Archív: 2018.08.17.


Archív: 2014.11.26.


ha a közhiteles földhasználati nyilvántartásban nem a vagyonszerző van földhasználóként feltüntetve

Archív: 2017.12.31. 


 Archív: 2012.03.14.


Archív: 2017.12.31.


Archív: 2012.01.01.


a visszterhes ingatlanátruházás esetén az ingatlant értékesítő adatainak, illetve az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogról ellenérték fejében lemondás, ilyen jog visszterhes alapítása, átruházása (átengedése), megszüntetése esetén a bevételt szerző adatainak bejelentésre szolgáló 11B400-as adatlap

Archív:  2011.02.01.