Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzéssel összefüggésben
2012.10.10.

Archív: 2017.10.10

a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható normatívát korrigáló szakképesítésenkénti súlyszorzókról

A szakmacsoportonként megállapított súlyszorzó helyett 2012. szeptember 1-jétől a tanulószerződéssel megalapozott gyakorlati képzést szervező gazdálkodó a szakképesítésenként megállapított súlyszorzó alkalmazásával állapítja meg a kötelezettség csökkentő tétel összegét.

 A csökkentő tétel éves összege - ha a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll - tanulónként az alapnormatíva összegének és a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó,

a) a 2013/2014-es tanév kezdetéig a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény alapján indított szakképzés esetében az 1. mellékletben,

b) a 2013/2014-es tanév kezdetétől a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján indított szakképzés esetében a 2. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata.

A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1-11. hónapjára vonatkozóan tanulónként az előzőek szerint számított csökkentő tétel éves összegének egy tizenketted része képezi.

Ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben kerül sor, a csökkentő tétel havi összege azon hónap vonatkozásában számolható el a tanuló után először, amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített.

Ha a tanulószerződés hónap közben szűnik meg, az adott hónapra vonatkozóan a csökkentő tétel havi összegét az adott hónapból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári napjai számának arányában kell meghatározni.

A súlyszorzókat tartalmazó táblázat letölthető.