Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alól történő kijelentkezéssel kapcsolatban
2011.01.01.

 Archív: 2012.03.13.

Azok a 2011. évben az egyszerűsített vállalkozói adó (a továbbiakban: eva) hatálya alá tartozó adózók, akik nem felelnek meg az adóalanyiságra az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Eva tv.) meghatározott feltételeknek, a változás bekövetkezését követő 15 napon belül kötelesek bejelenteni az adóalanyiságuk megszűnésére, és az általános forgalmi adózási mód választására irányuló nyilatkozatukat.

Ezen nyilatkozatot az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemélyek a 'T101E számú bejelentő és változásbejelentő lapon, az említett nyilvántartásban nem szereplő, de a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alkalmazásában egyéni vállalkozónak minősülő magánszemélyek a 'T101 számú bejelentő és változásbejelentő lapon, a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek a ’T201 számú bejelentő és változásbejelentő lapon, a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok pedig a ’T201T számú bejelentő és változásbejelentő lapon kötelesek megtenni. A nyilatkozatok kereskedelmi forgalomban nem kaphatóak, kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról tölthetőek le. A nyilatkozaton fel kell tüntetni a változás hatályba lépésének dátumát, továbbá azt, hogy az eva alanyiság megszűnése mely okból történik, valamint meg kell jelölni az általános forgalmi adó tekintetében az adóalanyiság megszűnését eredményező változás hatályba lépését követő naptól alkalmazandó adózási módot.

Az adózókat értesítőlevélben tájékoztatjuk az eva alanyiságuk megszűnését követően az esetükben alkalmazandó bevallás benyújtási gyakoriságról, valamint a megváltozott adószámukról.

Az eva alanyiság megszűnésének adóévét követő négy adóévre az eva alanyiság ismételten nem választható, kivéve, ha az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság egyéni cég alapítása miatt szűnik meg.

Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó a fent írtak szerint bejelenti az eva alanyiságának megszűnését, a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek és az adózás rendjéről szóló törvénynek az egyéni vállalkozó átalányadózására vonatkozó rendelkezéseit a bejelentést követő négy évben nem alkalmazhatja.