Archív: 2011.01.01.


Archív: 2012.03.19.

Az Országgyűlés 2009. június 29-én elfogadta a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvényt (továbbiakban: módosító törvény), melynek több szakasza érintette az Art. 36/A. §-át.


Archív: 2009.07.31.

Az Art 151. §-a szabályozza a visszatartási jog gyakorlását. A köztartozások beszedését elősegítő szabály alapján az állami adóhatóság – többek között – az önkormányzati adóhatóságoktól mint köztartozást kezelő szervektől érkező adatok fogadására és egységes kezelésére alkalmas számítástechnikai programot alakított ki és működtet.


Archív: 2010.01.01.


az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény 102. §-a alapján az Art. 31. § (6) bekezdése helyébe lépő módosított bekezdésben leírtak figyelembe vételével

Archív: 2010.01.01.


Archív: 2009.05.21.

Véglegesítődött a TEÁOR-kódok és a szakmakódok átsorolásának határideje

A 2009. évi első adómegállapítási időszakról szóló adóbevallással (az éves bevallásra kötelezett adózók esetében a 2008. évről benyújtandó éves adóbevallással) egyidejűleg kell a tevékenységi kör megfelelő módosítását változásként bejelenteni az állami adóhatósághoz.