Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése az eva hatálya alatt
2011.06.21.

Archív: 2017.12.31.

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) 2. §-ának (8) bekezdése szerint a folyamatos tevékenység végzésére és a bevétel realizálására vonatkozó követelmény, valamint a belföldi pénzforgalmi számlával való rendelkezés követelménye nem vonatkozik arra az egyéni vállalkozóra, aki tevékenységét szünetelteti, továbbá arra, aki a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási segélyben vagy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási díjban részesül. E bekezdés tehát a szünetelés, illetve a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban részesülés időtartamára vonatkozóan állapít meg az általános előírásoktól enyhébb követelményeket.

Ebből következik, hogy az adózó eva-alanyisága megszűnik, ha adózó nem számolt el bevételt a tevékenységének szüneteltetése megkezdése előtt és a tevékenységét az adóév hátralévő részében is szünetelteti.

Az adóalanyiság megszűnésének időpontja a változás bekövetkezésének napját megelőző nap, mert a változás révén már nem felel meg az adóalanyiságra előírt valamennyi feltételnek [Eva tv. 3. § (1) bek. b) pontja]. Amennyiben például adózó bejelentést tett, hogy 2011. február 9.-étől szünetelteti tevékenységét, akkor előre láthatóan nem lesz bevétele az év hátralévő részében. Ugyanakkor, miután bármikor megvan a lehetősége az adózónak, hogy a szünetelés alatt a tevékenység folytatásáról nyilatkozzon, február 9-én még nem állapítható meg, hogy az adózó az adóévre előírt feltételeknek nem fog megfelelni. Abban az esetben, ha a tevékenység folytatásáról az adóév hátralévő részében nem dönt az adózó, akkor az adóév utolsó napján teljesül az Eva tv. 3. § (1) bek. b) pontja. Ez azt jelenti, hogy a példában szereplő adózó az adóév utolsó napján, 2011. december 31-én nem felel meg az adóalanyiságra előírt feltételeknek, ezért adóalanysága a változást megelőző napon, december 30-án megszűnik.