladó felé.

b) Az igazolás tekintetében az Fdvtv. nem határoz meg kötelező formai és tartalmi elemeket.

Vissza a tartalomjegyzékhez