Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az egyszerűsített vállalkozói adó mértéke
2010.05.20.

[Evatörvény 9. § (1)-(2) bekezdése]

Archív: 2017.12.31.

Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról szóló 2010. évi XII. törvény 51. §-ának (10) bekezdése szerint az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban eva-törvény) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Ha az adóalany bevétele és a 8. § (7) bekezdés alapján az összes bevételt növelő összeg együttesen meghaladja az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt, az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt meghaladó rész után az eva mértéke 50 százalék.”

[Megjelent: Magyar Közlöny 2010. évi 28. szám]

A hivatkozott rendelkezés 2010. május 15-én lép hatályba. Tekintettel arra, hogy az eva-törvény 9. § (1) és (2) bekezdéseinek január 1-én hatályos rendelkezése szerint az eva mértéke a pozitív adóalap 30 százaléka, valamint további adómértékről nem rendelkezik, ezért a 25 millió forint bevételi értékhatár átlépése esetén az adózónak az adóév során a következők szerint kell eljárnia:

  • amennyiben a 25 millió forint bevételi értékhatár átlépését – egyben az adóalanyiság megszűnését – eredményező bevétel legkésőbb 2010. május 14-én befolyik, akkor a felettes rész után is 30 százalék az adó mértéke;

  • amennyiben az adózó bevétele 2010. május 15-én vagy azt követően haladja meg az adóalanyiság feltételként előírt 25 millió forintot, és olyan számlát bocsátott ki, amelyet a 25 millió forint bevételi értékhatár átlépésekor bevételként eddig az időpontig nem szerzett meg, akkor a megszűnésig megszerzett és az eva-törvény 8. § (7) bekezdésében foglaltak alapján Eva alapba számító együttes összegnek a 25 millió forint feletti részére az adó mértéke 50 százalék.

PM Jövedelemadók Főosztálya2300/5/2010 – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 5227511410