Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Fizetendő járulékok 2010-2016
2016.01.05.
Archív: 2016.01.05.

A fizetendő járulékok megoszlása 2015. január 1-jétől

Biztosított által fizetendő

Nyugdíjjárulék

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

természetbeni egbizt. járulék

pénzbeli egbizt. járulék

munkaerő-piaci járulék

10%

4%

3%

1,5%

2015. január 1-jétől nem kell korkedvezmény-biztosítási járulékot fizetni, tekintettel arra, hogy ettől az időponttól a korkedvezmény rendszere kivezetésre került a Tbj-ből. Fontos azonban az a szabály, mely szerint az esedékességet követően a 2015. január 1-jét megelőző időszakra kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmekre a 2014. december 31-én hatályos Tbj. 20/A. §-át kell alkalmazni.

 

A fizetendő járulékok megoszlása 2013. január 1-jétől*

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő

korkedvezmény-
biztosítási járulék

Nyugdíjjárulék**

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

természetbeni
egbizt. járulék

pénzbeli
egbizt. járulék

munkaerő-
piaci járulék

13%

10%

4%

3%

1,5%

* A 2013. január 10-éig megszerzett és 2012. december havi járulékalapot képező olyan jövedelem után, amelyet a 2012. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani, a 2012. december 31-én hatályos járulékfizetési felső határra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.

** 2013. január 1-jétől a járulékfizetési felső határ megszűnt.

 

A fizetendő járulékok megoszlása 2012. január 1-jétől*

Foglalkoztató által fizetendő**

Biztosított által fizetendő

korkedvezmény-
biztosítási járulék

Nyugdíjjárulék***

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

természetbeni
egbizt. járulék

pénzbeli
egbizt. járulék

munkaerő-
piaci járulék

13%

10%

4%

3%

1,5%

* A 2012. január 10-éig megszerzett és 2011. december havi járulékalapot képező olyan jövedelem után, amelyet a 2011. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani, a 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseknek megfelelő járulékmértékek szerint kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.

** 2012. január 1-jétől a társadalombiztosítási járulék megszűnt. A kifizető, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő a külön törvényben meghatározottak szerint szociális hozzájárulási adó fizetésére köteles.

*** Magánnyugdíj-pénztári tagdíj nincs.

 

A fizetendő járulékok megoszlása 2011. január 1-jétől*

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő

társadalombiztosítási járulék

korked-vezmény
bizto sítási járulék

Nyugdíjjárulék %

magán-nyugdíj-pénztári tagdíj

egészségbiztosítási- és
munkaerő-piaci járulék

nyugdíj-biztosítási járulék

egészségbiztosítási- és
munkaerőpiaci járulék

nem mpt. tag

mpt. tag

természet-
beni egbizt. járulék

pénzbeli egbizt. járulék

munka-erő-piaci járulék

természetbeni egbizt. járulék

pénzbeli egbizt. járulék

munkaerő-
piaci járulék

24%

1,5%

0,5%

1%

13%

10%

10%**

0 %**

4%

2%

1,5%


* A 2011. január 10-éig megszerzett és 2010. december havi járulékalapot képező olyan jövedelem után, amelyet a 2010. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani, a 2010. december 31-én hatályos rendelkezéseknek megfelelő járulékmértékek szerint kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.

**A 2011. december 1. és 2011. december 30. között a magánnyugdíjpénztár tagja részére kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után a tag 10% tagdíjat, a 2011. december 31-én vagy azt követően kifizetett járulékalapot képező jövedelem után 10% nyugdíjjárulék fizetésére köteles, függetlenül attól, hogy az járulékalapot képező jövedelem mely időszakra vonatkozik.

 

2010. november 1-jét követő időszakban esedékes járulékok megoszlása **

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő

társadalombiztosítási járulék

korked-vezmény biztosítási járulék

Nyugdíjjárulék %

magán-
nyugdíj-pénztári tagdíj

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

nyugdíj-biztosítási járulék

egészségbiztosítási- és
munkaerő-piaci járulék

nem mpt. tag

mpt. tag

természet-
beni egbizt. járulék

pénzbeli egbizt. járulék

munka-erő-piaci járulék

természet-
beni egbizt. járulék

pénzbeli egbizt. járulék

munkaerő-
piaci járulék

24%

1,5%

0,5%

1%

13 %*

9,5

9,5

0%

4%

2%

1,5%

*A korkedvezmény-biztosítási járulék 25%-át a központi költségvetés átvállalja, ezért 9,75% fizetési kötelezettséget jelent a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók számára.
**A magán-nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 2010. évi CI. törvény alapján.

 

A fizetendő járulékok megoszlása 2010. január 1-jétől** 2010. október 31-ig ***

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő

társadalombiztosítási járulék

korked-vezmény biztosítási járulék

Nyugdíjjárulék %

magán-nyugdíj-pénztári tagdíj

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

nyugdíj-biztosítási járulék

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

nem mpt. tag

mpt. tag

természet-
beni egbizt. járulék

pénzbeli egbizt. járulék

munka-erő-piaci járulék

természetbeni egbizt. járulék

pénzbeli egbizt. járulék

munkaerő-
piaci járulék

24%

1,5%

0,5%

1%

13 %*

9,5

1,5

8%

4%

2%

1,5%

*A korkedvezmény-biztosítási járulék 25%-át a központi költségvetés átvállalja, ezért 9,75% fizetési kötelezettséget jelent a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók számára.
** A 2010. január 10-éig megszerzett jövedelmek után a 2009. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti járulékmértékeknek megfelelően kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.
***Az esedékesség időpontjának vége.

 

 

A fizetendő járulékok megoszlása 2009. január 1-jétől**:

Év

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő

 

társadalombiztosítási járulék

korked- vezmény-
biztosítási
járulék

Nyugdíjjárulék %

mpt. tagdíj

egészség-
biztosítási járulék

nyugdíj-
biztosítási járulék

Egészségbiztosítási
jár. (eg.b.j.) 

természetbeni eg.b.j.

pénzbeli eg.b.j.

mpt. tag

nem mpt. tag

termé-
szetbeni eg.b.j.

pénzbeli eg.b.j.

06.30-ig

24

4,5

0,5

13*

1,5

9,5

8

4

2

07.01-től

24

1,5**

0,5

13*

1,5

9,5

8

4

2

 

*A korkedvezmény-biztosítási járulék 50%-át a központi költségvetés átvállalja, ezért 6,5% fizetési kötelezettséget jelent a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók számára.
**A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő társadalombiztosítási járulék mértéke a minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalapig 2009. július 1-jétől csökken. A járulékalap minimálbér kétszeresét (143 000 forint) meghaladó része után, valamint a 2009. július 10-éig megszerzett jövedelmekre a 2009. június 30-áig hatályos rendelkezéseknek megfelelő járulékmértékek szerint kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.

 

A fizetendő járulékok megoszlása 2008. január 1-jétől:

Év

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő

 

társadalombiztosítási járulék

korked-
vezmény-
biztosítási
járulék

nyugdíjjárulék

mpt.

tagdíj

egészségbiztosítási
járulék

nyugdíj-
biztosítási
járulék

Egészség- biztosítási jár.
(eg.b.j.)

természetbeni
eg.b.j.

pénzbeli
eg.b.j.

mpt. tag

nem mpt. tag

termé-
szetbeni
eg.b.j.

pénzbeli
eg.b.j.

2008

24

4,5

0,5

13*

1,5

9,5

8

4

2

 

*A korkedvezmény-biztosítási járulék 75%-át a központi költségvetés átvállalta, ezért 3,25% fizetési kötelezettséget jelent a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók számára.

 

 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege a magánszemélynél és a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozónál

2016. január 1-jétől 

7.050,- forint/hó (napi 235,- Ft) 

2015. január 1-jétől

6.930,-forint/hó (napi: 231,-Ft)

2014. január 1jétől

6.810,-forint/hó (napi: 227,-Ft)

2013. január 1jétől

6.660,- forint/hó (napi: 222,-Ft)

2012. január 1jétől

6.390,- forint/hó (napi: 213,-Ft)

2011. január 1-jétől

5.100,- forint/hó (napi 170,-Ft)

2010. január 1-jétől

4.950,- forint/hó (napi 165,-Ft)

2009. január 1-jétől 

4.500,- forint/hó (napi 150,- Ft)

2008. január 1-jétől 

4.350,- forint/hó (napi 145,- Ft)