Illetékek
Termőföldön fennállt haszonélvezet megszűnése2016.09.21.

 Archív: 2017.09.21.


A házastársak közötti vagyonmozgások illetéke2013.08.16.

Archív: 2018.08.17.


Illetékmértékek 20132013.01.07.

Archív: 2014.11.26.


Tájékoztató az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1) bekezdés p) pontjában foglalt, termőföld-szerzéshez kapcsolódó illetékmentesség alkalmazhatóságáról,2011.10.05.

ha a közhiteles földhasználati nyilvántartásban nem a vagyonszerző van földhasználóként feltüntetve

Archív: 2017.12.31. 


Változások az illetéktörvényben2011.08.19.

Archív: 2017.12.31.


Illetékmértékek 20112011.03.07.

Archív: 2012.01.01.


Ingatlan vagyonszerzés esetén a vagyont szerző adatainak, illetékmentességének, kedvezményének,2011.01.01.

a visszterhes ingatlanátruházás esetén az ingatlant értékesítő adatainak, illetve az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogról ellenérték fejében lemondás, ilyen jog visszterhes alapítása, átruházása (átengedése), megszüntetése esetén a bevételt szerző adatainak bejelentésre szolgáló 11B400-as adatlap

Archív:  2011.02.01.