1. A dohánybolt fekvésével, elhelyezkedésével, kialakításával kapcsolatos kérdések:
2013.05.02.
 • bevásárló központban lehet-e?

VÁLASZ:

A kérdésre vonatkozóan az Fdvtv. nem határoz meg szabályokat. Erre vonatkozóan közvetett utalás a módosított koncessziós pályázati kiírás VI. Kiegészítés pontjában foglaltakban található:
A Kiíró álláspontja szerint az Fdvtv. 3. § 8. pontja, illetve a Pályázati kiírás III.4.1.1. pontja szerinti dohánybolt akkor minősül más üzlettől elkülönült önálló üzlethelyiségnek, ha

 • az önállóan (más üzlettől függetlenül) funkcionálisan működtethető (például nem függ az elektromos áram ellátása egy másik bolt működésétől vagy nyitva tartásától) és

 • annak bejárata csak más üzlethelyiségbe való belépéstől teljesen függetlenül, kültérről („szabad ég alól”) közelíthető meg, vagyis a dohánybolt területére közvetlenül és kizárólag kültérről való belépéssel juthatunk be. További követelmény, hogy a „Nemzeti Dohánybolt” feliratot ezen, önállóan működtetett üzlethelyiség bejárata fölött vagy annak kültéri felületén kell elhelyezni, illetve a dohánytermékek kiskereskedelmi értékesítése kizárólag a dohánybolt üzletterében történhet.

A vámhatóság engedélyezéssel összefüggő hatásköre kizárólag az Fdvtv-ben foglalt feltételek vizsgálatára terjed ki, egyéb feltételek (például bevásárlóközpontban való elhelyezkedés) meglétét direkt módon nem vizsgálja, kizárólag a törvényi feltételek hiánya esetén utasítható el az engedély iránti kérelem. Tekintve, hogy a kérdésben megfogalmazott feltételt a pályázati kiírás tartalmazza (amely feltétel teljesítését a koncesszió nyertese egyébként vállalta), ezért kizárólag e feltétel hiányára hivatkozva a vámhatósági engedély iránti kérelem nem utasítható el, az engedélyt ki kell adni.
Természetesen a koncessziós pályázati kiírásban meghatározottaktól eltérő feltételek teljesülésének észlelése esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelzést tehet a pályázat kiírója felé, amely adott esetben a koncessziós jogosultság visszavonásával járhat, és amelynek következménye a már kiadott vámhatósági engedély megszűnése is.

 • közintézmények, oktatási intézmények 200 m-en belül?

VÁLASZ:

Az Fdvtv. a kérdés tekintetében nem tartalmaz rendelkezést. Amennyiben az Fdvtv-ben meghatározott dohányboltra vonatkozó törvényi feltételek teljesülnek, és az egyéb személyi, tárgyi és gazdasági kritériumoknak is megfelel a kérelmező, úgy a vámhatósági engedély kiadásának elvi akadálya nincs.


 • belső kialakításra vonatkozóan van-e elvárás (raktárhelyiség, tárolás)? 

VÁLASZ:

A belső kialakításra vonatkozóan az Fdvtv. nem határoz meg szabályokat.
Amennyiben a vámhatóság a telephely szemléje során azt tapasztalja, hogy a dohánybolt fizikai kialakítása folyamatban van, vagy a pályázati kiírásban foglaltaktól eltér, úgy jelzést tehet a pályázat kiírója felé, ez azonban a vámhatósági engedély kiadásának nem akadálya. Amennyiben azonban a dohánybolt a tevékenység megkezdésekor sem felel meg a törvényi feltételeknek, pályázati kiírásban, illetve szerződésben foglaltaknak, az már adott esetben a koncessziós jogosultság visszavonásával járhat, és amelynek következménye a már kiadott vámhatósági engedély megszűnése is.

Vissza a tartalomjegyzékhez
2. Alkalmas-e a közterületen létesült (korábban újságos pavilonként üzemelő) a vásárlók által "bemenős" - magyarul beépített vásárló térrel rendelkező pavilon - dohányboltnak a jogszabály szerint: "8. dohánybolt: nem mozgó (és részekre bontás nélkül nem is mozgatható) " - ki dönti el, hogy az értékesítő hely részekre bontás nélkül elvihető e vagy sem.
2013.05.02.

A vámhatósági engedélyezési eljárás keretében, a telephely szemléje során a vámhatóság vizsgálja, hogy az Fdvtv. szerinti dohánybolt kritérium teljesül-e. Amennyiben kétség merül fel a dohánybolt fizikai tulajdonságait illetően, úgy adott esetben szakértő bevonására is sor kerülhet. A részekre bontás nélkül egyértelműen mozgatható „építmények” (pl. konténer, lakókocsi) biztosan nem felelnek meg a törvényi előírásnak. A beépített vásárló térrel rendelkező üzlet valószínűleg megfelel a „nem mozgó” és a „részekre bontás nélkül nem is mozgatható” kritériumoknak, ennek konkrét esetbeli megítélése a helyszíni szemle során válhat bizonyossá.

Vissza a tartalomjegyzékhez
3. A kialakítással kapcsolatban lehet-e valami konkrét követelmény, aminek meg kell feleljek nem építés ügyi szempontból(szociális helyiség,bejárat,nyílászárók)?
2013.05.02.

Az üzlet kialakítására vonatkozóan az Fdvtv. nem határoz meg szabályokat.

Vissza a tartalomjegyzékhez
4. A bolt berendezésére van e valamilyen megkötés?(azon kívül, amit a pályázati kiírásból lehet tudni)
2013.05.02.

A berendezésre vonatkozóan az Fdvtv. nem határoz meg szabályokat.

Vissza a tartalomjegyzékhez
5. A dohánybolttal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy van-e valamilyen m3 megkötés az alapterületben?
2013.05.02.

Az alapterület nagyságára vonatkozóan az Fdvtv. nem határoz meg szabályokat.

Vissza a tartalomjegyzékhez
6. Az általam elnyert koncessziós jogok közül az egyik településen fekvő, általam kiszemelt üzlethelyiség mindenben megfelel az előírásoknak, ami alapján Nemzeti Dohánybolt létesíthető ott. Csupán két fontos kérdésemre nem találtam kielégítő választ sehol sem...
2013.05.02.

A kérdés folytatása: ... Az üzlethelyiségnek abban az esetben, ha kizárólag dohányterméket és kellékeit szeretnék árusítani, kell-e vizesblokkal és öltözővel rendelkeznie, vagy elegendő a tőle 2 méterre lévő szomszédos üzlethelyiség vizesblokkjának használata az alkalmazott számára szükség esetén.
A másik kérdésem, hogy a különálló Dohányboltban szükséges e külön villanyórát igényelnem, vagy elegendő-e egy almérő beépítése a szomszédos bolt főmérője alá. ha annak tulaja vállalja, hogy biztosítja számomra az energia ellátást folyamatosan?

VÁLASZ:

A vizesblokk és öltöző kialakítására, továbbá az áramfelvétel módjára vonatkozóan az Fdvtv. nem határoz meg szabályokat.
Kapcsolódó utalás a módosított koncessziós pályázati kiírás VI. Kiegészítés pontjában foglaltakban található:
„A Kiíró álláspontja szerint az Fdvtv. 3. § 8. pontja, illetve a Pályázati kiírás III.4.1.1. pontja szerinti dohánybolt akkor minősül más üzlettől elkülönült önálló üzlethelyiségnek, ha

 • az önállóan (más üzlettől függetlenül) funkcionálisan működtethető (például nem függ az elektromos áram ellátása egy másik bolt működésétől vagy nyitva tartásától) és
 • annak bejárata csak más üzlethelyiségbe való belépéstől teljesen függetlenül, kültérről („szabad ég alól”) közelíthető meg, vagyis a dohánybolt területére közvetlenül és kizárólag kültérről való belépéssel juthatunk be. További követelmény, hogy a „Nemzeti Dohánybolt” feliratot ezen, önállóan működtetett üzlethelyiség bejárata fölött vagy annak kültéri felületén kell elhelyezni, illetve a dohánytermékek kiskereskedelmi értékesítése kizárólag a dohánybolt üzletterében történhet.

A vizesblokk és öltöző kialakítására vonatkozó elképzelés vélhetően nem teljesíti a más üzlettől függetlenül funkcionálisan való működtetést, így a kérdésben foglalt eset ellentétes lehet a pályázati kiírással. Az áramfelvétel kapcsán kifejtett elképzelés akkor nem ütközik a pályázati kiírásba, ha a dohánybolt elektromos áram ellátása független a másik bolt működésétől vagy nyitva tartásától.
A vámhatóság engedélyezéssel összefüggő hatásköre kizárólag az Fdvtv-ben foglalt feltételek vizsgálatára terjed ki, egyéb feltételek (például a pályázati kiírás szerinti más üzlettől való függetlenség) meglétét direkt módon nem vizsgálja, kizárólag a törvényi feltételek hiánya esetén utasítható el az engedély iránti kérelem. Tekintve, hogy a kérdésben megfogalmazott feltételt a pályázati kiírás tartalmazza (amely feltétel teljesítését a koncesszió nyertese egyébként vállalta), ezért kizárólag e feltétel hiányára hivatkozva a vámhatósági engedély iránti kérelem nem utasítható el, az engedélyt ki kell adni.
Természetesen a koncessziós pályázati kiírásban meghatározottaktól eltérő feltételek teljesülésének észlelése esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal arról a pályázat kiírója felé jelzést tehet, amely adott esetben a koncessziós jogosultság visszavonásával járhat, és amelynek következménye a már kiadott vámhatósági engedély megszűnése is.

Vissza a tartalomjegyzékhez
7. Azt szeretném kérdezni önöktől,hogy egy vendéglátó egységen belül kialakított helységbe kiszolgálhat a presszó alkalmazottja vagy külön eladó kell oda?Egyáltalán ki lehet alakítani úgy hogy a bejárata a vendéglátó egységen belül van?Ez 2000 fő alatti település.
2013.05.02.

Az alkalmazottak számára, jogállására vonatkozóan az Fdvtv. nem határoz meg szabályokat.
Kapcsolódó utalás a módosított koncessziós pályázati kiírás VI. Kiegészítés pontjában foglaltakban található:
A Kiíró álláspontja szerint az Fdvtv. 3. § 8. pontja, illetve a Pályázati kiírás III.4.1.1. pontja szerinti dohánybolt akkor minősül más üzlettől elkülönült önálló üzlethelyiségnek, ha

 • az önállóan (más üzlettől függetlenül) funkcionálisan működtethető (például nem függ az elektromos áram ellátása egy másik bolt működésétől vagy nyitva tartásától) és

 • annak bejárata csak más üzlethelyiségbe való belépéstől teljesen függetlenül, kültérről („szabad ég alól”) közelíthető meg, vagyis a dohánybolt területére közvetlenül és kizárólag kültérről való belépéssel juthatunk be. További követelmény, hogy a „Nemzeti Dohánybolt” feliratot ezen, önállóan működtetett üzlethelyiség bejárata fölött vagy annak kültéri felületén kell elhelyezni, illetve a dohánytermékek kiskereskedelmi értékesítése kizárólag a dohánybolt üzletterében történhet.

Tekintve, hogy a közös alkalmazott vélhetően nem teljesíti a más üzlettől függetlenül funkcionálisan való működtetést, így a kérdésben foglalt eset ellentétes lehet a pályázati kiírással.
A vámhatóság engedélyezéssel összefüggő hatásköre kizárólag az Fdvtv-ben foglalt feltételek vizsgálatára terjed ki, egyéb feltételek (például a pályázati kiírás szerinti más üzlettől való függetlenség) meglétét direkt módon nem vizsgálja, kizárólag a törvényi feltételek hiánya esetén utasítható el az engedély iránti kérelem. Tekintve, hogy a kérdésben megfogalmazott feltételt a pályázati kiírás tartalmazza (amely feltétel teljesítését a koncesszió nyertese egyébként vállalta), ezért kizárólag e feltétel hiányára hivatkozva a vámhatósági engedély iránti kérelem nem utasítható el, az engedélyt ki kell adni.
Természetesen a koncessziós pályázati kiírásban meghatározottaktól eltérő feltételek teljesülésének észlelése esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal arról a pályázat kiírója felé jelzést tehet, amely adott esetben a koncessziós jogosultság visszavonásával járhat, és amelynek következménye a már kiadott vámhatósági engedély megszűnése is.
Dohánytermék-kiskereskedelem olyan településen, ahol az állandó lakosok száma a kétezer főt nem haladja meg, más üzletben is folytatható, feltéve, hogy az üzlet egyébként megfelel a dohánytermékek értékesítésére vonatkozó egyéb jogszabályi előírásoknak. Az Fdvtv. fenti szabálya alapján ki lehet úgy alakítani a dohánytermék-kiskereskedelemere szolgáló helyet, hogy az a vendéglátó egységből közelíthető meg.

Vissza a tartalomjegyzékhez
8. A törvényben leírt önálló áramfelvétel meglétét ki ellenőrzi?
2013.05.02.

Az önálló áramfelvételre vonatkozóan az Fdvtv. nem határoz meg szabályokat. Erre vonatkozóan utalás a módosított koncessziós pályázati kiírás VI. Kiegészítés pontjában foglaltakban található:
A Kiíró álláspontja szerint az Fdvtv. 3. § 8. pontja, illetve a Pályázati kiírás III.4.1.1. pontja szerinti dohánybolt akkor minősül más üzlettől elkülönült önálló üzlethelyiségnek, ha

 • az önállóan (más üzlettől függetlenül) funkcionálisan működtethető (például nem függ az elektromos áram ellátása egy másik bolt működésétől vagy nyitva tartásától) és

 • annak bejárata csak más üzlethelyiségbe való belépéstől teljesen függetlenül, kültérről („szabad ég alól”) közelíthető meg, vagyis a dohánybolt területére közvetlenül és kizárólag kültérről való belépéssel juthatunk be. További követelmény, hogy a „Nemzeti Dohánybolt” feliratot ezen, önállóan működtetett üzlethelyiség bejárata fölött vagy annak kültéri felületén kell elhelyezni, illetve a dohánytermékek kiskereskedelmi értékesítése kizárólag a dohánybolt üzletterében történhet.

A vámhatóság engedélyezéssel összefüggő hatásköre kizárólag az Fdvtv-ben foglalt feltételek vizsgálatára terjed ki, egyéb feltételek (például önálló áramfelvétel, másik bolt működésétől független nyitva tartás, „szabad ég alóli” bejárás) meglétét direkt módon nem vizsgálja, kizárólag a törvényi feltételek hiánya esetén utasítható el az engedély iránti kérelem. Tekintve, hogy a kérdésben megfogalmazott feltételt a pályázati kiírás tartalmazza (amely feltétel teljesítését a koncesszió nyertese egyébként vállalta), ezért kizárólag e feltétel hiányára hivatkozva a vámhatósági engedély iránti kérelem nem utasítható el, az engedélyt ki kell adni.
Természetesen a koncessziós pályázati kiírásban meghatározottaktól eltérő feltételek teljesülésének észlelése esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal arról a pályázat kiírója felé jelzést tehet, amely adott esetben a koncessziós jogosultság visszavonásával járhat, és amelynek következménye a már kiadott vámhatósági engedély megszűnése is.

Vissza a tartalomjegyzékhez
9. A dohánytermék árusítóhelyével kapcsolatban van-e speciális követelmény, a kialakítandó dohánytermék árusítóhelye ütközik-e bármilyen akadályba a vámhatóság részéről.
2013.05.02.

Az engedélyt a vámhatóság – a dohányboltokra vonatkozó különös jogszabályi rendelkezés hiányában – akkor adhatja meg, ha az erre jogosult a vámhatóság felé a kérelmében a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésének helyére vonatkozó alapvető adatokat (cím, helyrajzi szám, alapterület, nyitva tartás idő, helyszínrajz) bejelenti, és a helyiség jogszerű használatára vonatkozó jogcímet, valamint a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszerzésének tényét a koncessziós szerződés bemutatásával igazolja.
Amennyiben a dohányboltra vonatkozó fenti feltételek teljesülnek, és az egyéb személyi, tárgyi és gazdasági kritériumoknak is megfelel a kérelmező, úgy a vámhatósági engedély kiadásának elvi akadálya nincs.
Amennyiben a vámhatóság a telephely szemléje során azt tapasztalja, hogy a dohánybolt fizikai kialakítása folyamatban van, vagy a pályázati kiírásban foglaltaktól eltér, úgy jelzést tehet a pályázat kiírója felé, ez azonban a vámhatósági engedély kiadásának nem akadálya. Amennyiben azonban a dohánybolt a tevékenység megkezdésekor sem felel meg a törvényi feltételeknek, pályázati kiírásban, illetve szerződésben foglaltaknak, az már adott esetben a koncessziós jogosultság visszavonásával járhat, és amelynek következménye a már kiadott vámhatósági engedély megszűnése is.

Vissza a tartalomjegyzékhez
10. 2000 fő alatti településen akarom üzemeltetni a dohányboltot egy meglévő üzlethelyiségen belül. Az Fdvtv. törvény szerint a kialakításra kerülő helyen(azaz a meglévő üzlethelyiség belterében) elegendő a "Nemzeti Dohánybolt" felirat illetve a köralakú "18" jelzés feltüntetése. Ebben az esetben az üzlet külső homlokzatán feltüntethető a "Nemzeti Dohánybolt" felírat?
2013.05.09.

Amennyiben a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenyég folytatására dohánybolton kívül kerül sor, a dohánytermék értékesítési helyét az üzletben el kell különíteni. Az Fdvtv. szerint ebben az esetben a „Nemzeti Dohánybolt” felirat és a kör alakú „18” jelzést az elkülönített helyen kell megjeleníteni, az üzlet külső felületén nem.

Vissza a tartalomjegyzékhez
11. Azt szeretném megtudni, hogy egy 20 lábas (6,058 m x 2,438 m) méretű, földhöz rögzített (tehát nem mozgatható) irodakonténerben folytatható-e dohánytermék kiskereskedelem?
2013.05.09.

Irodakonténerben dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység nem folytatható tekintettel arra, hogy a részekre bontás nélkül egyértelműen mozgatható „építmények” (pl. konténer, lakókocsi) biztosan nem felelnek meg a törvényi előírásnak. A „nem mozgó” és a „részekre bontás nélkül nem is mozgatható” kritériumoknak való megfelelés konkrét esetbeli megítélése a helyszíni szemle során válhat bizonyossá.
A vámhatósági engedélyezési eljárás keretében, a telephely szemléje során a vámhatóság vizsgálja, hogy az Fdvtv. szerinti dohánybolt kritérium teljesül-e. Amennyiben kétség merül fel a dohánybolt fizikai tulajdonságait illetően, úgy adott esetben szakértő bevonására is sor kerülhet.

Vissza a tartalomjegyzékhez
12. Érdeklődni szeretnék, hogy családi ház pincéjében kialakított helységben lehet-e dohányboltot üzemeltetni? A pincéhez külön bejárat van, utca frontról nyílik, valamint külön villanyórát szerelek fel! Raktár helység van, mosdó van! Esetleg van-e olyan előírás, ami ezt meggátolja?
2013.05.15.

A kérdésben foglalt feltételekkel kialakított dohánybolt a koncessziós pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelhet, a vámhatóság engedélyezéssel összefüggő hatásköre azonban kizárólag az Fdvtv-ben foglalt feltételek vizsgálatára terjed ki. Az üzlet kialakítására, mosdóra, raktárhelyiségre vonatkozóan az Fdvtv. nem határoz meg szabályokat.

A koncessziós pályázati kiírásban meghatározottaktól eltérő feltételek teljesülésének észlelése esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal arról a pályázat kiírója felé jelzést tehet, amely adott esetben a koncessziós jogosultság visszavonásával járhat, és amelynek következménye a már kiadott vámhatósági engedély megszűnése is.

Vissza a tartalomjegyzékhez
13. Nemzeti dohánybolt épületével kapcsolatban szeretnék érdeklődni. Már 20 éve működtetek egy élelmiszerboltot, valamint egy 100 ft-os boltot, egy telephelyen. Két külön légterű, épített épületben. Az egyik épület az utcára nyílik, a másik 8 méterrel beljebb az udvarra. ...
2013.05.15.

A kérdés folytatása: ... Én az udvari  épület mellé szeretném a Dohányboltot létrehozni. A telek kerítéssel van körbevéve.  Az elképzelésem 2 darabból álló, összeépített, 30 m2-es, ízlésesen kialakított irodakonténer. Kérdésem az, hogy elfogadják-e az épületet dohánybolt üzemeltetésére. Valamint szükséges-e külön vizesblokk, mert a másik épületekben a HACCP-nek megfelelően minden ki van alakítva.

VÁLASZ:

A vámhatósági engedélyezési eljárás keretében, a telephely szemléje során a vámhatóság vizsgálja, hogy az Fdvtv. szerinti dohánybolt kritérium teljesül-e. Amennyiben kétség merül fel a dohánybolt fizikai tulajdonságait illetően, úgy adott esetben szakértő bevonására is sor kerülhet. Elképzelése szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet irodakonténerben kívánja folytatni, amely valószínűleg nem fogadható el, mivel a részekre bontás nélkül egyértelműen mozgatható „építmények” (pl. konténer) nem felelnek meg a törvényi előírásnak. A „nem mozgó” és a „részekre bontás nélkül nem is mozgatható” kritériumoknak, ennek konkrét esetbeli megítélése a helyszíni szemle során válhat bizonyossá.

A más üzlettől függetlenül funkcionálisan való működtetésre vonatkozóan az Fdvtv. nem határoz meg szabályokat.

Kapcsolódó utalás a módosított koncessziós pályázati kiírás VI. Kiegészítés pontjában foglaltakban található:

A Kiíró álláspontja szerint az Fdvtv. 3. § 8. pontja, illetve a Pályázati kiírás III.4.1.1. pontja szerinti dohánybolt akkor minősül más üzlettől elkülönült önálló üzlethelyiségnek, ha

- az önállóan (más üzlettől függetlenül) funkcionálisan működtethető (például nem függ az elektromos áram ellátása egy másik bolt működésétől vagy nyitva tartásától) és

- annak bejárata csak más üzlethelyiségbe való belépéstől teljesen függetlenül, kültérről („szabad ég alól”) közelíthető meg, vagyis a dohánybolt területére közvetlenül és kizárólag kültérről való belépéssel juthatunk be. További követelmény, hogy a „Nemzeti Dohánybolt” feliratot ezen, önállóan működtetett üzlethelyiség bejárata fölött vagy annak kültéri felületén kell elhelyezni, illetve a dohánytermékek kiskereskedelmi értékesítése kizárólag a dohánybolt üzletterében történhet.

Fentieknek megfelelően, a külön vizesblokk is feltétele a más üzlettől függetlenül funkcionális működtetésnek.

A vámhatóság engedélyezéssel összefüggő hatásköre kizárólag az Fdvtv-ben foglalt feltételek vizsgálatára terjed ki, egyéb feltételek (például a pályázati kiírás szerinti más üzlettől való függetlenség) meglétét direkt módon nem vizsgálja, kizárólag a törvényi feltételek hiánya esetén utasítható el az engedély iránti kérelem. Tekintve, hogy a kérdésben megfogalmazott feltételt a pályázati kiírás tartalmazza (amely feltétel teljesítését a koncesszió nyertese egyébként vállalta), ezért kizárólag e feltétel hiányára hivatkozva a vámhatósági engedély iránti kérelem nem utasítható el, az engedélyt ki kell adni.

Természetesen a koncessziós pályázati kiírásban meghatározottaktól eltérő feltételek teljesülésének észlelése esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal arról a pályázat kiírója felé jelzést tehet, amely adott esetben a koncessziós jogosultság visszavonásával járhat, és amelynek következménye a már kiadott vámhatósági engedély megszűnése is.

Vissza a tartalomjegyzékhez
14. A tulajdonomban lévő épületekben szeretném kialakítani a trafikokat ugyanott, ahol az élelmiszerboltjaimat is üzemeltettem, a kérdésem az lenne, hogy akkor is kell-e biztosítanom külön villanyóraszekrényt a trafikba, ha azt úgyis meg tudom oldani, hogy külön betáplálást biztosítok ugyanarról a fogyasztásmérő helyről, amiről az élelmiszer boltomat is működtettem.
2013.05.15.

A más üzlettől függetlenül funkcionálisan való működtetésre vonatkozóan az Fdvtv. nem határoz meg szabályokat.

Kapcsolódó utalás a módosított koncessziós pályázati kiírás VI. Kiegészítés pontjában foglaltakban található:

A Kiíró álláspontja szerint az Fdvtv. 3. § 8. pontja, illetve a Pályázati kiírás III.4.1.1. pontja szerinti dohánybolt akkor minősül más üzlettől elkülönült önálló üzlethelyiségnek, ha

- az önállóan (más üzlettől függetlenül) funkcionálisan működtethető (például nem függ az elektromos áram ellátása egy másik bolt működésétől vagy nyitva tartásától) és

- annak bejárata csak más üzlethelyiségbe való belépéstől teljesen függetlenül, kültérről („szabad ég alól”) közelíthető meg, vagyis a dohánybolt területére közvetlenül és kizárólag kültérről való belépéssel juthatunk be. További követelmény, hogy a „Nemzeti Dohánybolt” feliratot ezen, önállóan működtetett üzlethelyiség bejárata fölött vagy annak kültéri felületén kell elhelyezni, illetve a dohánytermékek kiskereskedelmi értékesítése kizárólag a dohánybolt üzletterében történhet.

Tehát amennyiben a dohánybolt áramellátása a másik bolt működésétől, nyitva tartásától függetlenül, bármikor biztosítható – amely jelen esetben a tulajdoni és üzemeltetési körülményekből adódóan is megoldható –, az azonos fogyasztásmérő helyről történő áramellátás is megfelelő.

A vámhatóság engedélyezéssel összefüggő hatásköre kizárólag az Fdvtv-ben foglalt feltételek vizsgálatára terjed ki, egyéb feltételek (például a pályázati kiírás szerinti más üzlettől való függetlenség) meglétét direkt módon nem vizsgálja, kizárólag a törvényi feltételek hiánya esetén utasítható el az engedély iránti kérelem. Tekintve, hogy a kérdésben megfogalmazott feltételt a pályázati kiírás tartalmazza (amely feltétel teljesítését a koncesszió nyertese egyébként vállalta), ezért kizárólag e feltétel hiányára hivatkozva a vámhatósági engedély iránti kérelem nem utasítható el, az engedélyt ki kell adni.

Természetesen a koncessziós pályázati kiírásban meghatározottaktól eltérő feltételek teljesülésének észlelése esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal arról a pályázat kiírója felé jelzést tehet, amely adott esetben a koncessziós jogosultság visszavonásával járhat, és amelynek következménye a már kiadott vámhatósági engedély megszűnése is.

Vissza a tartalomjegyzékhez
15. Téglaépítésű helységnél, melynek magánszemély tulajdonosa van, de a terület, amire az a helység épült a fővárosi önkormányzat tulajdonában van, a tulajdonos bérleti díjat fizet az önkormányzatnak. Ilyen helységet is bérelhetek dohány-kiskereskedelmi tevékenységem megkezdéséhez?
2013.05.15.

Igen. A vámhatósági engedélyezési eljárás eredményes lefolytatása érdekében a kérelemhez kötelező csatolni a telephely használati jogcímének megállapítására alkalmas okiratot. Amennyiben a telephely bérelt, úgy a telephely használati jogcímének megállapítására az Ön és a magánszemély tulajdonos közötti bérleti szerződés szolgál, amelynek egy példányát (amely lehet másolat is) kell csatolni a vámhatósági engedély iránti kérelemhez.

Vissza a tartalomjegyzékhez
16. Szeretném megkérdezni, hogy a jelenleg dohányboltként működő üzletemre mikor tehetem ki a Nemzeti Dohánybolt cégtáblát, - koncessziós szerződés megkötése után - vám engedély megkérése után - vám engedély megadása után - július 1-én?
2013.05.31.

A Nemzeti Dohánybolt külső felületén megjelenítendő elemeket a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.) határozza meg, amelyek kihelyezéséről az értékesítési tevékenység megkezdéséig kell gondoskodni.

Vissza a tartalomjegyzékhez
17. 950 fős település nyertem TRAFIK pályázaton. A Hotel&Étterem&Pihenő shopjában szeretném a dohányárut forgalmazni. Sajnos nem tudom értelmezni az"ELKÜLÖNÍTETT RÉSZ" fogalmát! Pult mögött elegendő, vagy falat kell építeni (ami káoszhoz vezetne)? ...
2013.05.31.

A kérdés folytatása: ...Üdítők, házi készítésű vákumcsomagolt füstölt áruk, befőttek, savanyúságok, hungarikumok, borok, ajándéktárgyak mellett lenne a dohánytermék, pult mögött, ahol a 18 év alatti nem fér hozzá. Az autópálya melletti nyertes benzinkutak hogyan oldják meg?
Szélfogóból a bejárat megfelel-e, valamint a recepcióról lehet-e még egy bejárat a shopba?

VÁLASZ:

Dohánytermék-kiskereskedelem olyan településen, ahol az állandó lakosok száma a kétezer főt nem haladja meg, más üzletben is folytatható, feltéve, hogy az üzlet egyébként megfelel a dohánytermékek értékesítésére vonatkozó egyéb jogszabályi előírásoknak. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.) fenti szabálya alapján ki lehet úgy alakítani a dohánytermék-kiskereskedelemere szolgáló helyet, hogy az akár a vendéglátó egységből legyen megközelíthető. Annak azonban meg kell felelnie az „elkülönített hely” Fdvtv.-ben rögzített kritériumainak, azaz az üzleten belül térben le kell választani a dohánytermék értékesítésére szolgáló helyiségrészt úgy, hogy az üzletben kötött egyéb jogügyletektől elkülönített módon történő értékesítést tegyen lehetővé és a dohánytermék a fiatalkorú számára ne legyen látható. Ezen feltételeknek a kérdésben foglalt (pult mögötti elhelyezés az üzletben) kialakítás nem felel meg.

Vissza a tartalomjegyzékhez
18. Koncessziós pályázaton, Bt –nk megnyerte egy dohánybolt megnyitásának a lehetőségét. Az előírásoknak megfelelően szeretnénk működtetni, ezért a jelenleg vegyesbolttal működő dohányboltot le kívánjuk választani.A dohányboltot egy külön bejárattal rendelkező üzlethelyiségben kívánjuk berendezni, de ezt az üzletrészt egy ajtónyílás választja el a lottózótól.
2013.05.31.

A kérdés folytatása:... Kérdésünk, hogy a jelenleg üzemelő lottózó és a tervezett dohánybolt, trafik üzlethelyiségét összekötő ajtónyílás maradhat-e szabadon, vagy le kell-e zárni?

VÁLASZ:

Kapcsolódó utalás a módosított koncessziós pályázati kiírás VI. Kiegészítés pontjában foglaltakban található:

A Kiíró álláspontja szerint az Fdvtv. 3. § 8. pontja, illetve a Pályázati kiírás III.4.1.1. pontja szerinti dohánybolt akkor minősül más üzlettől elkülönült önálló üzlethelyiségnek, ha

- az önállóan (más üzlettől függetlenül) funkcionálisan működtethető (például nem függ az elektromos áram ellátása egy másik bolt működésétől vagy nyitva tartásától) és

- annak bejárata csak más üzlethelyiségbe való belépéstől teljesen függetlenül, kültérről („szabad ég alól”) közelíthető meg, vagyis a dohánybolt területére közvetlenül és kizárólag kültérről való belépéssel juthatunk be. További követelmény, hogy a „Nemzeti Dohánybolt” feliratot ezen, önállóan működtetett üzlethelyiség bejárata fölött vagy annak kültéri felületén kell elhelyezni, illetve a dohánytermékek kiskereskedelmi értékesítése kizárólag a dohánybolt üzletterében történhet.

 

Amennyiben az üzlethelyiség kialakítása a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben (Fdvtv.) foglaltaknak és a fenti előírásoknak megfelel, úgy az ajtónyílást nem kell lezárni.

A vámhatóság engedélyezéssel összefüggő hatásköre kizárólag az Fdvtv-ben foglalt feltételek vizsgálatára terjed ki, egyéb feltételek (például a pályázati kiírás szerinti más üzlettől való függetlenség) meglétét direkt módon nem vizsgálja, kizárólag a törvényi feltételek hiánya esetén utasítható el az engedély iránti kérelem. Tekintve, hogy a kérdésben megfogalmazott feltételt a pályázati kiírás tartalmazza (amely feltétel teljesítését a koncesszió nyertese egyébként vállalta), ezért kizárólag e feltétel hiányára hivatkozva a vámhatósági engedély iránti kérelem nem utasítható el, az engedélyt ki kell adni.

Természetesen a koncessziós pályázati kiírásban meghatározottaktól eltérő feltételek teljesülésének észlelése esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal arról a pályázat kiírója felé jelzést tehet, amely adott esetben a koncessziós jogosultság visszavonásával járhat, és amelynek következménye a már kiadott vámhatósági engedély megszűnése is.

Vissza a tartalomjegyzékhez
19. A Nemzeti Dohánybolt kialakítását a már meglévő élelmiszerbolt leválasztásával kívánom megoldani. Kérdésem: a leválasztás ajtóval ellátott üvegfallal megoldható-e, amelyen az átláthatóságot szalagfüggönnyel kívánom gátolni? A dohányboltból - a vásárlók által nem használt részen - nyílhat-e ajtó, amely a dolgozók részére szolgálna szociális helyiség megközelítésére? A szociális helység az élelmiszerbolt raktárhelyiségéből közelíthet meg, s kizárólag az alkalmazottak részére szolgál?
2013.05.31.

Kapcsolódó utalás a módosított koncessziós pályázati kiírás VI. Kiegészítés pontjában foglaltakban található:

A Kiíró álláspontja szerint az Fdvtv. 3. § 8. pontja, illetve a Pályázati kiírás III.4.1.1. pontja szerinti dohánybolt akkor minősül más üzlettől elkülönült önálló üzlethelyiségnek, ha

- az önállóan (más üzlettől függetlenül) funkcionálisan működtethető (például nem függ az elektromos áram ellátása egy másik bolt működésétől vagy nyitva tartásától) és

- annak bejárata csak más üzlethelyiségbe való belépéstől teljesen függetlenül, kültérről („szabad ég alól”) közelíthető meg, vagyis a dohánybolt területére közvetlenül és kizárólag kültérről való belépéssel juthatunk be. További követelmény, hogy a „Nemzeti Dohánybolt” feliratot ezen, önállóan működtetett üzlethelyiség bejárata fölött vagy annak kültéri felületén kell elhelyezni, illetve a dohánytermékek kiskereskedelmi értékesítése kizárólag a dohánybolt üzletterében történhet.

 

Fentiek alapján tehát a kérdésben foglaltak szerinti (üvegfallal, szalagfüggönnyel történő) leválasztás megfelelő, amennyiben a törvényi feltételek egyébként teljesülnek.

A szociális helyiség kialakítására vonatkozóan a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.) nem tartalmaz rendelkezéseket, az a kérdésben foglaltak szerint kialakítható.

A vámhatóság engedélyezéssel összefüggő hatásköre kizárólag az Fdvtv-ben foglalt feltételek vizsgálatára terjed ki, egyéb feltételek (például a pályázati kiírás szerinti más üzlettől való függetlenség) meglétét direkt módon nem vizsgálja, kizárólag a törvényi feltételek hiánya esetén utasítható el az engedély iránti kérelem. Tekintve, hogy a kérdésben megfogalmazott feltételt a pályázati kiírás tartalmazza (amely feltétel teljesítését a koncesszió nyertese egyébként vállalta), ezért kizárólag e feltétel hiányára hivatkozva a vámhatósági engedély iránti kérelem nem utasítható el, az engedélyt ki kell adni.

Természetesen a koncessziós pályázati kiírásban meghatározottaktól eltérő feltételek teljesülésének észlelése esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal arról a pályázat kiírója felé jelzést tehet, amely adott esetben a koncessziós jogosultság visszavonásával járhat, és amelynek következménye a már kiadott vámhatósági engedély megszűnése is.

Vissza a tartalomjegyzékhez
20. Az a kérdésem, hogy kettő darab egybeépített konténer, melynek alapterülete 20 m2 megfelel-e Nemzeti Dohánybolt működtetésére vonatkozó jogszabálynak? Tekintettel arra, hogy az összeépített konténer "részekre bontás nélkül nem is mozgatható".
2013.05.31.

A vámhatósági engedélyezési eljárás keretében, a telephely szemléje során a vámhatóság vizsgálja, hogy a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.) szerinti dohánybolt kritérium teljesül-e. Amennyiben kétség merül fel a dohánybolt fizikai tulajdonságait illetően, úgy adott esetben szakértő bevonására is sor kerülhet. A részekre bontás nélkül egyértelműen mozgatható „építmények” (pl. konténer, lakókocsi) biztosan nem felelnek meg a törvényi előírásnak. Ennek konkrét esetbeli megítélése a helyszíni szemle során válhat bizonyossá.

Vissza a tartalomjegyzékhez
21. A jelenleg is működő dohány-szakkereskedés az év minden napján és 0 – 24 órában megközelíthető a buszpályaudvar felőli bejáraton keresztül...
2013.06.05.

A kérdés folytatása: ...Erre nézve a Pláza Üzemeltetője írásban kiadott nyilatkozatával rendelkezünk. Az üzlet külön villanyórával rendelkezik, így más bolttól, üzlettől és magától a Plázától is funkcionálisan teljesen különállóan működik. Bejárata nem „szabad ég alól”, de sétáló utcáról közelíthető meg, bejárata felett elhelyezhető a Nemzeti Dohánybolt tábla, kirakatán a 18 év alattiak belépését tiltó jelzés.

VÁLASZ:

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.) alapján lefolytatott engedélyezési eljárás során a vámhatóság kizárólag csak az Fdvtv. 3. § 8. pontja szerinti dohányboltra meghatározott feltételeket vizsgálja, így azt, hogy a dohánybolt mozgó-e (részekre bontás nélkül mozgatható-e), illetve azt, hogy az más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiségnek minősül-e. Egyéb feltételek (például önálló áramfelvétel, másik bolt működésétől független nyitva tartás, „szabad ég alóli” bejárás) meglétét direkt módon nem vizsgálja, kizárólag a törvényi feltételek hiánya esetén utasítható el az engedély iránti kérelem. Tekintve, hogy a kérdésben megfogalmazott feltételt a pályázati kiírás tartalmazza (amely feltétel teljesítését a koncesszió nyertese egyébként vállalta), ezért kizárólag e feltétel hiányára hivatkozva a vámhatósági engedély iránti kérelem nem utasítható el, az engedélyt ki kell adni.
Ugyanakkor a pályázati kiírásban szereplő feltételek meg nem tartása a koncessziós szerződésbe foglalt megállapodás megszegésének minősülhet, mely a szerződés Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerinti érvénytelenséget vonhatja maga után. Érvénytelen koncessziós szerződés esetén vámhatósági engedély nem adható, illetve a már kiadott engedélyt a vámhatóság visszavonja.

Vissza a tartalomjegyzékhez
22. Az üzlet bejárata fölött a „Nemzeti Dohánybolt” felirat, és a vásárlók életkorának korlátozására vonatkozó figyelmeztetés elhelyezése kötelező...
2013.06.05.

A kérdés folytatása: ...A problémámra megoldást keresnék, miszerint már meglévő üzletünk van, aminek bejárata egy panel lakóépület aljában helyezkedik el, utcai bejárattal egységes lépcsőház rendszerben. A feliratot fizikailag nem tudjuk olyan méretben biztosítani, amit előírtak. (bejárati ajtó fölött lépcsőházi betonfödém, bejárati ajtó ugyan olyan méretű, mint a lépcsőházé, amik egymás mellett vannak, megbonthatatlan panel!!!) Hosszméretét tudjuk, azonban a szélessége 20 cm-rel kisebb. Ha nem tudom a törvényben előírtakat betartani, mit tehetek?

VÁLASZ:

A Nemzeti Dohánybolt külső felületén megjelenítendő elemeket a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.) határozza meg, amelyek kihelyezéséről a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, az értékesítési tevékenység megkezdéséig kell gondoskodni. A megjelenítendő elemek méretbeli tulajdonságaira vonatkozó rendelkezéseket az Fdvtv. kizárólag a kör alakú „18”-as jelzés átmérőjére és annak külső kerületén látható gyűrűre tartalmaz. A dohányboltok homlokzati megjelenése kapcsán az egyéb jogszabályok (pl. építési törvény, önkormányzati rendelet) irányadók.
Az engedélyezési eljárás során a vámhatóság kizárólag csak az Fdvtv. 3. § 8. pontja szerinti dohányboltra meghatározott feltételeket vizsgálja, így azt, hogy a dohánybolt mozgó-e (részekre bontás nélkül mozgatható-e), illetve azt, hogy az más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiségnek minősül-e. Amennyiben az itt meghatározott kritériumok teljesülnek, a vámhatósági engedély kiadható.

Vissza a tartalomjegyzékhez
23. 3. Az általunk aláírt koncessziót egy benzinkúton fogjuk gyakorolni egy általunk épített külön épületben. Itt kizárólag dohánytermékek értékesítésével fogunk foglalkozni. A kérdésem az, hogy kell-e külön mellékhelyiséget kialakítanunk a saját épületünkben, mivel a töltőállomáson 0-24 óráig saját kártyával bármikor igénybe tudják az ott dolgozók venni. A dohányboltra vonatkozó feltételrendszernél nincs semmilyen ide vonatkozó leírás, ami ezt megkövetelné.
2013.06.05.

A mellékhelyiség kialakítására vonatkozóan a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.) nem határoz meg szabályokat. Az engedélyezési eljárás során a vámhatóság kizárólag csak az Fdvtv. 3. § 8. pontja szerinti dohányboltra meghatározott feltételeket vizsgálja. 

Vissza a tartalomjegyzékhez
24. A ... kerületben, a … téri piacon 30 négyzetméteres üzlethelyiségben Nemzeti Dohánybolt nyitását tervezzük...
2013.06.14.

A kérdés folytatása: ... A folyamatos nyitva tartást és a közterületre nyitást oly módon lehet biztosítani, hogy az épületnek kettő bejárata lenne, egy a piac felől, egy a közterületről.
Az üzlet külön villanyórával rendelkezik, így más bolttól, üzlettől funkcionálisan teljesen különállóan működik.
Kérem állásfoglalásukat az adott ügyben a dohánytermék-kiskereskedelmi engedély iránti kérelmem benyújthatósága és az engedélyezés egyéb feltételeit illetően.

VÁLASZ:

A 2013. június 7-én kihirdetett, a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) előírásai alapján a leírt konstrukció (kettő bejárat, egy a piac felől, illetve külön villanyóra) megfelel a Korm. rendelet 1. mellékletének 1.1. pontjában foglaltakkal. Amennyiben az engedélyezés egyéb feltételeinek is megfelel, a dohánytermék-kiskereskedelmi engedély benyújtható.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az engedély iránti kérelem benyújthatóságára és az engedélyezés egyéb feltételeire vonatkozó jogszabályi előírásokat a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény és a Korm. rendelet 4. §-a és 7. §-a tartalmaz. Az imént említett jogszabályi hivatkozások az engedély iránti kérelemről, a csatolandó okmányokról és a lehetőségként adott gyorsított engedélyezési eljárásról rendelkeznek.

Vissza a tartalomjegyzékhez
25. Érdeklődnék trafik külső kötelező megjelenéssel kapcsolatosan. Jelenleg több koncesszió nyertes álláspontját képviseljük és felmerülő kérdés, hogy szükséges-e az arculati kézikönyvben meghatározott világító cégér kihelyezése. Jelenleg a koncesszió nyertesek úgy értelmezték a szerződésüket, hogy a külső kötelező elem a NEMZETI DOHÁNYBOLTOS tábla a 18-as karikával VAGY a cégér! A héten kapott információk után állítólag mind a két elemnek kihelyezésre kell kerülnie...
2013.06.21.

A kérdés folytatása: ... A kérdés az hogy hogy a cégér kötelező elem-e a külső homlokzaton illetve, hogy a NAV milyen dekorációs elemeket fog ellenőrizni aminek meg kell feleljenek a trafikok!

VÁLASZ:

A Nemzeti Dohánybolt külső felületén megjelenítendő elemeket a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.) 12. §-a tételesen határozza meg. Az Fdvtv. ezen szakasza fogyasztóvédelmi rendelkezés, így az  nem tartozik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe.

Vissza a tartalomjegyzékhez
26. A dohánybolt 3 épületrészből („konténer” (ronda kifejzés rá)) álló összeszerelt, ”L„ alakú épület. Belső hasznos területe 17 m2. Az épülethez külön kiépítve a villanyóra mérőállás, klíma, telefon, kamerák, riasztó. 0-24 órás nyitva tartással. Az épület betoncölöpökhöz talajhoz rögzítve kerülne elhelyezésre. Az összeépítése és belső kialakítása egy hétig tartó folyamat. (Az épület egy töltőállomás mellett lenne elhelyezve...
2013.06.21.

A kérdés folytatása: ... Fő célom – miután 20 évről beszélünk -, hogy az  elnyert koncesszióhoz téglaépületet építsünk, de ennek időtartama az ingatlankezelő szerint ca 6-7 hónap).

„Dohánybolt: nem mozgó (és részekre bontás nélkül nem is mozgatható), más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiség, amelyben kizárólag jogszabály által meghatározott termék forgalmazható, és amely üzlethelyiség külső felületére tekintve dohánytermék nem látható, csak az üzlethelyiségbe belépve.”

Úgy gondolom, hogy a fenti előírásnak megfelelnék. Dohányboltom kivitelezhető –e ebben a formában ?

VÁLASZ:

A kérdésben foglaltaknak megfelelően kialakított üzlethelyiség a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.) rendelkezéseinek nem felel meg. A dohányboltként üzemeltetni kívánt üzlethelyiségnek az Fdvtv. értelmében nem mozgó (és részekre bontás nélkül nem is mozgatható), más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiségnek kell lennie. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendeletet kimondja, hogy az előző  követelményeknek nem felel meg jellegénél fogva a lakóautó, az irodakonténer, a konténer (ezeknek bármilyen, akár több konténerből összeillesztett formája) akkor sem, ha azt egy adott helyhez rögzítik.

Vissza a tartalomjegyzékhez
27. Kérdésem az, hogy lehet-e Nemzeti Dohányboltot üzemeltetni kettő darab egybeépített, tető szerkezettel ellátott konténerben? Az összeépített konténer összes alapterülete 20 m2. Véleményem szerint, az így kialakított üzlethelyiség "nem mozgó és részekre bontás nélkül nem is mozgatható".
2013.06.21.

VÁLASZ:

A kérdésben foglaltaknak megfelelően kialakított üzlethelyiség a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.) rendelkezéseinek nem felel meg. A dohányboltként üzemeltetni kívánt üzlethelyiségnek az Fdvtv. értelmében nem mozgó (és részekre bontás nélkül nem is mozgatható), más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiségnek kell lennie. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendeletet kimondja, hogy az előző  követelményeknek nem felel meg jellegénél fogva a lakóautó, az irodakonténer, a konténer (ezeknek bármilyen, akár több konténerből összeillesztett formája) akkor sem, ha azt egy adott helyhez rögzítik.

Vissza a tartalomjegyzékhez
28. Egy Hipermarkettel szerződést kötöttünk, hogy a Trafiktörvény adta lehetőségekkel üzlethelyiséget ad bérbe a koncessziós joggal rendelkező cégünk számára. Az üzlet bejárati ajtaját kívülről megépítik, s mivel az ismereteim szerint fagylalt árusítása is lehetséges, - és kb. 1 km-en belül fagyizó nincs, ezért az idelátogató nagyszámú vevők és a közeli lakóparki igényekkel kalkulálva fagyi árusítást is szeretnénk végezni. Mi a kiszolgálást egy tolóablakon keresztül terveztük. ...
2013.07.04.

A kérdés folytatása: ... Az áruház műszaki osztályának azonban az az aggálya, hogy a tolóablakon a 18 éven aluli gyermek belát, ezért az Hatóság bezárathatja  a Trafikot! Ha minden üveg felület  le van sötétítve, akkor abba a felületbe egy toló – átadó ablak a fagylalt és jégkrém kiadására, illetve pénz átvétel céljára beépíthető-e vagy sem?
A gyermek a bejárati ajtón is beláthat, ha a vevők jönnek ki vagy mennek be.
Hogy szolgáljuk ki a 18-éven aluliakat átadó ablak nélkül?
Ha átadó ablak nem lehet és a 18 éven aluli a Trafikba nem léphet be, akkor az Ő joguk nem sérül?
Mi a teendőnk, ha az eladó a pult mögött áll, és egyes renitens személyek behozzák a gyermeküket, pl. egy karon ülő gyermeket, aki járni sem tud? Nem szolgálhatja ki, OK, de közben jönnek a vevők? hogy tegyen rendet egy kb. 48 kg-os eladó hölgy, ha van benn még 3 fő vevő, akik  ruhásszekrény méretekkel rendelkező személyek?

Válasz:

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.) 18 éven aluliakra vonatkozó előírásai (és azok ellenőrzése) fogyasztóvédelmi rendelkezések, nem tartoznak Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe. A kérdés megválaszolása céljából javasolt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot megkeresni.

Vissza a tartalomjegyzékhez
29. Ezúton kérem szíves állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy üzletközpontban létesített dohányüzlet esetében engedélyezett-e két bejárat létesítése...
2013.07.26.

A kérdés folytatása: ... A két bejárat esetén egy bejárat a szabad ég alól, kültérről közelíthető meg (tehát a dohányüzlet nyitva tartása független a bevásárlóközpont nyitva tartásától) a második bejárat pedig az üzletközpont sétálóutcájáról érhető el.
Természetesen minkét bejárat esetén a jogszabályi előírásokat szem előtt tartanánk- tehát a dohánytermék csak az üzletbe belépve pillantható meg, illetve 18 éven aluli személy az üzletbe nem léphetne be.
Ebben az esetben - ha minden más előírásoknak megfelel az üzlet - vámhatósági engedély kiadható-e?

VÁLASZ:

A kérdésben foglaltak szerint kialakított dohánybolt a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény és a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt előírásoknak megfelel, így az egyéb feltételeknek teljesülése esetén a vámhatósági engedély kiadásának nincs akadálya.

Vissza a tartalomjegyzékhez