Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Fizetendő járulékok 1999-2013
2013.01.07.
Archívumba került: 2014.01.10.

 

A fizetendő járulékok megoszlása 2013. január 1-jétől*

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő

korkedvezmény-biztosítási járulék

Nyugdíjjárulék**

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

nem mpt.tag

mpt. tag

természetbeni egbizt. járulék

pénzbeli egbizt. járulék

munkaerő-piaci járulék

13%

10%

10%

4%

3%

1,5%

* A 2013. január 10-éig megszerzett és 2012. december havi járulékalapot képező olyan jövedelem után, amelyet a 2012. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani, a 2012. december 31-én hatályos járulékfizetési felső határra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.

** 2013. január 1-jétől a járulékfizetési felső határ megszűnt.

A fizetendő járulékok megoszlása 2012. január 1-jétől*

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő

társadalombiztosítási járulék**

korked-vezmény bizto-sítási járulék

Nyugdíj-járulék %

magán-nyugdíj-pénztári tagdíj

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

nyugdíj-bizto-sítási
járulék

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

nem mpt.

tag

mpt. tag

természet-beni egbizt. járulék

pénzbeli egbizt. járulék

munka-erő-piaci járulék

természet-beni egbizt. járulék

pénzbeli egbizt. járulék

munka-erőpiaci járulék

0 %

0%

0%

0 %

13 %

10%

10%

0 %

4 %

3 %

1,5 %

* A 2012. január 10-éig megszerzett és 2011. december havi járulékalapot képező olyan jövedelem után, amelyet a 2011. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani, a 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseknek megfelelő járulékmértékek szerint kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.

** 2012. január 1-jétől a társadalombiztosítási járulék megszűnt. A kifizető, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő a külön törvényben meghatározottak szerint szociális hozzájárulási adó fizetésére köteles.

A fizetendő járulékok megoszlása 2011. január 1-jétől*

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő

társadalombiztosítási járulék

korked-vezmény bizto-
sítási járulék

Nyugdíj-
járulék

%

magán-nyugdíj-pénztári tagdíj

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

nyugdíj-biztosítási járulék

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

nem mpt.

tag

mpt. tag

természet- beni egbizt. járulék

pénzbeli egbizt. járulék

munka-erő-piaci járulék

természetbeni egbizt. járulék

pénzbeli egbizt. járulék

munkaerő- piaci járulék

24 %

1,5 %

0,5 %

1 %

13 %*

10

10

0 %

4 %

2 %

1,5 %

* A 2011. január 10-éig megszerzett és 2010. december havi járulékalapot képező olyan jövedelem után, amelyet a 2010. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani, a 2010. december 31-én hatályos rendelkezéseknek megfelelő járulékmértékek szerint kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.

2010. november 1-jét követő időszakban esedékes járulékok megoszlása **

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő

társadalombiztosítási járulék

korked-vezmény bizto-
sítási járulék

nyugdíj-
járulék

magán-nyugdíj-pénztári tagdíj

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

nyugdíj-biztosítási járulék

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

nem mpt.

tag

mpt. tag

természet- beni egbizt járulék

pénzbeli egbizt járulék

Munka-erő-piaci járulék

természetbeni egbizt. járulék

pénzbeli egbizt. járulék

munkaerő- piaci járulék

24 %

1,5 %

0,5 %

1 %

13 %*

9,5 %

9,5%

0 %

4 %

2 %

1,5 %

*A korkedvezmény-biztosítási járulék 25%-át a központi költségvetés átvállalja, ezért 9,75% fizetési kötelezettséget jelent a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók számára.
**A magán-nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 2010. évi CI. törvény alapján.

A fizetendő járulékok megoszlása 2010. január 1-jétől** 2010. október 31-ig ***

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő

társadalombiztosítási járulék

korked-vezmény bizto-
sítási járulék

nyugdíj-
járulék

magán-nyugdíj-pénztári tagdíj

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

nyugdíj-biztosítási járulék

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

nem mpt. tag

mpt. tag

természet- beni egbizt járulék

pénzbeli egbizt járulék

Munka-erő-piaci járulék

természetbeni egbizt. járulék

pénzbeli egbizt. járulék

munkaerő- piaci járulék

24 %

1,5 %

0,5 %

1 %

13 %*

9,5 %

1,5 %

8 %

4 %

2 %

1,5 %

*A korkedvezmény-biztosítási járulék 25%-át a központi költségvetés átvállalja, ezért 9,75% fizetési kötelezettséget jelent a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók számára.
** A 2010. január 10-éig megszerzett jövedelmek után a 2009. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti járulékmértékeknek megfelelően kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.
***Az esedékesség időpontjának vége.

A fizetendő járulékok megoszlása 2009. január 1-jétől**:

Év

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő

 

társadalombiztosítási járulék

korked-vezmény-bizto-sítási járulék

nyugdíjjárulék

mpt. tagdíj

egészség-

biztosítási járulék

nyugdíj-biztosítási járulék

Egészségbiztosítási jár. (eg.b.j.) 

természetbeni eg.b.j.

pénzbeli eg.b.j.

mpt. tag

nem mpt. tag

termé-szetbeni
 eg.b.j.

pénzbeli

 eg.b.j.

06.30-ig

24

4,5

0,5

13*

1,5

9,5

8

4

2

07.01-től 

24

1,5**

0,5

13*

1,5

9,5

8

4

2

*A korkedvezmény-biztosítási járulék 50%-át a központi költségvetés átvállalja, ezért 6,5% fizetési kötelezettséget jelent a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók számára.
**A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő társadalombiztosítási járulék mértéke a minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalapig 2009. július 1-jétől csökken. A járulékalap minimálbér kétszeresét (143 000 forint) meghaladó része után, valamint a 2009. július 10-éig megszerzett jövedelmekre a 2009. június 30-áig hatályos rendelkezéseknek megfelelő járulékmértékek szerint kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.


A fizetendő járulékok megoszlása 2008. január 1-jétől:

Év

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő

 

társadalombiztosítási járulék

korked-
vezmény-
bizto-
sítási
járulék

nyugdíjjárulék

mpt. tagdíj

egészségbiztosítási járulék

nyugdíj-
biztosítási
járulék

Egészség-
biztosítási jár. (eg.b.j.)

 

 

természetbeni
eg.b.j.

pénzbeli
eg.b.j.

mpt. tag

nem mpt.
tag

 

termé-
szetbeni
eg.b.j.

pénzbeli
eg.b.j.

2008

24

4,5

0,5

13*

1,5

9,5

8

4

2

*A korkedvezmény-biztosítási járulék 75%-át a központi költségvetés átvállalta, ezért 3,25% fizetési kötelezettséget jelent a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók számára.

A fizetendő járulékok megoszlása 2007. január 1-jétől:

Év

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő

 

társadalombiztosítási járulék

korked-
vezmény-
bizto-
sítási
járulék

nyugdíjjárulék

mpt. tagdíj

egészségbiztosítási járulék

nyugdíj-
biztosítási
járulék

Egészség-
biztosítási jár. (eg.b.j.)

 

 

természetbeni
eg.b.j.

pénzbeli
eg.b.j.

mpt. tag

nem mpt.
tag

 

termé-
szetbeni
eg.b.j.

pénzbeli
eg.b.j.

2007

21

5

3

13*

0,5

8,5

8

4

3

* A korkedvezmény-biztosítási járulékot 2007. évben a központi költségvetés vállalja át, ezért a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók részére 2007-ben konkrét fizetési kötelezettséget nem jelent. Bevezetése fokozatosan történik.

A fizetendő járulékok megoszlása 2006. szeptember 1-jétől:

év
(hó)

tb. járulék
(%)

a biztosított nyugdíjjáruléka
(%)

mpt. tagdíj

biztosított
egészség-
biztosítási
járuléka (%)

 

nyugdíj-
biztosítási járulék

egészség-
biztosítási járulék
(eg.b.j.)

természetbeni eg.b.j.

pénzbeli eg.b.j.

magán-
nyugdíj- pénztári tag

nem magán-
nyugdíj- pénztári tag

természetbeni eg.b.j.

pénzbeli eg.b.j.

2006. IX.-XII.

18

7

4

0,5

8,5

8

4

2

 

A fizetendő járulékok megoszlása 2006. augusztus 31-ig bezárólag:

év

tb. járulék
(%)

a biztosított nyugdíjjáruléka
(%)

biztosított egészség-
biztosítási járuléka
(%)

nyugdíj-
biztosítási járulék

egészség-
biztosítási járulék

magánnyugdíj-pénztári tag

nem magánnyugdíj-pénztári tag

2006. VIII.

18

11

0,5

8,5

4

2005

18

11

0,5

8,5

4

2004

18

11

0,5

8,5

4

2003

18

11

1,5

8,5

3

2002

18

11

2

8

3

2001

20

11

2

8

3

2000

22

11

2

8

3

1999

22

11

2

8

3

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege (mértéke)
a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozónál
2006. szeptember 1-jétől:

2013. január 1-jétől

6.660,- forint/hó

(napi: 222,-Ft)

2012. január 1-jétől

6.390,- forint/hó

(napi: 213,-Ft)

2011. január 1-jétől

 

5.100,- forint/hó

(napi 170,-Ft)

2010. január 1-jétől

4.950,- forint/hó

(napi 165,-Ft)

2009. január 1-jétől

4.500,- forint/hó

(napi 150,- Ft)

2008. január 1-jétől

4.350,- forint/hó

(napi 145,- Ft)

2007. IV-

9 %

2007. I-III.

16 %

2006. IX.

10 %

A baleseti járulék mértéke 2006. augusztus 31-ig bezárólag:

2006. VIII.

5%

2005

5%

2004

5%

2003

5%

2002

5%

2001

5%

2000

5%

1999

5%

 

A magánszemély
egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési
kötelezettsége 2006. szeptember 1-jétől:

 2013. január 1-jétől

 6.660.-forint/hó (napi: 222,-Ft)

2012. január 1-jétől

6.390,-forint/hó
(napi: 213,-Ft)

 2011. január 1-jétől

 5.100,- forint/hó
(napi 170,-Ft)

2010. január 1-jétől

4.950,- forint/hó
(napi 165,-Ft)

2009. január 1-jétől

4.500,- forint/hó (napi 150,- Ft)

2008. január 1-jétől

4.350,- forint/hó (napi 145,- Ft)

2007. IV-

9 %

2007. I-III.

16 %

2006. IX.

15 %

 A  magánszemély 
egészségbiztosítási járulékfizetési
kötelezettsége 2006. augusztus 31-ig bezárólag:

2006.VIII.

11%

2005

11%

2004

11%

2003

11%

2002

11%

2001

11%

2000

11%

1999

11%