Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a magyar-mongol szociális biztonságról szóló egyezményről
2012.06.25.

Archív: 2018.01.01.

A 2011. évi CXVIII. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló Egyezmény 2012. június 1-jétől lépett hatályba. Az egyezmény hatálybalépésével a 29/1974. (VII. 10.) MT rendelet által kihirdetett, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között az 1972. évi december hó 20. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény hatályát veszti.

Az egyezmény kizárólag a társadalombiztosítási járulékok fizetésére, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkozó jogszabályok tekintetében alkalmazandó, egészségügyi ellátásra való jogosultsággal kapcsolatos rendelkezést nem tartalmaz.

Az egyezményt azon személyekre kell alkalmazni, akik korábban, vagy jelenleg valamelyik Szerződő Fél joghatósága alá tartoznak vagy tartoztak, valamint e személyek azon hozzátartozóira és hátramaradottaira, akik az adott Szerződő Fél hatályos jogszabályai szerint annak minősülnek.

Az alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó rendelkezések

Általános rendelkezés

Főszabály szerint az a személy, aki az egyik Szerződő Fél területén biztosítási kötelezettséggel járó kereső tevékenységet folytat, tekintet nélkül arra, hogy e tevékenységet milyen jogviszony keretében végzi, e tevékenysége tekintetében kizárólag ezen Szerződő Fél jogszabályai alá tartozik. Ez valamely jövedelemszerző tevékenység gyakorlása során akkor is érvényes, ha a munkavállaló lakóhelye vagy a munkáltató székhelye a másik Szerződő Fél területén található.

Különös rendelkezések

Az egyezmény az általános szabály alóli kivételeket határoz meg a kiküldöttekre, tengerészekre, repülőgépek hajózó személyzetére és közszolgálati jogviszonyban álló személyekre vonatkozóan.

1. A kiküldetésre vonatkozó szabályok:

Ha egy személyt, aki az egyik Szerződő Félnél bejegyzett munkáltató alkalmazásában áll, munkáltatója a másik Szerződő Fél területére küld, hogy munkát végezzen a részére, az ilyen személyre továbbra is az első Szerződő Fél jogszabályait kell alkalmazni, úgy, mintha továbbra is az első Szerződő Fél területén dolgozna, feltéve, hogy a kiküldetés előrelátható időtartama nem haladja meg a 24 hónapot. A kiküldetés meghosszabbítására vonatkozó szabályt az egyezmény nem tartalmaz.

Azok a köztisztviselők, közalkalmazottak és más velük azonos elbírálás alá tartozó személyek, akiket tevékenységük végzése érdekében - családtagjaikkal együtt - az egyik Szerződő Fél hatóságai vagy intézményei a másik Szerződő Fél felségterületére küldenek, továbbra is a küldő Szerződő Fél jogszabályai szerint vannak biztosítva.

2. A közúti, légi, illetve hajón dolgozókra vonatkozó szabályok

Az egyik Szerződő Fél területén bejegyzett, a más illetve saját részére nemzetközi személy vagy áruforgalmat végző vállalat utazó vagy repülő személyzetére e Szerződő Fél jogszabályait kell alkalmazni.

Az egyik Szerződő Fél lobogója alatt közlekedő hajón dolgozó munkavállalóra e Szerződő Fél jogszabályait kell alkalmazni.

Kivételek az alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó rendelkezések alól

A Szerződő Felek illetékes hatóságai vagy az általuk kijelölt szervek - a munkáltató és a munkavállaló közös kérelmére vagy az önálló vállalkozó kérelmére - az Egyezményben nem szabályozott további kivételeket állapíthatnak meg az alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó általános rendelkezés alól, azzal a feltétellel, hogy az érintett személy továbbra is valamelyik Szerződő Fél jogszabályainak hatálya alatt marad, vagy hatálya alá kerül. A kivétellel kapcsolatosan figyelembe kell venni a foglalkoztatás jellegét és körülményeit.

A munkavállaló és munkáltatója a mentességre vonatkozó közös kérelmet, és az önálló vállalkozó a mentességre vonatkozó kérelmet azon Szerződő Fél teherviselőjéhez [1] nyújtja be írásban, amely jogszabályainak alkalmazását kéri.

A biztosításra és mentességekre vonatkozó igazolások és mentességek

Az általános szabályoktól eltérő – az előzőekben említett – esetekben a munkavállaló, munkáltató vagy önálló vállalkozó kérésére az alkalmazandó jogszabályokat igazoló szerv igazolást [2] ad arról, hogy az érintett személy az említett munka tekintetében a Szerződő Fél jogszabályainak hatálya alá tartozik.


[1] Magyarországon az Országos Egészségbiztosítási Pénztár.

[2] A szerződő felek összekötő szervei közösen fogják kialakítani az egyezmény végrehajtásához szükséges formanyomtatványokat és eljárásokat.