Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól való kijelentkezés
2012.12.18.

Archívumba került: 2012.12.20.

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (Eva tv.) 10. § (1) bekezdése értelmében az adózók 2012. december 1-je és 20-a között jelenthetik be a 12T103, 12T203 jelű nyomtatványon állami adóhatóságnak, hogy a következő adóévben, azaz 2013-ban az Eva tv. szabályai szerint teljesítik adókötelezettségeiket. A bejelentés ugyanezen időpontig – azaz december 20-ig – jogkövetkezmények nélkül visszavonható. A bejelentésre, illetve a visszavonásra nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

Az Eva tv. 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az adóalanyiság a naptári év utolsó napjával szűnik meg, ha az eva-alany a következő adóévre bejelenteti, hogy az adókötelezettségeit nem az Eva tv. rendelkezései szerint  teljesíti. A kijelentkezésre nyitva álló határidő december 1-jétől december 20-ig tart, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye. A kijelentkezést a 12T103, 12T203 jelű, a kisvállalati adó választása esetén pedig a 12T203KV jelű nyomtatványon kell bejelenteni az állami adóhatóságnak.

Fontos, hogy az december 20-i kijelentkezési határidőt nem befolyásolja az sem, hogy az Országgyűlés által elfogadott T/9401. számú törvényjavaslatban foglaltak értelmében a kisvállalati adó (kiva) hatálya alá való bejelentkezést 2013. január 15-éig lehet megtenni.

Az eva hatálya alóli kijelentkezés nem szükséges azonban, ha az eva-alany a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) hatálya alá jelentkezik be, ebben az esetben ugyanis – az Eva-tv. elfogadott módosítása értelmében – az eva-alanyiság a törvény erejénél fogva megszűnik.

(NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály)