Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A kártérítés összegének adójogi minősítése az eva hatálya alá tatozó egyéni vállalkozó esetében
2009.11.26.

[Evatörvény 6.§ (2) bekezdés, 5.§ (5) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.

A megítélt kártérítés és annak kamata részét képezi az evás egyéni vállalkozó bevételének az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: evatörvény) 6. § (2) bekezdése alapján, így azok összege a bevételi határ vizsgálatakor is figyelembe veendő. Ez egyben azt is jelenti, hogy ezen összegek után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem keletkezik.

Ugyanakkor az eva alapját csak a kártérítés összege csökkenti, de az ehhez kapcsolódó kamat összege nem vehető figyelembe adóalap-korrekciós tételként [5. § (5) bekezdés].

Az evatörvény 5.§.(5) bekezdés alkalmazásában egyébként nincs annak jelentősége, hogy az eva-alany részére (egyébként a vállalkozási tevékenységével összefüggésben) kifizetett kártérítés korábbi, még a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó adóév(ek)re vonatkozik.

(PM. Jövedelemadók Főosztálya 10775/2009 – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2278818116)