Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Evaalanyiság új tag részesedésszerzése esetén
2008.10.27.

[Eva-tv. 2. § (3) bekezdés a) pont, 3. § (1) bekezdés h) pont]

Archív: 2017.12.31.

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva-tv.) 2. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság az adóévben akkor lehet eva-alany, ha a társaságban (az öröklést kivéve) az adóévet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben új tag nem szerzett (új tagok nem szereztek összesen) 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést. E feltételnek az eva-alanyiság időszaka alatt is teljesülnie kell, mivel az Eva-tv. 3. § (1) bekezdés h) pontja értelmében megszűnik az eva-alanyiság a részesedés megszerzésének napját megelőző nappal, ha a jogi személyben, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést szerez olyan magánszemély, (összesen 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést szereznek olyan magánszemélyek), akivel (akikkel) a naptári évben korábban nem állt tagi jogviszonyban (az öröklés esetére e rendelkezést nem kell alkalmazni).

Tekintve, hogy a hivatkozott előírások csak az új tag(ok) 50 százalékot meghaladó részesedéséről szólnak, így abban az esetben, ha például egy Kft.-ben egy magánszemély 2008-ban 50 százalékos, majd 2009-ben további 50 százalékos szavazati jogot biztosító részesedést szerez (a Kft. egyedüli tagjává válik), akkor – az Eva.-tv.-nek az eva-alanyiságra előírt egyéb feltételeire is figyelemmel – nincs akadálya annak, hogy a Kft. 2009-re az eva-alanyiságot válassza (mivel a Kft.-ben az új tag 2008-ban 50 százalékot meg nem haladó részesedést szerzett), illetve 2009-ben nem szűnik meg az eva-alanyiság (mivel nem új, hanem meglévő tag szerez részesedést).

[PM Jövedelemadók főosztálya 15317/2008. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 4007294653/2008.]